:

Borgström från Holland

Från Adelsvapen-Wiki


Släkten har inflyttat från Holland år 1650 till Göteborg, där dom blev köpmän.

TAB 1

Asmund Mattsson från Amsterdam. Gift med Brita, levde ännu 1676 som änka, men var död i januari 1678 i Göteborg.

Barn:

 • Nils Assmundsson Borgström. Se Tab 2
 • Matthias Assmundsson, † 1700. Handlande i Göteborg. Se Tab 3
 • Hans Assmundsson. Bodde i Göteborg. Okänd.

Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 2.8.

TAB 2

Nils Assmundsson Borgström. Född i Amsterdam. Brukspatron på och senare ägare till Borgviks bruk i Värmland genom ingifte med Ingrid Swensdotter Bånge.

Barn:

 • Asmund Nilsson Borgström född i april 1663, † 1707-07-12. Se Tab 4
 • Erik Nilsson Borgström, † 1720. Se Tab 5
 • Nils Borgström född 1657, † 1728-06-28 på Nya Toresund. Gift med Brita Segersten. Se Tab 6
 • Birgitta Borgström. Levde som änka 1693. Gift 1:o med handlaren och vagnmästaren i Karlstad Jakob Kristofferson Grund. Gift 2:o med brukspatronen på Borgvik Erik Andersson Bratt född 1662, † 1700 på Stömne.
 • Karin Borgström. Var gift.

TAB 3

Matthias Assmundsson, † 1700. Köpman i Göteborg. Gift med Brita Hansdotter, † 1737 och begravd 26 juli. Vid sin död hade hon en förmögenhet på 44.736 daler silvermynt. Dotter till köpman Hans Matthisson. Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 2.7., 7.23.

Barn:

 • Britta Matthsdotter Rambo född 1675-02-07, † 1697-09-01. Gift 1693-03-24 medhandlanden Hans Pettersson adlad Wennerstierna.
 • Elisabet Matthsdotter. Gift 1:o med handlanden i Göteborg Johan Funcke. Gift 2:o med handlanden Jacob Liedgren.
 • Maria Matthsdotter. Gift med handelsmannen Jacob Jürgenssen Schwartzkopf
 • Johan Matthsson Rambeus. Var gift. Hade barn.

Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 2.8.

TAB 4

Asmund Nilsson Borgström född i april 1663, † 1707-07-12. Student i Uppsala 1685, prästvigd 1700, kyrkoherde i Gammelstorp 1704, Lunds stift 1704. Gift 1696-06-00 med Catharina Elfvedalius född 1675-01-31. dotter till professor Erik Elfvedalius och Birgitta Kolthoff i hennes 1:a gifte.

Barn:

 • Brita Borgström född 1696 och döpt s.å. 31/7.
 • Erik Borgström, † 1751-02-11. Se Tab 7
 • Anna Katarina Borgström, † 1737. Gift 1728-11-06 med kyrkoherden Sven Loren Zviding, † 1749-09-24.

TAB 5

Erik Nilsson Borgström, † 1720. Brukspatron på Borgvik. Gift med Katarina Ysing född 1672, † 1751-02-11 79 år gammal. Dotter till brukspatronen på Valåsen Gerhard Ysing.

Barn:

 • Johan Eriksson Borgström adlad Adelheim född 1685, † 1763. Bergsråd. Se Tab 8
 • Niclas Eriksson Borgström född 1697, † 1761. Brukspatron på Borgvik. Se Tab 9
 • Peter Eriksson Borgström född 1698, † 1780 före 7/12. Handlande i Göteborg.
 • Erik Eriksson Borgström född 1710, † ogift 1770. Brukspatron på Borgvik. Gav 100.000 daler kopparmynt i kontanter år 1759 till ekonomie professors- och adjunkts-sysslor i Uppsala, vilket kom att bli Borgströmska professionen.

TAB 6

Nils Borgström född 1657, † 1728-06-28 på Nya Toresund. Gift med Brita Segersten.

TAB 7

Erik Borgström, † 1751-02-11. Kyrkoherde i Tranås. Gift medHedvig Margareta Lyckovius, dotter till kyrkoherden i Tving.

TAB 8

Johan Eriksson Borgström adlad Adelheim född 1685, † 1763-03-17. Bergsråd. Gift 1:o 1731-06-25 med Brita Larsdotter Bratt född 1710, † 1732-07-30 på Borgvik. Gift 2:o 1739 med Anna Lisa Hiertzell född 1700-11-11, † 1745-11-03. Gift 3:o Kristina Magdalena Axelsdotter Roos född 1719-02-03, † 1784-01-07.

TAB 9

Niclas Eriksson Borgström född 1697, † 1761. Brukspatron på Borgvik. Gift 1729-03-13 med Märta Carlsdotter Uggla född 1700, † 1761-11-07 på Borgvik.

Källor och litteratur

 • Sjöström: Värmlands nation i Lund s23-24.
 • Helmer Lagergrens släktutredning.

: