:

Ström från Kungälv

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Söffren i Ström. Gift med Catharina Sahlefelt??. Bägge levde i början av 1500-talet och bodde på sätesgården Ström i Hjärtum, Torpe härad/O vid Göta Älv mittemot Lilla Edet.

Barn:

TAB 2

Nils Söffrensson. Inspektor på Ström omkring 1590. Gift ganska troligt med Maren Tormosdotter Stråle. Dotter till Tormod Madsen Stråle som var ägaren till säteriet Ström i början av 1600-talet. (Se L.M. Svenugsson, Hjärtum en sockens beskrivning s93 f, 1930.)

Barn:

TAB 3

Söffren Nilsson Ström † före 1643-02-16. Rådman i Kungälv 1611 och ännu 1619 omnämnd som det. Borgmästare i Kungälv 1629-1639.

Barn:

 • Söffren Söffrensen. Se Tab 5
 • Niels Söffrensen, † före 1653. Se Tab 6
 • Hans Söffrensen, † ca 1669. Se Tab 7
 • Peder Söffrensen Ström född 1604, † 1677. Se Tab 8
 • Tormo Söffrensen. Student i Köpenhamn 1629. Ska ha dött ung.

TAB 4

Nils Nilsson. Se Tab 9

TAB 5

Söffren Söffrensen. Borgmästare i Marstrand 1659.

Barn:

TAB 6

Niels Söffrensen, † före 1653. Borgare i Kungälv. Gift med Trine i hennes 1:a gifte, † ca 1676. Hennes 2:a gifte med borgaren i Kungälv Hans Sahlefelt, † 1655.

Barn:

 • Peder Nielsen, † 1660 el 64. Se Tab 11
 • Tormo Nielsen Ström, † 1691. Se Tab 12
 • Hans Nielsen, † före 1652-12-11.
 • Henrik Nielsen, † före 1653
 • Maren Nielsen, † före 1653.

TAB 7

Hans Söfrensen, † efter 1669-02-12 men före 1670-01-29. Kyrkvärd på 1650-talet. Borgare 1652. Rådman i Kungälv 1656. Gift med Barbro Påwelsdotter

Barn:

 • Maren Hansdotter, † ca 1669. Gift med rådmannen i Kungälv Tormo Classon, † 1704. Se: Ankarström.
 • Dorthe Hansdotter, † 1682 och begravd s.å. 6/9. Gift med borgaren i Kungälv Lars Eriksson, † ca 1679. Ett av barnen begravdes 1677-02-18 och ett annat barn 1681-03-22. Två av deras barn levde vid moderns död: Söffren Larsson och Maren Larsdotter för vilka utsetts en förmyndare vid namn Bengt Amundsson, † 1698.
 • N.N. Hansdotter, † 1682. Gift med kyrkoherden i Säve Peter Eriksson Kongellius, † 1682. I Skarstedts herdaminne finns hans biografi. Han lär ha hållit en likpredikan 1677 över Peder Söffrensson Ström i Ytterby kyrka.
 • Anna Hansdotter, † 1675 el 80. Gift med rådmannen i Kungälv Johan Niebuhr i hans 2:a gifte, † 1687 och begravd 21/9. Hans 1:a gifte med Ingeborg Hansdotter Holst. Med henne fick han tre barn som blev vuxna.
 • Trine Hansdotter född 1641-09-02 i Kungälv, † 1720. Trolovad 1661-10-27. Gift 1662-01-19 med rådmannen i Kungälv Jens Holst, † 1684 och begravd 9/3 i Kungälvs kyrka.

TAB 8

Peder Söfrensen Ström född 1604-02-02 i Kungälv, † 1677-05-09. Kyrkoherde i Kungälv 1633-01-13. Gift 1634 med Edla Andersdotter, dotter till borgmästaren Anders Svensson i Kungälv.

Barn:

 • Christina Pedersdotter Ström, † 1732. Gift 1:o 1671-03-14 i Kungälv med befallningsmannen på Inland Påwel Swensson Bånge, begravd 1683-06-05 i koret i Kungälvs kyrka. Gift 2:o före 1685-06-01 med kronobefallningsman Mårten Borg, † 1711. Se Kungälv RR o Mag FIIa:4 s413-562 bou efter Christina Ström.
 • Dorothea Pedersdotter Ström. Gift med kyrkoherden i Spekeröd Gabriel Benzonius född 1651, † 1731.
 • Maren Pedersdotter Ström levde 1699. Gift med Claes Nilsson född 1637, † 1695. Kyrkoherde i Foss åren 1669-1695.
 • Niels Pedersson Ström född 1653, † 1704. Kyrkoherde i Tossene. Se Tab 13
 • Sören Pedersson Ström, † 1712. Kyrkoherde i Kareby. Se Tab 14
 • Tormo Pedersson Ström, † senast 1680-01-16. Kollega i Kungälv. Inskriven 1665-05-27 på gymnasiet i Göteborg. Tillhörde den första årskullen av "Göteborgs nation i Lund" år 1669. Därifrån blev han dock relegerad med anledning av sitt dåliga leverne.

TAB 9

Se Tab 15

TAB 10

Gabriel Söffrensson Ström. Räntemästare.

Barn:

 • Per Gabrielsson Ström, † 1717-01-13. Rådman i Marstrand omkring 1711 och 1715. Gift 1706-05-04 i Marstrand. En dotter Stina † 1710-09-26 i Marstrand. År 1711-07-02 födde hans hustru Anna Nilsdotter, † 1717-03-25 i Marstrand. tvillingdöttrar i Marstrand. Inger Maria och Stina. Gift 1706-05-04 i Marstrand.
 • Bengt Gabrielsson Ström. Proviant- och räntemästare 1711-1727. Gift 1:o 1706-09-19 i Marstrand med Birgitta Hedman, † 1731-04-19 i Marstrand. Gift 2:o 1733-01-09 med Anna Greta Fobelia.
 • Olof Gabrielsson Ström. Se Tab 16
 • Gabriel Gabrielsson Ström. Se Tab 17


TAB 11

Peder Nielsen, † före 1664-04-14 då bouppteckning hölls efter honom. Kyrkoherde i Hjärtum 1654. Gift med N.N. Hansdotter Wandal begravd 1658-01-09 i sakristian i Kungälvs kyrka. Dotter till lagman Hans Frantzön Wandal. Efter hustruns död förälskade han sig i sin kontraktsprosts dotter, blev då avsatt och dog därefter av sorg.

Barn:

 • Hans Pedersson Ström, † efter 1692-11-24 och före 1692-11-25 på gården Lilla Ulveskär. Komminister i Tanum 1681. Gift 1681 mellan 4/2 och 25/11 med änkan Sophia på Lilla Ulveskär i Tanums sn. Änka efter kaplanen på gården Lilla Ulveskär Nils Stud som levde 1675. Källor: Mtl lgd samt herdaminnen.

TAB 12

Tormo Nielsen Ström, † 1691. Rådman i Marstrand före 1669-04-09. Gift med Margareta Mattsdotter, † 1689.

Barn:

 • Barbro Tormosdotter född ca 1661, † 1751. Gift senast 1683 med rådmannen i Marstrand. Olof Hansson, † 1710. Barnen upptog moderns släktnamn Ström. Denna gren är den så kallade Yngre Bohussläkten, se adliga ätten af Ström.
 • Nils Tormosson Ström född 1664, † 1740. Kommendör. Se adliga ätten Strömcrona.
 • Mattias Tormosson Ström, † 1707. Se Tab 18
 • Christina el. Kerstin Tormosdotter född 1670-02-18, † 1745-02-21 och begravd i Bro/O s.å. 25 mars. Gift 1689-09-04 i Marstrand med amiralen Olof Nilsson Knape adlad Strömstierna född 1664-01-29, † 1730-09-17 och begravd i Bro s.å. 10 november. Bodde på Käringön/O 1689-1714. Kallade sig Knape från 1701.

TAB 13

Nils Pedersson Ström född 1653, 1704-12-19. Kyrkoherde i Sotenäs och Tossene 1687. Gift 1:o med Else Olofsdotter, pastorsdotter i Qville. Gift "2:o med Christina Fagerdahl född ca 1656, † 1698.

Barn:

 • Nilla Maria. Stod fadder 1702.

TAB 14

Sören Pedersson Ström, † 1712-02-13. Kyrkoherde i Karreby 1671. Gift 1:o med Cecilia Daal, † barnlös. Gift 2:o med Elsa Niebuhr, † 1687-04-18. Rådmansdotter från Kungälv.

Barn:

 • Peder Sörensson född 1680-03-31, † 1734. Se Tab 19
 • Jan Sörensson. Sjökapten.
 • Jacob Sörensson. Född 1683, † 1765-03-15. Se Tab 20
 • Edela Sörensdotter, † 1748. Gift med kyrkoherden i Karreby Lars Petersson Kock född 1672, † 1731-09-29.

TAB 15

Se Tab 21 

TAB 16

Olof Gabrielsson Ström.

Barn:

 • Catarina Olofsdotter Ström, † 1776. Gift 1715-09-20 i Marstrand med Samuel Fredrik Bagge. Det finns ett epitafium med deras bröstbilder i Mariestad.
 • Margareta Olofsdotter Ström. Gift med Torkel Arvidsson.
 • Hans Olofsson Ström född 1683, begravd 1761-03-01. Se Tab 22
 • Berge Olofsson Ström född 1688, † 1762.

TAB 17

Gabriel Gabrielsson Ström född 1688 i Marstrand, † 1756. Student i Lund 1713. Bodde i Hjärtum 1717-1727. Komminister 1729 i Tegneby. Gift med Christina Eleonora Stabäck

Barn:

 • Lars Gabrielsson född 1718-04-08 på Esperöd i Hjärtum, † 1781-06-23. Se Tab 23
 • Margareta Elisabet Gabrielsdotter född 1720.
 • Dorotea Christina Gabrielsdotter född 1723.
 • Sofia Eleonora Gabrielsdotter född 1727, † 1777. Gift med kyrkoherden i Torslanda Arvid Grén af Rossö född 1719-02-06, † 1799-02-06 i hans 1:a gifte.

TAB 18

Mattias Tormosson Ström, † 1707 och begravd 2/9 i Uddevalla. Skeppare i Uddevalla. Löjtnant vid amiralitetet kort före sin vigsel. Gift 1700-06-01 i Uddevalla med Brita Marcusdotter Lemmiche i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte med N.N. Lemmiche. Dotter till borgaren och skeppsredaren i Uddevalla Marcus Eriksson och med gemensamt ursprung med adliga ätten Borgenstierna.

Barn:

 • Margareta född 1703-04-24 i Uddevalla, begravd 1705-10-22 i Uddevalla.
 • Tormo Matthsson Ström född 1701-10-22, † 1774-01-14. Se Tab 24

TAB 19

Peder Sörensson född 1680-03-31, † 1734. Student i Lund 1703, präst 1713, komminister i Solberga 1720. Gift med Brita Stina Borg.

Barn:

 • Sören. Gymnasist 1742.
 • Ytterligare tre söner.
 • Ytterligare tre döttrar.

TAB 20

Jacob Sörensson. Född 1683, † 1765-03-15. Student i Lund 1711. Komminister i Surteby 1743. Gift med Ingeborg Carleman född 1687, † 1775-07-03 i Kungsbacka.

Barn:

 • Söffren döpt 1713-10-27 i Kungälv.
 • Gustaf Jacobsson döpt 1715-03-30 i Kungälv.
 • Severin Jacobsson född 1718-07-24 i Kungälv, † 1788-09-14. Se Tab 25
 • Elsa döpt 1720-03-11 i Kungälv.
 • Swen döpt 1723-12-23 i Kungälv.
 • Dorotea Jacobsdotter levde 1778
 • Anna Catarina Jacobsdotter döpt 1726-06-11 i Kungälv. Gift med handlanden J. Collberg.

TAB 21

TAB 22

Hans Olofsson Ström född 1683, begravd 1761-03--01 i Göteborgs domkyrka. Burskap 1712-12-15 som handlande i Göteborg. Ville samtidigt som handlanden Claes Habicht avsäga sig riksdagsmannaskapet för Göteborg, men magistratet ålade bägge att mottaga valet "så framt de ville undvika ansvar för de olägenheter som i vidrig händelse därpå följa". Kallas 1734 för kommissarie och brukspatrom. Gift med Anna Elisabet Sahlgren, var † senast 1753. Dotter till handlanden och rådmannen Nils Persson Sahlgren och Sara Herwegh, † 1730.

Barn:

 • Nils Hansson Ström född 1714, † 1783. Superkargör 1753. Direktör i Ostindiska Kompaniet 1764. Köpte 1760 godset Larjeholm av Jonas Alströmer. Gift med Wilhelmina Grubb, † senast juni 1763. Dotter till handlanden i Stockholm Wilhelm Grubb och Catarina Ekman. Hon avled barnlös och ärvdes av syskonen.
 • Sara Barbro, † 1780-09-11. Gift med handlanden och rådmannen i Göteborg tillika kommersrådet och riddaren av Wasaorden Christian Arfvidson född 1717.

Olof Hansson Ström född 1716, † 1764. Se Tab 26

 • Christina Levina
 • Anna Mariana född 1727-04-07, † 1764-01-03. Gift med direktören i Ostindiska KompanietMartin Holterman † 1793-08-08, i hans 1:a gifte.

TAB 23

Lars Gabrielsson född 1718-04-08 på Esperöd i Hjärtum, † 1781-06-23. Student i Lund 1742. Präst 1744. Komminister 1752. Kyrkoherde i Morlanda 1762. Gift med Catarina Nöring, † 1799-05-05 nära 80 år gammal. Dotter till kyrkoherden i Morlanda Hans Erik Nöring, † 1735.

Barn:

 • Hans Henrik född 1748, † 1816. Se Tab 27
 • Christian Ludvig född 1758-05-27, † 1829. Se Tab 28

TAB 24

Tormo Matthsson Ström född 1701-10-22, † 1774-01-14 i Uddevalla. Rådman i Uddevalla. Gift med Ulrika Eleonora Simmingsköld född 1710-06-10, † 1751-02-14 i Uddevalla och begravd 19/2.

Barn:

 • Margareta Christina Mattsdotter född 1744-02-21 i Uddevalla, † 1789-05-06 i Uddevalla. Gift 1777-09-23 med fil.mag och komministern i Uddevalla Sven Anders Lindberg född ca 1740, † 1782-11-07 42 år gammal i Uddevalla. Drunknade i älven någon gång kl. mellan 3 och 4, återfanns 8/11. Begrovs i kyrkan 12/11.
 • Birgitta Lovisa född 1747-01-29 i Uddevalla, † 1751-02-10 i Uddevalla fyra år gammal.
 • Marita, † 1750-02-20 i Uddevalla en timme gammal.
 • Dödfödd son begravd 1751-02-19 i Uddevalla.

TAB 25

Severin Jacobsson född 1718-07-24, † 1788-09-14. Gift 1764 med Ulrica Lucretia Chöler född 1727, † 1801-08-05. Dotter till kaptenen av Hessensteinska regementet och riddare av svärdsorden Carl Christian Chöler och Anna Schöneman, † 1737.

Barn:

 • Carl Christian född 1767-10-16, † 1842. Se Tab 29
 • Jakobina, † 1787. Gift 1786 med Olof Svensson Lindsroth född 1753, † 1811.
 • Ingeborg Dorotea.
 • Anna Elisabet. Ogift.

TAB 26

Olof Hansson, † 1775-03-18. Superkargör i Ostindiska Kompaniet. År 1753 beställde Göteborgs stad nya fanor från Ostindien med Olof Ström som då reste dit. Kallas 1764 handlande och brukspatron. Efterlämnade 125.115 daler Smt. Gift med sin svägerska Magdalena Grubb, † 1802-08-21.

Barn:

 • Anna Elisabet född 1763, † 1828-11-01. Gift 1781 med ryttmästaren vid Norra Skånska Kavalleriet Nils Silfverskiöld född 1750-02-05, † 1815.
 • Maria Catarina född 1769-09-18, † 1822-10-09. Gift 1784-05-25 med överstelöjtnant Carl Henrik Ramsay född 1749-01-03, † 1810-11-23.

TAB 27

Hans Henrik född 1748, † 1816. Student i Uppsala 1769. Student i Lund 1772. Magister i Greifwald. Präst 1774. Adjunkt i Göteborg 1778. Kyrkoherde i Landvetter 1792-02-29. Gift med Susanna des Réaux född 1745, † 1795. Dotter till Translator Publicus i Göteborg Peter Christian des Réux, † 1787-03-19 och Anna Sofie Wikström, † 1775-05-20.

Barn:

 • Catarina Sofia född 1779, † 1847. Gift 1:o med handlanden i Göteborg Gabriel Grén af Rossö född 1760, † 1811-05-09. Gift 2:o 1812 med handlanden Aron Kjellberg född 1769, † 1826.

TAB 28

Christian Ludvig född i Morlanda 1758-05-27, † 1829. Student i Uppsala 1778. Magister 1781. Kyrkoherde i Torslanda 1800 därefrter i Tegneby 1811 och slutligen prost 1813. Gift med Susanna Hallberg. Dotter till advokatfiskal Hallberg.

Barn:

 • Jacob Edvard född 1806, † 1866 i Skövde av vådaskott. Docent i filosofisk historia, possessionat 1836 vid Uppsala Universitet. Källa: Svenskt boklexikon 1830-1865.
 • Lars
 • Claes
 • Susanna
 • Hans Wilhelm. Stadsmäklare i Göteborg 1842-04-01.
 • Janne
 • Gustafva. Gift med kyrkoherden i Ödsmål O. Lundbeck född 1794, † 1860 i hans 1:a gifte.
 • Vincent Henrik född 1808. Student i Uppsala 1832. Präst 1833. Komminister i Sexdraga 1847. Kyrkoherde i Svenljunga 1855. Prost 1860. Gift med Christina Roy
 • Carin. Gift med kyrkoherden i Bollebygd Niclas Sjöblom född 1801, † 1873.

TAB 29

Carl Christian född 1767-10-16 på Stackenäs i Mark, † 1842. Student i Lund 1786. Magister 1789. Präst 1792. Komminister i Myckelby 1804. Kyrkoherde i Tossene 1812. Gift med Catarina Charlotta Kidron född 1787-04-30, † 1838-04-01. Dotter till handlanden i Göteborg Erik Kidron och Maria Lindhult.

Barn:

 • Theodora Charlotta född 1804-10-07, 1881. Gift med kaptenen vid Bohusläns regemente C.C. Salberg.
 • Wilhelmina Amalia Elisabet född 1808-06-20, † 1843-03-25. Gift med inspector P. Wesslau.
 • Oscar Severin Edvard född 1811-05-03. Medicine doktor i Lund. Gift med Julia Bruxelius.
 • Ulrika Lucretia född 1814-02-25. Gift med sin mors kusin handlaren Anders Gerle.Källor och litteratur

 • Kyrkböcker.
 • Släkt och Hävd 1957:3 s293-300.
 • Wilhelm Berg: Göteborgssläkter.

: