:

Ankarklo nr 1101

Från Adelsvapen-Wiki

Adlad 1686-11-13, introducerad 1689. Utdöd 1768.

TAB 1

Lydeka. Kommit från Roslagen och brukat hemman i Håtuna sn/B samt Kulla sn/C.

Barn:

TAB 2

Mats Lydekasson. Skattebonde i Värsta, Häggeby sn/C och åtmintone från 1550 länsman i Håbo härad.

Barn:

TAB 3

Ingemund Matsson, † ca 1602. Skattebonde i Värsta. Länsman 1557 och nämndeman 1572 och 1586.

Barn:

 • Axel Ingemundsson. Se Tab 4
 • Erik Ingemundsson född 1581, † 1622. Borgmästare i Stockholm, riksdagsman 1617 och 1621. Gift 1607 med Margareta Nilsdotter, † 1630 i april. Hennes 2:a gifte 1623 med direktören över skeppsbyggeriet Henrik Hubertsson och hennes 3:e gifte 1629-05-31 i Stockholm med Lars Nilsson Tungel född 1582, † 1633. Dotter till borgmästaren i Stockholm Nils Eriksson och Karin Mårtensdotter.

TAB 4

Axel Ingemundsson född 1576. Bonde i Tröstad i Häggeby socken, Uppsala län. Död 1655-09-20, och begraven 1655-10-28 i Frötuna kyrka Stockholms län. Gift med Anna Kleeblatt, död 1647-11-26 sinnessvag på Rådmansö, dotter av häradshövdingen Johan Ottosson Kleeblatt samt halvsyster till Erik och Aron Johanssöner, adlade Klöfverskjöld.

Barn:

 • Ingemund Axelsson Hägg, född 1613-10-12, † 1705-02-19. Se Tab 5

TAB 5

Ingemund Axelsson Hägg, född 1613-10-12 i Tröstad, † 1705-02-19. Enligt dödboken Humblö, Frötuna sn/B avled han 100 år gammal och ligger begraven i koret i Frötuna kyrka där hans gravsten fortfarande finns. Kom 1628-06-17 i tjänst som kamrerare till 'Per Eriksson, riksfältherre hos greve Jakob De la Gardie. Beställningsskrivare hos bemälte riksfältherre 1633 i juli. Proviantskrivare på Vaxholm och häradsskrivare på Värmdön 1635-09-07. Avsked därifrån 1637-10-12. Befallningsman hos riksrådet Åke Tott och hans gods i Livland 1638-10-21, varifrån han 1639 i november tog avsked. Befallningsman över Värmdö län och proviantmästare på Vaxholm 1640-03-07, proviantmästare vid amiralitetet i Stockholm 1641-12-12, avsked 1642 i juni från befallningsmanatjänsten och 1646-02-01 från proviantmästarbeställningen. Arrendator av Rådmansö gård 1647-05-01. Arrendator av Björnö gods i Frötuna sn/B 1652-05-01, arrendator av 40 gårdar på Värmdö 1659-06-00. Arrendator av Penningby 1666-07-06. Hauptman över Torstensonska grevskapet Ortala 1670-03-23. Gift 1:o 1641-05-01 med Sara Unger född 1620-04-05, † i barnsäng 1656-12-17 i Västerås, och därefter begravd i Frötuna kyrka 1657-01-11. Dotter till lokbindaren i Västerås Lars Eliaeson och Karin Joensdotter. Hennes 1:a gifte med pärlstickaren Olof de la Roche, † 1638. Gift 2:o 1658-04-24 med Brita Emanuelsdotter född 1626-12-18 i Östad. Hennes 1:a gifte med Lars Börjesson bokhållare hos Herman Fleming. Dotter till Emanuel Christoffersson och Elisabet Joensdotter. Barn:

 • Axel Ingemundsson Hägg född 1655-09-18, † 1729-11-01. Se Tab. 6
 • Lorentz Ingemundsson Hägg född 1649-07-06, † 1693-04-18. Änkedrottning Hedvig Eleonoras befallningsman i Svartsjö slott och län från 1683. Gift 1:o 1679 i september med Ingrid Bengtsdotter Krabbe af Svaneby, † 1686-06-14 på Svartsjö. Gift 2:o 1692-09-06 med Maria Hack (möjligen tidigare giften med Bengt Svensson Gyllensköld och borgmästaren i Karlstad Gustaf Eriksson Carlholm).
 • Erik Ingemundsson Hägg. Född 1648-03-25 Gift 1:o 1682-09-21 med Annika Bengtsdotter Krabbe af Svaneby född ca 1659, † i barnsäng 1683 i juli. Gift 2:o 1684-11-09 med Helena Snack. Arrenderade Penningby i Länna sn/B 1690 tillsammans med sin svärfar Jonas Snack.

TAB 6

Axel Hägg adlad Anckarklo till Hummelmora i Ljusterö socken, Stockholms län. Född 1655-09-18 på Björnö(1655-12-12) (At (L), † 1729-11-01 i Stockholm och begraven 1729-11-14 i Jakobs kyrka. Student i Uppsala 1669-12-18. Volontär vid amiralitetet 1677. Underlöjtnant vid amiralitetet 1678-05-27 överlöjtnant 1682-03-09. Befalld att göra uppvaktning vid drottning Ulrika Eleonoras jaktvarv. Adlad 1686-11-13 (Introducerad 1689 under nr 1101). Skeppskapten 1686-11-13 avskedad 1691-06-20. Gift 1:o 1686-01-00, med drottning Ulrika Eleonoras kammarpiga Marichen Johansdotter, † 1695-05-08 i Stockholm och begraven 1695-06-23, i Jakobs kyrka. Gift 2:o 1696-02-04 i Stockholm med Margareta Christina Gyllenspak, född 1673-11-02, † 1737-06-24 dotter av amirallöjtnanten Anders Spak, adlad Gyllenspak, och Margareta Skilding. Barn:

 • Brita Christina Anckarklo, döpt 1697-11-20 i Stockholm.
 • Ingemund Axel Anckarklo född 1698, † 1733. Se Tab. 7
 • Margareta Christine Anckarklo, † i pesten 1710.
 • Maria Elisabet Anckarklo, † i pesten 1710.
 • Anders Anckarklo † som barn.
 • Carl Anckarklo, † som barn.
 • Carl Gustaf Anckarklo född 1708, † 1754. Se Tab. 8.

TAB 7

Ingemund Axel Axelsson Anckarklo född 1698-06-04 i Stockholm, † 1733-02-05 och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm. Underfyrverkare 1711-01-00, fyrverkare 1711 och slutligen överfyrverkare 1716-09-00. Underlöjtnant vid artilleriet 1719-12-21. Avsked vid regementets indragning 1722-03-07. Gift 1725 med Maria Öhman född 1699-12-14 i Gävle, † 1762-06-25 i Stockholm. Dotter till skräddarmästaren i Gävle Erik Öhman.

Barn:

 • Axel Anckarklo, född 1726-10-00, † 1738 på Hummelmora och begraven 1739-01-14 Värmdö socken.
 • Margareta Christina Anckarklo född 1728-06-07. Död änka 1782-07-14 i Stockholm. Gift 1754-11-17 i Stockholm, enligt Kungl M:ts tillstånd, med kamreraren Axel Ström.
 • Ingemund Anckarklo född 1729-09-11 reste 1748 utrikes och blev sjökapten i Holland. Förgicks med sitt skepp 1768 på återresa från Ostindien mellan Batavia och Holland. Ogift, och med honom utgick ätten.
 • Ulrika Anckarklo född 1731-10-00, † 1760-08-28 på Hummelmora och begraven 1760-09-02. Gift 1756 utlyst 1756-03-28 i Värmdö församling.) med mantalskommissarien Carl Adam Kumling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1762 med fru Catharina Elisabet Schultz).

TAB 8

Carl Gustaf Axelsson Anckarklo född 1708-05-31, † 1754-11-31 i Stockholm och begravd 1754-12-03 i Skeppsholm/A. Volontär vid amiralitetet 1728-03-12. Arklimästare 1732-06-22. Konstapel 1733-06-28 löjtnant. Gift 1753-12-09 med Anna Dorotea Richard född 1723-02-11, † 1755-12-13. Dotter till fänriken Johan Gottfrid Richard och Maria Richard.

Barn:

 • Carl Axel Anckarklo, döpt 1755-03-06 i Hedvig Eleonora/A, † 1755 före modern.

Källor

: