Brandsköld nr 459

Från Adelsvapen-Wiki

0459.jpg


Adliga ätten BRANDSKIÖLD nr 459 †

Adlad 1649-02-08, introducerad 1650. Utdöd redan på 1600-talet.


  • Arvid Månsson.

Barn:

  • Måns Arvidsson, adlad Brandskiöld, till Nyckelberg, Kandal och Åbo i Ingermanland. Lantrevisor eller revisionslantmätare i Ingermanland 1639 och tillika Keksholms län 1642. Adlad 1649-02-08 (introducerad 1650 under nr 459). Erhöll konfirmation på gods i Ingermanland 1650-09-29. Avgick som lantmätare före 1655 och ingick i krigstjänst. Ryttmästare 1656. Generalkvartermästare och generaladjutant i Finland 1657. Förflyttades såsom sådan till Själland under kriget 1658. Avsked 1660. Kommendant på Keksholm 1661-03-03, vilken tjänst efter ett år indrogs. Död före 1673-07-00 [Mf]. Gift 1:o med N.N. von Jagow. Gift 2:o med Anna Mörner, begraven 1661-12-29 i Viborgs domkyrka. Gift 3:o med Maria Eleonora Wulffschmidt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1648-04-24 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm med envoyén Johan Roselin, adlad Rosenlindt, död 1657), som levde ännu 1708 över 80 år gammal, dotter av hovapotekaren i Stockholm Filip Magnus Schmidt, farfader till herrarna von Wulffschmidt, och hans 1:a hustru Barbara Sylvestersdotter.

Barn:

  • 1. Arvid. Kapten vid livgardet. Död ogift.
  • 1. ? Niklas.
  • 1. Carl. Anhöll efter faderns död att bliva benådad med de gods i Nöteborgs län, som fadern övertagit av sin svåger överstelöjtnanten Christoffer von Jagow. Han är sannolikt den Carl Magnus Brandskiöld, som var förare vid koloniregementet och låg i garnison i Nöteborg 1667-04-03 [Mf]. Med honom utgick sannolikt ätten.
  • 2. Sigrid. Gift med kaptenlöjtnanten Herman Alexander Andersson, död 1688.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.