Anckarhielm nr 311

Från Adelsvapen-Wiki

0311.jpg


Adliga ätten Anckarhielm nr 311 †

Adlad 1644-09-10. Introducerad 1644. Utdöd 1659-09-11.


  • Mårten Thijssen (Thyssens), adlad Anckarhielm, född i nederländska provinsen Zeeland. Gick tidigt till sjöss på handelsfartyg. Gjorde även sjökrigstjenst och deltog 1631 som vice amiral i striderna med spanjorerna i sydamerikanska farvatten. Ekipagemästare i provinsen Zeeland. Amiral över en av Louis De Geer förhyrd flotta av holländska skepp 1644. Svensk amiral 1644-09-10 och adlad 1644-09-10 (introducerad 1644 under nr 311). Amiral över flottan i Göteborg 1645-03-24. Förde befäl över sex skepp på handelsresa till Portugal 1646–1647. Befäl över fem skepp med trupper till Greifswalderön 1647. Konfirmationsfullmakt på amiralsbefattningen 1647-12-21. Vice amiral i C. G. Wrangels flotta 1654. Förordnad att verkställa generalmönstring i Västergötland 1655-01-20. Död 1657-03-21 i Göteborg och begraven 1657-04-19 i Kristine kyrka därstädes. Han inkom till Sverige med Louis. De Geers flotta och förblev sedan troget i svensk tjänst. Deltog med utmärkelse i sjösegern vid Femern 1644-10-13 samt värjde manligt Göteborg mot angrepp av danska flottan. Han erhöll förläning på Norrköpings besluts villkor av 11 1/2 skattehemman i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län. Gift före ankomsten till Sverige. Hustrun, som skrev sig Louwysa Anckerhelm, överlevde honom [Bbl].

Barn:

  • Adrian. Fänrik vid amiralitetet 1645. Löjtnant vid amiralitetet 1646. Kapten (Zf.) 1653-04-01. Major (Zf.) 1658-01-00. Död 1659-09-11 i Göteborg och begraven 1659-10-11, i Kristine kyrka därstädes (Bg.) samt slöt ätten. Gift med Elisabet (levde 1660).
  • En dotter. Gift med Christien och moder till Mårten Christiensson, adlad Anckarhielm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.