:

Balkensparre

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från (Balkensparre))

Balksparre

En sköld med en balk belagd med sparre fördes i några olika varianter av ett antal personer som säkert var besläktade med varandra. Hur släktsambanden såg ut är dock endast delvis känt.


  Kvalitén på den här artikeln är för närvarande omdiskuterad. Du kan hjälpa oss genom att förbättra texten . Se artikelns diskussionssida för fel

TAB 1

Ingemar Nielsen. Dansk riddare som 1278 blev dräpt på Gälakvist2.Trädde i tjänst hos kung Magnus Ladulås efter kung Valdemars tronavsägelse 1275. Gift tidigast 1275 med Helena, dotter till Birger Jarls dotter Kristina4,5,8. Helena fick 1284-02-13 påvligt tillstånd att gifta om sig med sin brylling, Ulf Holmgersson (Ama)7.

Johan Filipsson (Aspenäsätten) med flera stormän som tidigare hade drivit kung Valdemar Birgersson från makten och i hans ställe insatt hertig Magnus Ladulås hade blivit förbittrade över att kung Magnus inte visade dem tacksamhet utan isället förbigick dem till förmån för utlänningar som han knöt till sitt hov. Detta ledde 1278 till det s.k. folkunga-upproret. Jönköping belägrades, den danske riddaren Ingemar Nilsen dräptes på borgen Gälakvist vid Skara, hertig Gerhard av Holstein, kung Magnus svärfar, tillfångatogs på Ymseborg och drottningen tvingades fly till ett kloster. En kortvarig förlikning ingicks men redan 1280 lät kung Magnus på Gälakvist fängsla upprorsmakarna med påföljnde avrättningar av bröderna Johan och Birger Filipssöner (Aspenäsätten) och deras systerson Johan Karlsson (Fånöätten)1,2,3.

I Sigge Guttormssons testamente från 1283 fick hans hustru förtroendet att efter eget skön fördela hans vapen mellan Folkvid, Beno Byllasson, Hakvin Röde, Nils Krok, Yandus, Torkil, Peter Långe och Toke, förutom en häst, hans svärd och hjälm, vilka han gav till Yandus och hans rustning som skulle säljas för att finansiera sonen Birgers skolpenning6. Om den Nils Krok som här blev ihågkommen kan identifieras med den Nils Krok som 1341 tillsammans med sin bror Ingemar sålde sitt mödernegods i Valla i Flistads socken12, då kan det baserat på Nils Kroks omnämnande i Sigges testamente i kombination med brodern Ingemars förnamn antagas att dessa bröder var söner till Kristina Birgersdotters (Folkungaätten) dotter Helena och hennes man i första giftet, den danske riddaren Ingemar Nielsen1,2,3.

Tre år innan Nils Krok och hans bror Ingemar sålde sitt mödernegods i Valla sålde en Magnus Ragvaldsson jord i samma by11. Det framgår inte av köpebrevet vem denne Magnus Ragvaldsson var men ett kvailficerat antagande kan baseras på att riddaren Karl Bengtsson tillsammans med Lars Håkansson (balk belagd med två sparrar) 1344 beseglade en försäljning i det intill Valla liggande Lekslätt i Flistads socken13. Karl Bengtssons första hustru var Ingrid Filipsdotter (tillbakaseende ulv) som från ett tidigare äktenskap hade sonen Magnus Ragvaldsson (Lejonbalk).

 • Ingrid Filipsdotter (tillbakaseende ulv) var dotterdotter till marsken Karl Gustavsson som på grund av vapenlikhet har antagits vara befryndad med Sigge Guttormsson till Ljuna.
 • Magnus Ragvaldssons far, Ragvald Magnusson (Lejonbalk) var son till Cecilia Elofsdotter (Vingad pil) som var kusin med Sigge Guttormssons hustru Kristina Birgersdotter.
 • Ragvald Magnussons bror, Ulf Magnusson (Lejonbalk) var gift med Katarina Ulfsdotter (Ama) som var dotter till Kristina Birgersdotters dotter Helena och hennes man i andra giftet, Ulf Holmgersson (Ama).

Baserat på ovanstående släktrelationer, Magnus Ragvaldssons försäljning av jord i Valla i Flistas socken och Nils Kroks och hans bror Ingemars försäljning av sitt mördernegods i samma by samt omnämnandet av en Nils Krok i Sigge Guttormssons testamente är det sålunda troligt att godset i Valla ägts av Sigge Guttormsson eller hans hustru Kristina Birgersdotter. Därmed är det även troligt att den Nils Krok som tillsammans med sin bror Ingemar 1341 sålde sitt mödernegods i Valla var identisk med den Nils Krok som 1283 blev ihågkommen i Sigge Guttormssons testamente. Det torde då även baserat på ovanstående och Lars Håkanssons (balk belagd med två sparrar) vapenbild vara troligt att denne och hans bror Ingevald Håkansson var söner till den i Sigge Guttormssons testamente nämnde Håkan Röde6,10,13.

Kommenterade källreferenser:

 1. Sven Axelsson, Sverige i utländsk annalistik, s. 94.
 2. Erikskrönikan. Erikskrönikan Magnus Ladulås utländska gunstlingar Magnus Ladulås slår ned folkungarna
 3. Samlingar utgifna af Svenska fornskriftssällskapet 158, s. 57.
 4. 1275-00-00: Kung Valdemar överlämnar kronan till sin bror Magnus Ladulås. DS 867
 5. 1282-06-25: Kristina Birgersdotter och hennes make riddaren S[igge Guttormsson till Ljuna] hade döttrarna M[argareta] och E[lena]. DS 749
 6. 1283-06-11: Sigge Guttormssons testamente vari Nils Krok blev ihågkommen. DS 762
 7. 1284-02-13: Påven Martinus IV tillstånd för äktenskap inom förbjudna led mellan kung Magnus Ladulås släkting Helena och riddaren Ulf Holmgersson (Ama). DS 784
 8. 1285-00-00: Kristina Birgersdotters (Folkungaätten) testamente vilket beseglades av hennes döttrar Margareta och Helene. DS 800
 9. 1307-00-00: Holmger d.ä. Ulfssons testamente vari han gav sin hustru sin gård i Narvered. DS 1524
 10. 1329-02-06: Ingevald Håkansson och Ragvald Magnusson (Lejonbalk) beseglade Lars Häkanssons (balk belagd med två sparrar) morgongåva till hans hustru Valborg. RA brev 3595
 11. 1338-05-24: Magnus Ragvaldsson sålde jord i Valla i Flistads socken. RA brev 4416
 12. 1341-06-04: Bröderna Nils, kallad Krok, och Ingemar sålde sitt mödernegods i Valla i Flistads socken till Johan Holmgersson (varghuvud). DS 3572
 13. 1344-08-14: Kyrkoherden Hemming i Flistad upplät jord i Lekslätt till sin son Gudmund. DS 3816

Söner:

TAB 2

Ingemar N.N.. Baserat på att väpnaren Nils Krok (känd 1412-1446) förde balksparrevapnet och att ärkebiskop Birger Gregersson (Malstaätten) i ett brev tycks benämna Johan Ingemarsson (se Tab 4) "lagmannen Johan Krok" kan denne Ingemar antagas vara identisk med den Ingemar som tillsammans med sin bror Nils Krok 1341 sålde sitt mödernegods i Valla i Flistads socken1. Baserat på sonen Johan Ingemarssons affärer med Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) var denna Ingemar möjligen även identisk med den Ingemar som var i tjänst hos Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta).

Kommenterade källreferenser:

 1. 1341-06-04: Bröderna Nils, kallad Krok, och Ingemar sålde sitt mödernegods i Valla i Flistads socken till Johan Holmgersson (varghuvud). DS 3572
 2. 1296-09-08: Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta) hade en tjänare vid namn Ingemar DS 1744

Söner:

TAB 3

Johan Ingemarsson. Förde en ginbalk belagd med sparre1.

Kommenterade källreferenser:

 1. Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden III:339.
 2. 1299-12-05: Faste för Karl Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) i ett jordbyte som skedde i hans hustrus, Ramborg Israelsdotter (And), namn. DS 1293
 3. 1312-00-00: Betalade markgäld i Nyvalla i Tuna socken. DS 1885
 4. 1320-00-00: Fogde över Hälsingland, angående kyrkogård i Hanebo socken. DS 2457
 5. 1321-06-24: Magnus Birgersson kvitterade 50 mark på Hälsingarnas marknad. DS 2305
 6. 1322-01-20: Sigillvittne för Ingevald och Nils Filipsöner. DS 2323
 7. 1322-11-09: Gardianen för Stockholms Fransiskankloster kvitterade 20 mark. DS 2359
 8. 1322-12-17: Abbedissan Gertrud i S:ta Klara kloster kvitterade 40 mark. DS 2369
 9. 1324-07-16: Sigillvittne när Uppsala domkyrka förvärvade Kåddis i Umeå. DS 2475
 10. 1325-04-14: Böt jord i Glottsta mot Ramkelsö och Åsa med Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta). DS 2510
 11. 1325-05-21: Nils Skrymt kvitterade 40 mark för en häst. [http://62.20.57.212/ra/medeltid/FMPro?-db=hk.fp5&-format=detail.html&-lay=webb&-sortfield=brevnummer&-op=cn&DS%5fnummer=DS%202518&-max=10&-recid=35978&-find=

DS 2518]

 1. 1326-01-05: Innevånarna i Hanebo kompenserades. DS 2551 DS 2552
 2. 1326-10-21: Testamentsvittne och sigillant för Upplands lagman, Birger Petersson. DS 2586
 3. 1327-02-02: Kompanjonavtal angående kolonisation av Luleå älvdal. DS 2606
 4. 1328-03-25: Fogde i Stockholm, Förmyndare för Israel Birgersson (Finstaätten). DS 2658
 5. 1329-06-16: Faste när brodern Sigge sålde sin andel i Ulvavads ström. DS 2722
 6. 1331-03-07: Angående delning av fisket i Bispgården i Fors socken. DS 2835
 7. 1331-05-23: Angående delning av gemensamma fisken med Olof Björnsson. DS 2850
 8. 1332-05-14: Ombud för drotsen Knut Jonsson (Aspenäsätten). DS 2923
 9. 1332-06-17: Pantsatte jord i Forkarby till kaniken Lars av Vallentuna. DS 2930
 10. 1334-06-15: Förvärvade jord i Kullerstad av Knut Jonsson (Aspenäsätten). DS 3069
 11. 1342-00-00: Sigillvittne vid Fartheign unges jordbyte med Spielbuder. RA brev 4745
 12. 1342-00-00: Förvärvade gårdar i Adelövs socken av Knut Jonsson. RA brev 4747
 13. 1343-06-01: Sigillant när Anders Ragvaldsson fick jord av sina barn. DS 3701

Dotter:

 • N.N. Johansdotter. Gift med Nils Fellersson.

TAB 4

Sigge Ingemarsson. Förde en balk belagd med sparre1.

Kommenterade källreferenser:

 1. Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden III:361.
 2. 1315-00-00: Äbp Olof hade köpt jord av Sigge i ”oppidum” i Tibble socken. RA brev 2651
 3. 1316-06-03: Faste i domprosten i Uppsala, Andreas Ands testamente. DS 2055 DS 2056
 4. 1329-06-16: Sålde sin andel i östra Ulvavads ström invid Björkby till kaniken Ödin. DS 2722
 5. 1341-00-00: Sigillvittne när Cecilia Ingemarsdotter fick jord av sina barn. RA brev 4653
 6. 1345-02-13: Sålde Ölsta i Norrby socken till Nils Jonsson (Revelstaätten). DS 3897
 7. 1362-04-03: Angående rättstvist om Ulva kvarn. DS 6606
 8. 1362-05-29: Vittnade tillsammans med bl.a. Peter i Söderby (se Tab 11) om att Ulva kvarn aldrig tillhört kronan, såsom Torsten Styrbjörnsson (Sandbroätten) gjort gällande. DS 6631

Son:

TAB 5

Nils Siggesson. Förde en balk belagd med en sparre1,2.

Kommenterade källreferenser:

 1. [Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden III:361]
 2. 1345-02-13: Faste vid faderns försäljning av Ölsta i Norrby socken till Nils Jonsson (Revelstaätten). DS 3897

TAB 6

Anders Jonsson. Död efter 1326-10-215. Förde en balk belagd med sparre1. Han kan säkert beläggas 1316 i domprosten Andreas Ands testamente4 och 1326 i lagmannen Birger Peterssons testamente5. SMP6 föreslår även identifiering med den Anders Jonsson som 1298 agerade testamentsvittne för Nils Ubbessons änka Juliana Hagbardsdotter3. SMP:s förslag till identifiering är intressant med beaktande av att Juliana Hagardsdotters far, Hagbard i Söderby i Danmarks socken, ingick i den "tolvmannakommission" som i mitten av 1290-talet under Birger Petersons ledning reviderade Upplandslagen2. I denna kommission ingick även domprosten Andreas And4 och Anders i Forkarby2. Johan Ingemarsson (se Tab 3) pantsatte jord i nämnda Forkarby i Bälinge socken och härad vilket i kombination med SMP:s identifieringsförslag kan betyda att denna Anders Jonsson var identisk med Anders i Forkarby som i tolvmannakommissionen representerade Tiundaland.

Kommenterade källreferenser:

 1. Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden III:255.
 2. 1296-01-02: Kung Birgers stadfästelse av Upplandslagen. DS 1154 DS 1154 a
 3. 1298-04-25: Testamentsvittne för Nils Ubbessons änka Juliana Hagbardsdotter. DS 1232
 4. 1316-06-03: Faste och sigillvittne i Andreas Ands testamente. DS 2055 DS 2056
 5. 1326-10-21: Testamentsvittne för Upplands lagman, Birger Petersson. DS 2586.
 6. Sveriges Medeltida Personnamn, SMP-Andres 1316

TAB 7

Lars Gunnarsson. Förde en balk belagd med sparre1.

Kommenterade källreferenser:

 1. Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden III:679.
 2. 1316-06-03: Vittne i domprosten i Uppsala, Andreas Ands testamente. DS 2055 DS 2056
 3. 1322-01-20: Faste för Nils Ingevaldsson om jord i Ärentuna socken. DS 2323
 4. 1336-04-04: Nämns när Clemens Jonsson byter jord med Lars Nilsson unge. DS 3215
 5. 1336-07-11: Faste om jord i (Uppsala-) Näs socken. DS 3232
 6. 1339-06-12: Får fullmakt av Gisle Elinasson att ge fasta till Uppsala domkyrka. DS 3428
 7. 1344-00-00: Jord i hans gård i Finsta i Vänge socken ingår i Rasbo prebenda. DS 3835
 8. 1344-09-15: Jordägare i Vänge socken. RA brev nr. 40681
 9. 1345-00-00: Faste när Ångermanlands prost Åke säjer jord i Västra Skulla i Jumkil socken. DS 3984
 10. 1349-10-08, Sigillant åt Olof Katarinasson i Hällby och/eller Uppsalakaniken Lars. DS 4493


TAB 8

Lars N.N.. Gift med Cecilia Ingemarsdotter (mantuanskt kors).

Barn:

 • Johan Larsson, se Tab 9.
 • Magnus Larsson, se Tab 10.
 • N.N. Larsdotter. Gift med Botulf Jonsson (varghuvud) vars bror Clemens Jonsson (varghuvud) var kyrkoherde i Husby-Långhundra socken.

TAB 9

Johan Larsson. Förde en balk belagd med sparre och i övre fältet en 5-uddig stjärna1.

Kommenterade källreferenser:

 1. Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden III:534.
 2. 1341-00-00: Gav modern Cecilia Ingemarsdotter jord. RA brev 4653
 3. 1341-12-24: Sigillvittne när Cecilia Ingemarsdotter skänkte jord till S:ta Klara. DS 3613
 4. 1349-05-12: Johan Laurinsson sålde jord i Film socken. DS 4428


TAB 10

Magnus Larsson. Förde en balk belagd med sparre1.

Kommenterade källreferenser:

 1. Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden III:536.
 2. 1341-00-00: Gav modern Cecilia Ingemarsdotter jord. RA brev 4653
 3. 1341-12-24: Sigillvittne när Cecilia Ingemarsdotter skänkte jord till S:ta Klara. DS 3613
 4. 1349-05-12: Johan Laurinsson sålde jord i Film socken. DS 4428


TAB 11

Peter i Söderby.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1362-05-29: Vittnade tillsammans med bl.a. Sigge Ingemarsson (se Tab 4) om att Ulva kvarn aldrig tillhört kronan, såsom Torsten Styrbjörnsson (Sandbroätten) gjort gällande. DS 6631

Barn:

 • Jon Petersson, se Tab 12.
 • Ingeborg. Troligen var Hälsingelagmannen Farthæign unges (böjd arm) hustru Ingeborg som ägde jord i Söderby och den intilliggande gården Morberga en dotter (eller syster) till Peter i Söderby.


TAB 12

Jon Petersson. Häradshövding i Bälinge härad. Bosatt i Söderby i Åkerby socken, Bälinge härad.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1344-04-23: Sigillvittne angående biskop Hemmings i Åbo moders gåva i Agersta. DS 3774
 2. 1353-12-07: Sigillvittne när Lars Järundsson antog Jakob i Marsta som förvaltare. DS 4978
 3. 1353-12-14: Sigillvittne vid Lars Järundssons jordbyte med Jakob i Marsta. DS 4979
 4. 1368-05-18: Sålde Pålsbo i Bälinge till Bo Jonsson (Grip). DS 7697
 5. 1369-09-11: Angående gods som han förbrutit och som tillföll kung Albrekt. DS 7964

TAB 13

Olof Larsson. Bosatt i Burunge1 i Vendels socken. Gift med en till namnet okänd kvinna som ägde jord i Munktorps socken, Snevringe härad.

Dottern Katarina som 1386-05-31 var änka efter Bengt d.ä. Stok tilldömdes, efter vittnesmål från häradshövdingen Harald Fos och 12 nämndemän, sin mödenejord i Våle, Björunda och Lindö i Munktorps socken, Snevringe härad. Samtidigt återdömdes jord i Hamra i Munktorps socken till Jon i Våle. Denna jord, som var hans fädene, hade han tidigare bortbytt till Tomas Stok mot Katarinas mödernejord. Till saken hör att Katarinas bror Hemming vid denna tid var domhavande på Harald Fos vägnar, se Tab 14. Hemming hade 3½ år tidigare utfärdat ett fastebrev till Bengt Nilsson (varghuvud) i Norrvåle 1382-11-20. Denne Bengt Nilsson övertog ämbetet som häradshövding i Snevringe efter Harald Fos och Hemming Olofsson agerade 1394 domhavande även för honom. Efter Bengt Nilsson tillträdde Bengt d.y. Stok som häradshövding i Snevringe. Han bodde i det ovan nämnda Hamra och var troligen son till Katarina Olofsdotter och Bengt d.ä. Stok . Filip Stok, även han troligen son till Katarina och Bengt, övertog Söderby i Åkerby socken, Bälinge härad efter Jon Petersson, se Tab 12.

Tjugo år innan Katarina tilldömdes sin mödernejord hade Erik Djäkn och Nisse Danske i Valsta gjort ett jordayte varvid Erik Djäkn fick jord i Norrvåle och Sörvåle samt de omägor som tillhör Norrvåle, nämligen jord i Björkstavik, Lindö och Björunda skog.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1341-04-15: Fick av ärkebiskop Peter Filipsson (Rumbyätten), på kung Magnus begäran, tillstånd att flytta sina byggnader i Skålhamra i Täby socken, närmare sjön. DS 3561
 2. 1386-05-31: Dottern Katarina tilldömdes sin mödenejord i Våle, Björunda och Lindö i Munktorps socken, Snevringe härad. RA brev 13107

Barn:

TAB 14

Hemming Olofsson. Domhavande i Snevringe härad. Bosatt först i Burunge i Vendels socken och sedan i Ullvi i Munktorps socken, Snevringe härad.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1344-04-23: Sigillvittne angående biskop Hemmings i Åbo moders gåva i Agersta. DS 3774
 2. 1358-03-28: Fastebrev på jord i Danmarks kyrkby såld till Matts Ingebjörnsson (pilspets balkvis på styckad sköld). DS 5881
 3. 1360-03-17: Böt jord i Västra Harg i Skånela socken mot jord i Näle i Vallentuna socken med Magnus Gregersson (Sandbroätten) i Lindholm. Sigillanter var domprosten i Uppsala Birger Gregersson (Malstaätten), riddaren Torsten Styrbjörnsson (Sandbroätten), kyrkoherden i Vendel Karl Bengtsson och Gregers Anundsson (Nils Jarlssons ätt) DS 6250
 4. 1382-11-20: Bosatt i Ullavi i Munktorps socken, underhäradshövding10 i Snevringe hd, ger fasta åt Bengt Nilsson (varghuvud). RPB 1778
 5. 1383-01-22: Underhäradshövding i Snevringe på Harald Fos vägnar ger fasta åt Bo Jonsson (Grip). RA brev 12346
 6. 1383-10-28: Underhäradshövding10 i Snevringe på Harald Fos vägnar ger fasta åt Bo Jonsson (Grip). RPB 1978
 7. 1385-10-12: Underhäradshövding i Snevringe på Harald Fos vägnar ger fasta åt Ragvald Eriksson. RPB 2168
 8. 1386-02-08: Underhäradshövding i Snevringe på Harald Fos vägnar ger fasta åt Johan "Eeldir". RPB 2191
 9. 1394-06-25: Bosatt i Ullevi i Munktorps socken, underhäradshövding på Bengt Nilssons (varghuvud) vägnar. RPB 2726
 10. Sveriges Medeltida Personnamn, Harald Fos SMP-Harald 1381

TAB 15

Lars Olofsson. Bosatt i Burunge i Vendels socken.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1357-08-19: Torsten Petersson (störtad pil) överlät jord i Danmarks kyrkby. DS 5788
 2. 1357-08-27: Sålde jord i Danmarks kyrkby till Matts Ingebjörnsson (pilspets balkvis på styckad sköld). DS 5791
 3. 1357-08-27: Fastebrev på jord i Danmarks kyrkby såld till Matts Ingebjörnsson. DS 5792
 4. 1358-03-28: Sålde jord i Danmarks kyrkby till Matts Ingebjörnsson. DS 5879
 5. 1358-03-28: Sålde jord i Danmarks kyrkby till Matts Ingebjörnsson. DS 5880
 6. 1358-03-28: Fastebrev på jord i Danmarks kyrkby såld till Matts Ingebjörnsson. DS 5881

TAB 16

Katarina Olofsdotter.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1358-03-28: Sålde jord i Danmarks kyrkby till Matts Ingebjörnsson (pilspets balkvis på styckad sköld). DS 5879
 2. 1386-05-31: Änkan efter Bengt Stok tilldömdes sin mödernejord i Munktorps socken. RA brev 13107


TAB 17

Kristina Olofsdotter.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1358-03-28: Sålde jord i Danmarks kyrkby till Matts Ingebjörnsson (pilspets balkvis på styckad sköld). DS 5879
 2. 1358-03-28: Fastebrev på jord i Danmarks kyrkby såld till Matts Ingebjörnsson. DS 5881

TAB 18

Salomon Nilsson. Förde en sparre. Bosatt i Nordanö. Gift med Helga Pedersdotter, dotter till Peder Jönsson.

Barn:

 • Lars Salomonsson. Se Tab 19
 • Lucia Salomonsdotter. Gift med Karl Störkersson i hans tredje gifte. Han hade först varit gift med Ingrid Erikdotter (Väsbyätten) och därefter med Lucia Fastolfsdotter (Narve Ingevaldssons ätt).
 • Elin Salomonsdotter. Gift med Johan Larsson (Almöätten) i Bredsjö som efterträdde Nils Petersson (Lännaätten) som häradshövding i Bälinge härad.
 • Valborg Salomonsdotter. Gift med Martin Ulf.


TAB 19

Lars Salomonsson.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1412-08-17: Pantförskrev jord i Kumla i Balingsta sn till Olof Jönsson i Munsö. SD 1609
 2. 1413-03-21: Sigillant för Johan i Bro rörande Lilla Valby i Husby-Ernevi socken. SD 1694
 3. 1414-07-10: Stadfäste Johans i Bro gåva av jord i Lilla Valby i Husby-Ernevi socken. SD 1982

TAB 20

Peter i Karlösa. Gift med Margit Larsdotter, dotter till Lars Björnsson i Karlösa.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1378-07-10: Lars i Karlösa och Magnus Anundsson (Nils Jarlssons ätt) var vidervarumän när Nils Gunnarsson böt jord med Slaweka i Medevi. RA brev 11262
 2. 1392-06-28: Peter i Karlösa var faste för Peter Skomakares hustru. RA brev 14073
 3. 1409-00-00: Lars Björnsson blev tilldömd 13 öresland och ½ örtugland i Karlösa, Lyhundra härad. RA brev 17122
 4. 1409-09-09: Räfstetingsbrev som dömde åtskilliga gårdar i Lyhundra härad under skatt till kronan. SD 1160
 5. 1431-08-05: Margit Larsdotter gav sin dotter Ingrid Petersdotter jord i Karlösa och en kvarn i Järsö i Söderby-Karls socken. RA brev 21638

Barn:

 • Ingrid Petersdotter.
 • Bengt Petersson. Se Tab 21
 • Nils Petersson i Vrå, Tibble (nu Skogs-Tibble) socken.


TAB 21

Bengt Petersson. Häradshövding i Olands härad 1486-14937. Bosatt i Karlösa i Karlskyrka (nu Söderby-Karls) socken, Lyhundra härad.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1438-03-24: Välboren man Bengt Persson i Karlösa agerade sigillvittne7. SMR 716 SMR 716a
 2. 1448-04-27: Erhöll jord i Helgesta i Tibble socken som hans broder Nils Petersson i Vrå köpt av Olof Ingemundsson. RA brev 25324
 3. 1456-00-00: Ett öresland jord i "Sohö" i Söderby-Karls socken var honom tilldömt. RA brev 26777
 4. 1460-08-14: Böt jord i Lydinge i Tuna socken och Gränna mot jord i Åsby i Edsbro socken och Sebende i Karlskyrka (nu Söderby-Karls) socken med Lars Olofsson i Bergby. RA brev 27646
 5. 1464-07-20: Köpte jord i Lydinge i Tuna socken, Olands härad av kyrkoherden Nils Ragvaldsson. RA brev 28290
 6. 1478-00-00: Extrakt av bytet 1460-08-143. RA brev 30345
 7. Sveriges Medeltida Personnamn, SMP-Benedikt 1438Sammanställt av: Bengt Bergström

: