Von Sternbach nr 750

Från Adelsvapen-Wiki

0750.jpg


Adliga ätten von Sternbach nr 750 †

Adlad 1649-09-15, introd. 1668. Utdöd.


  • Henricus Georgius Coelestinus. Teol. doktor. Överhovpredikant hos kurfurstarna Joakim II och Johan Georg i Brandenburg samt pastor vid lutherska församl. i Berlin. Var, liksom brodern, professorn i Jena, doktor Johannes Fredericus Coelestinus, som skrev åtskilligt mot påven, en märklig man under reformationstiden. Gift med Ursula Kirchstein, dotter av rådsherren i Leipzig Wolfgang Kirchstein.

Barn:

  • Christophorus Coelestinus, född i Berlin. Hovråd hos kurfurstarna Johan Sigismund och Georg Vilhelm i Brandenburg. Gift med Ursula Chemnitia, dotter av kurbrandenburgska hovrådet jur. doktorn Joakim Chemnitz, av en både genom krigstjänster och lärdom berömd släkt, och Barbara Goldbecke, som var dotter av brandenburgska hovrådet Peter Goldbecke och Ursula von Tempelhoff.

Barn:

  • Henrik Coelestinius, adlad von Sternbach, till Schillersdorf och Schöningen, båda i Pommern. Född 1613 i Berlin. Magister i Wittenberg 1633. Jur. professor i Stettin 1643. Jur. utr. doktor s. å. Tillika assessor i stettinska hovrätten. Avsked från professuren 1646-08-31. Adlad 1649-09-15 (introd. 1668 under nr 750). Assessor i wismarska tribunalet 1652-12-10. Assistensråd 1655. Kansler i Pommern 1658. Sändebud till Kur-Brandenburg 1661-12-15. Burggreve i Malmö 1670-10-25. Vice president i förutn. tribunal 1671. Död 1679 i Lübeck och begraven i S:t Maria Magdalena kyrka därst. 'Han avskickades 1656 den 8 maj i ett ärende till furst Ragoczi i Siebenbürgen. Blev 1671 den 10 nov. överförmyndare för änkelantgrevinnan av Hessen och hennes döttrar.' Gift 1643-10-31 med Sabina Schambach, född 1626-11-23 i Alten-Stettin, död 1670-04-00 och begraven i S:t Jakobs kyrka i sistnämnda stad, dotter av rådsförvanten därst. Johan Schambach och Elisabet Teodorsdotter Meckenheuser, borgmästardotter från Neu-Brandenburg.
  • Barnbarn:
  • Diedrich Coelestin, född 1679 i Stettin. Kom i tjänst 1696. Fänrik vid pommerska infanteriregementet 1700-05-03. Löjtnant därst. 1703-02-26. Sekundkapten vid Taubes dragonregemente 1704-10-31. Premiärkapten därst. 1706-08-08. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Hemkom 1722-05-00. Överstelöjtnants karaktär med placering vid drottningens livregemente till fot s. å. 26/6. Död ogift 1733-10-17 i Stralsund.
  • Bernt Christoffer Coelestin, född 1681 i Pommern. Musketerare vid pommerska infanteriregementet 1690. Korpral 1692. Förare 1693. Gick i fransk tjänst 1696. Fänrik vid Sparres regemente därst. 1697. Avsked ur franska tjänsten 1702. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till fot 1704-12-24. Regementskvartermästare därst. 1707. Kapten 1712-09-07. Konfirm.fullm. 1715-06-03. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Kaptens exspektans vid drottningens livregemente i Stralsund 1728-03-29. Ryttmästares karaktär. Död 1736-01-21 i Neu-Brandenburg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.