:

Gudmundsson i Kalmar

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Gudmundsson var en aktad köpmanssläkt från Kalmar under 1600- och 1700-talen. Flera av medlemmarna blev ingifta i andra köpmanssläkter och adelssläkter.

TAB 1

Gudmund Larsson, handelsman i Kalmar; † 1729-05-01 i Kalmar sfs.

Barn:

 • Johan Gudmundsson, född 1682; handelsman; † 1755. se Tab 2.
 • Lorens Gudmundsson, född 1685; handelsman; † 1761. se Tab 3.
 • Jakob Gudmundsson, född 1695; handelsman; † 1756. se Tab 4.
 • Anna Maria Gudmundsdotter, född omkr 1695 (åu), † 1779-01-06 i Kalmar sfs, av slag. Gift 1712-10-28 i Kalmar sfs med handelsmannen Hieronymus Wendt, född 1684, † 1769.

TAB 2

Johan Gudmundsson, (son till Gudmund Larsson, Tab 1), född i Kalmar 1682. Blev handelsman där och avlade borgared 1711. Genom olyckor gick hans affärsrörelse utför. Han avsade sig sitt burskap 1730 och återfick det igen 1731. † i Kalmar 1755-04-07. Han ville år 1722 ingå äktenskap med Ingeborg Wendt (Ingeborg hade tidigare varit gift med fältskären Jakob Dobbe och skilts från 1709 honom pga äktenskapsbrott, vilket medförde att domkapitlet nekade tillstånd till vigseln. Han reste därför 1722 till Tyskland med sin tilltänkta maka, där han i Hamburg blev gift med henne. 1731 återvände han med henne till Kalmar, men först 1733-10-25 blev äktenskapet förklarat giltigt av domkapitlet) , † 1740-04-19, dotter till handelsmannen Mikael Wendt, † 1704, och Ingeborg Bernegau .

Döttrar:

 • Maria Johansdotter, född 1720-02-03 i Kalmar sfs, † där 1793-08-03, 74 år gammal. Gift 1753-01-10 i Kalmar sfs med handelsmannen Jakob Grönlund, född 1719, † 1790-07-04 i Kalmar sfs av ålder.
 • Anna Elisabet Johansdotter, född 1724, † 1764-11-30 i Kalmar sfs i barnsäng. Gift 1750-04-15 i Kalmar sfs med handelsmannen Arvid Kastman, född 1727-05-29 i Kalmar sfs, † där 1776-06-26 av frossa.

TAB 3

Lorens Gudmundsson, (son till Gudmund Larsson, Tab 1), född i Kalmar 1685. Blev handelsman där och avlade borgared 1711. † i Kalmar 1761-03-28. Gift 1710-10-16 i Döderhults sn med Annika Wijkström, född i Döderhultsvik 1693, † 1734-12-22 i Kalmar, dotter till handelsmannen i Döderhultsvik Lars Olofsson (Wijkström) och Helena Stensdotter Törngren.

Barn:

 • Helena Maria Lorensdotter, född i Döderhultsvik 1711-04-05, † i späd ålder.
 • Anna Maria Lorensdotter, född i Kalmar 1714-01-07, † i Vimmerby 1761-10-04. Gift med organisten i Vimmerby Anders Widegren.
 • Anna Elisabet Lorensdotter, född i Kalmar 1715-05-28, † 1767-02-02. Gift med köpmannen och hattstofferaren i Kalmar Jonas Berggren, född 1719, † 1754.
 • Fredrik Lorensson, född 1722-07-27, levde ännu 1738.
 • John Lorensson, levde ännu 1738.
 • Severin Lorensson, levde ännu 1738.

TAB 4

Jakob Gudmundsson, (son till Gudmund Larsson, Tab 1), född i Kalmar 1695. Han avlade borgared 1716-07-16 och blev därefter handelsman i Kalmar. † i Kalmar 1756-01-16 och hade egen gravplats i Kalmar domkyrka. Gift 1716-10-23 med Brita Catharina von Schoting, född 1693-08-23 i Kalmar sfs (källa: Gen ID: 95.32.32900), † änka 1767-08-23 hos sin son Jakob i Kallingsmöre, Köpings sn (Öland), dotter till handelsmannen i Kalmar Rudolf von Schoting och Anna Mühlenbruch.

Barn:

 • Didrik Jakobsson, född 1717-07-17 i Kalmar sfs, † s å 24/8.
 • Anna Maria Jakobsdotter, född 1718-07-24 i Kalmar sfs, † strax efter födseln.
 • Margareta Sofia Jakobsdotter, 1719-08-03 i Kalmar sfs, † där 1777-01-16. Gift 1738-12-10 med landskontoristen och domkyrkoinspektören Peter Clarin.
 • Maria Magdalena Jakobsdotter, född 1721-03-05 i Kalmar sfs.
 • Anna Lucia Jakobsdotter, född 1723-05-11 i Kalmar sfs.
 • Anna Beata Jakobsdotter, född 1725-09-29 i Kalmar sfs.
 • Rudolf Jakobsson, född 1727-01-23 i Kalmar sfs.
 • Jakob Jakobsson, född 1728; kronobefallningsman, häradsskrivare; † 1778. se Tab 5.
 • Brita Catharina Jakobsdotter, född 1731-07-24 i Kalmar sfs.
 • Didrik Jakobsson, född 1734-10-17 i Kalmar sfs.
 • Carl Fredrik Jakobsson, född 1737-12-05 i Kalmar sfs.

TAB 5

Jakob Jakobsson, (son till Jakob Gudmundsson, Tab 4), född 1728-05-31 i Kalmar sfs; kronobefallningsman och häradsskrivare på norra Öland; † 1778-10-28 i Kallingsmöre, Köpings sn (Öland). Gift 1766-07-27 i Kalmar sfs med jungfrun Anna Christina Hadders, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med hemmansägaren i Kallingsmöre, Köping sn Nils Eriksson, † 1822 i Köpings sn), född 1745-09-22 i Söraby sn, † 1811-05-09 i Kallingsmöre, Köpings sn av håll & styng, 66 år gammal, dotter till regementsskrivaren vid Smålands kavallerireg:te Hans Hadders och Eleonora Ljungfelt (dotter till Magnus Ljungfelt och Hedvig Eleonora Lagerbielke).

Barn:

 • Hans Jakob Jakobsson, född 1767-06-08 i Kallingsmöre, Köpings sn, dpt 10/6.
 • Johan Jakob Jakobsson, född 1768-08-08 i Kallingsmöre, Köpings sn, dpt 10/8.
 • Brita Eleonora Jakobsson, född 1769-08-13 i Kallingsmöre, Köpings sn, dpt 13/8. Gift 1790-04-11 i Tolgs sn med Bengt Johan Norlin, född 1762 i Hovmantorps sn. Paret fick två barn.
 • Magnus Rudolf Jakobsson, född 1771-04-24 i Kallingsmöre, Köpings sn, dpt 26/4; skola i Kalmar; † där 1784-11-05 av koppor, 13 år gammal.
 • Regina Jakobsson, född 1772-11-24 i Kallingsmöre, Köpings sn, † där 1774-02-04
 • Carl Gustaf Jakobsson, född 1775-10-21 i Kallingsmöre, Köpings sn, dpt 24/10.

Källor

Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman

: