Wijk

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Erik Wijk, (son till kofferdistyrmannen Olof Eriksson Wijk och Anna Jakobsdotter), född 1755-07-11 på Wiken Mellangården, Björlanda sn; kooperdikapten; † 1816-09-18 i Göteborg (källa: C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977). Gift 1786 i Björlanda sn med Olivia Romare, född 1759-10-03 i Landskrona (källa: Genline ID 1292.154.58500), † 1829-01-09 i Göteborg, dotter till Anders Romare och Catharina Persdotter.

Barn:

 • Olof Per Wijk d ä, född 1786; köpman; riksdagsledamot; talman; † 1856. se Tab 2.
 • Cornelia Wijk, född 1792 i Björlanda sn, Göteborg, † där 1794.
 • Anna Catharina Wijk, född 1794-07-14 i Göteborg, † där 1861-05-01. Gift 1815-05-19 i Göteborg med grosshandlaren William Gibson, född 1783-03-11 i Arbroath, Skottland, † 1857-08-08 i Göteborg.
 • Cornelia Wijk, född 1796 i Göteborg, † där 1873.
 • Olivia Wilhelmina Wijk, född 1801 i Göteborg, † där 1871.
 • Maria Lovisa Wijk, född 1804 i Göteborg, † där 1886. Gift 1830 i Göteborg med den brittisk-svenske industri- och affärsmannen Alexander Keiller, född 1804-07-01 i Dundee, Skottland, † 1874-03-27 i Göteborg.

TAB 2

Olof Per Wijk d ä, (son till Erik Wijk, Tab 1), född 1786-10-09 i Masthugget, Göteborg; köpman; kommerseråd 1820; statsrevisor 1825; ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1831; bidrog till Göteborgs förskönande och bildade Sveriges första nykterhetssällskap; ordförande i Älvstyrelsen och Sjöassuransföreningen, i Sjömanshusets och Navigationsskolans direktioner; ledamot i kommittén för ordnande av stadens gator och gatubelysning; ledamot i Karantänkommissionen samt i direktionerna för Hospitalet och Chalmerska skolan; R N O 1830; riksdagsledamot för borgarståndet vid flera riksdagar 1834-1854; talman 1850-1851; ledamot av talmanskonferensen 1853; † 1856-02-04 i Göteborg. Gift 1832 (källa: Svenskt biografiskt lexikon (SBL).) med fröken Hilda Virginia Prytz, född 1810-08-11 i Göteborg, † 1890-06-27 i Kungälv, dotter till grosshandlaren och delägaren i Santessonska handelsfirman Anders Magnus Prytz och Margareta Magdalena Brink.

Barn:

 • Olof Wijk d y, adlad Wijk, född 1833; affärsman; donator; † 1901. se adliga ätten Wijk.
 • Erik Wijk, född 1836; grosshandlare; K V O; R N O; † 1910. se Tab 3.
 • Carl Wijk, född 1839; konsul; grosshandlare; † 1907. se Tab 4.
 • Ivar Wijk, född 1841; godsägare; riksdagsman; K V O; R N O; † 1911. se Tab 5.
 • Gerda Virginia Wijk, född 1843 i Göteborg, † 1881 i Karlsborgs sn. Gift 1864 i Göteborg med generalmajor Johan Fredrik Lilliehöök af Fårdala, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1891 med Elin Carolina Matilda Caspersson), född 1834-11-19 på Känsö, Bohuslän, † 1918. Paret fick flera barn.
 • Knut Wijk, född 1851; godsägare; † 1890. se Tab .

TAB 3

Erik Wijk, (son till Olof Wijk d ä, Tab 2), född 1836-03-01 i Göteborg; grosshandlare; delägare i Olof Wijk & Co 1860-1895; riksdagsman för Göteborgs stads valkrets i andra kammaren 1894-1905; ledamot i första kammaren 1905-1910; ledamot av riksdagens bankoutskott 1903-1905 (lagtima) och 1908-1909; tillhörde riksdagens andra kammarens center 1894; nya centern 1895-1896; Friesenska diskussionsklubben 1897-1899, liberala samlingspartiet 1900-1905 och första kammarens moderata parti 1905-1910; ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1905; R N O; † 1910-03-21 i Stockholm. Gift 1868-10-20 med jungfrun Emily Dickson, född 1849-08-25 i Göteborg; donerade 1913 till "Emily Wijks stiftelse" 300.000 kronor, för uppförande av hyresfria bostäder åt självförsörjande bildade kvinnor i Göteborg och 60.000 kronor för dessa byggnaders underhåll; skänkte stora summor till Göteborgs orkesterförening, bl a 100.000 kronor för beredande av bostäder åt gamla eller sjuka ostermusiker, till Göteborgs handelsinstitut, till dispenärsverksamhet och arbetsstugorna i Norrbotten m m; † 1943-12-24, dotter till grosshandlaren Edvard Dickson och Isabel Gordon.

Döttrar:

 • Gerda Wijk, född 1871-03-12 i Göteborg. Gift 1892-12-15 där med kabinettskammarherren, överstelöjtnanten och militärattachén Ernst Gustaf Weidenhielm, född 1862-01-14 i Stockholm, † 1930 i Ängelholm. Paret fick fyra döttrar.
 • Mary Emily Wijk född 1884 i Göteborg, † 1957. Gift 1911-10-16 i Göteborg med landshövdingen, civilministern, statsministern (februari-oktober 1921) och riksmarskalken Oskar Fredrik von Sydow, född 1873-07-12 i Kalmar sfs, † 1936-08-19 vid Drottningholm, Lovö. Paret fick flera barn.

TAB 4

Carl Wijk, (son till Olof Wijk d ä, Tab 2), född 1839-10-09 i Göteborg; konsul; grosshandlare; kommerseråd; ägare till den byggnadsminnesmärkta stenvillan Wijkska palatset i Göteborg, som numera heter Wernerska villan; † 1907-07-09 i Göteborg. Gift med Emma Helena Charlotta Röhss, född 1843-02-01 i Kristine fs, Göteborg, dpt 5/3 (källa: Genline ID 897.49.98500), dotter till grosshandlaren och konsuln Wilhelm Röhss d ä och Carin Bressander samt syster till bankdirektören, grosshandlaren och donatorn Carl Wilhelm Christian Röhss d y.

Barn:

 • Carl Olof Wilhelm Wijk, född 1866, † 1918.
 • Hakon Wijk, född 1868; kapten; ägare till Fålgeviks herrgård, Tryserums sn, som han lät renovera grundligt 1906-08 samt Stegeborgs slott som han lät renovera 1915-1918; † 1919 på Stegeborgs slott, Skällviks sn. Gift med Christina Matilda Abrahams, född 1879-02-13, dotter till häradshövdingen i Västra Hälsingland Carl Olof Abrahams och hans 2:a hustru Hedvig Concordia Maria Fischer.
 • Carin Olga Wijk, född 1870-01-14 i Göteborg, † 1962-05-20 i Stockholm. Gift 1892-01-28 med förste hovstallmästare, friherre Carl Gustaf von Platen, född 1855-06-30 på Vegeholm, Strövelstorps sn, † 1937-02-26 i Stockholm. Paret fick tre barn.

TAB 5

Ivar Wijk, (son till Olof Wijk d ä, Tab 2), född 1841-10-09 i Göteborg (källa: Genline ID 638.16.30600); var elev vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg och elev vid Ulltuna lantbruksinstitut 1860-1862; ägare till Domö frälsesäteri i Järpås sn (Skaraborg); riksdagsledamot av första kammaren från 1891 för Skaraborgs län; R N O; † 1911. Gift 1:o 1865-11-16 i Göteborg med fröken Hedvig Sofia Norström, född 1843-04-19 på Trossnäs i Värmland, † 1869-01-29 på Domö frälsesäteri, Järpås sn (källa: Genline ID 638.16.30600), dotter till brukspatronen Gustaf Norström och grevinnan Hedvig Ottonie Juliana Sofia Lovisa Lagerberg; 2:o 1872-09-03 på Kolboryd (källa: Genline ID 638.16.30600) med sin svägerska, fröken Mary Dickson, född 1854-05-21 i Liverpool, England (källa: Genline ID 638.16.30600), dotter till grosshandlaren Edvard Dickson och Isabel Gordon.

Barn 1:o:

 • Ivar Gustaf Olof Wijk, född 1866-09-23 på Domö frälsesäteri, Järpås sn (källa: Genline ID 638.16.30600); volontär 1884 vid och sergeant 1887 i Nerikes reg;te; uteminerad 1888-10-16; utnämnd till underlöjtnant vid nämnda reg:te; kapten; chef för Vartomta kompani; R V O.
 • Bertil Wijk, född 1868; direktör; † 1949. se Tab 6.
 • Viveca Wijk.

Son 2:o:

 • Alexander Wijk, född 1874-06-02 på Domö frälsesäteri, Järpås sn (källa: Genline ID 638.17.55600), † ung.

TAB 6

Bertil Wijk, (son till Ivar Wijk, Tab 5), född 1868-07-18 på Domö frälsesäteri, Järpås sn (källa: Genline ID 638.16.30600); † 1949 i Göteborg. Gift med Sigrid Carlson, född 1874 i Göteborg, dotter till kolhandlaren och skeppsredaren August Theodor Carlson och Hilma Julia Weijdling.

Barn:

 • Margit Wijk, född 1900 i Göteborg.
 • Sigbrit Wijk, född 1902 i Släps sn.
 • Erik Sixten Wijk, född 1905 i Söndrums sn.
 • Erik Wijk, född 1906-06-29 i Göteborg; direktör inom Broströmskoncernen. Gift 1930 med Kerstin Danida Broström, född 1907-09-23 i Göteborg, † 1994-09-14, dotter till skeppsredaren, riksdagsmannen, försvarsministern och sjöfartsministern Daniel (Dan) Broström och Ann-Ida Mark. Paret fick 2 barn.

Källor

 • Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; C R A Fredberg - Det gamla Göteborg: lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag - staden i väster, Del 1 och 2; Svenskt biografiskt lexikon (SBL).; Nordisk Familjebok; Landshövdingarna i Göteborgs och Bohus län 1658-1989, Bengt A. Öhnander, Tre Böcker Förlag AB 1989. Sammanställt av: Mattias Loman
Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.