:

Wärnhielm nr 2179

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten WÄRNHIELM nr 2179

Adlad 1802-12-08, introd. 1803. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 30 januari 1818 under nr 161 bland adelsmän.

TAB 1

Henrik Georg von Kjerting (Kerting), född 1688-01-28 i Dorpat, i vilken stad hans fader ägde två hus, och Wörring i Michaelis socken i Estland. Först i tjänst vid Lewenhaupts armé och bevistade slaget vid Poltava 1709. Volontär vid livländska adelsfaneregementet 1710. Krigsnotarie vid pommerska armén 1711. Fältväbel vid Västmanlands regemente 1712. Fänrik därst. s. å. 20/5. Premiärfänrik 1714-03-25. Konfirm. fullm. 1717-10-25. Interimspremiärlöjtnant s. d. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 29/12. Exspektant därst. 1722-12-14 med fältväbels indelning. Fänriks indelning 1738-03-29. Död 1742-11-03 under hemfärden från Finland. Han bevistade belägringarna av Stralsund 1711 och 1715, slaget vid Gadebusch 1712. Fälttågen i Norge 1716 och 1718 och belägringen av Fredrikshall samt hela finska kriget 1740–1742. Gift 1728-04-24 med Anna Helena Hellvig i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1748-02-22 med kaptenen Bartold Lorentz Ridderström, född 1721, död 1765). Född 1712-02-08, död 1782 före 4/11 på Sveaborg, dotter av generalsuperintendenten Hellvig i Reval.

Barn:

 • Henrik Georg von Kjerting, adlad Wärnhielm, född 1737-05-17 i Torsåkers socken Gävleborgs län. Volontär vid fortifikationen 1747-04-10. Underkonduktör därst. 1757-04-14. Konstit. konduktör 1758-07-05. Konfirm. fullm. 1763-09-21. Löjtnant 1768-09-27. Kapten 1775-03-08. Sekundmajor 1783-08-28. Premiärmajor 1788-11-19. Överstelöjtnant i armén 1789-06-13. RSO s. å. 22/6. Överste för finska fortifikationsbrigaden 1791-04-24. Adlad 1802-12-09 (introd. 1803 under nr 2179). Avsked 1811-12-09. Död 1812-04-20 i Borgå. Gift 1775-03-16 på Nordby Värmlands län med Brita Margareta Kolthoff, född 1760-04-13. Död 1824-02-16 i Borgå, dotter av brukspatronen Herman Hermansson Kolthoff och Catharina Fjellman.

Barn:

 • Herman Henrik, född 1776. Landshövding. Död 1830. Se Tab. 2.
 • Anna Helena, född 1777-03-24, död 1847-03-10 i Helsingfors. Gift 1795-11-08 på Sveaborg med överstelöjtnanten Georg Mannerstråle, född 1756, död 1823.
 • Fredrika Vilhelmina Catharina, född 1779-04-11 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm, död ogift 1842-02-25 i Helsingfors.
 • Ulrik Georg, född 1781-01-15 på Sveaborg. Volontär vid fortifikationen 1788-05-10. Sergeant vid arméns flotta 1793-11-15. Fänrik därst. 1796-10-05. Död 1798-12-01.
 • Gustaf Adolf, född 1785. Överstelöjtnant. Död 1856. Se Tab. 7.
 • Ulrika Elisabet, född 1788-08-28, död 1818-11-13 Rönnäs Gift 1818-08-27 i Borgå med häradshövdingen friherre Carl Henrik Wrede af Elimä, i hans 2:a gifte, född 1778, död 1837. Fredrik Vilhelm, född 1792-10-22 på Sveaborg. Sergeant vid arméns flotta 1798-12-19. Kadett på Haapaniemi 1805-10-04. Gjorde officers tjänst på Sveaborg 1808 intill fästningens uppgivande s. å. 3/5. Student i Åbo 1810-12-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1812-06-22. Extra ordinarie kopist i regeringskonseljens sedan senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 21/7. Kopist i senatens militieexpedition 1814-12-16. Senatskanslists n. h. o. v. 1818-11-24. Kanslist i senatens finansexpedition 1819-05-18. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1821-11-12. Protokollssekreterare i senatens militieexpedition 1826-04-29. Kammarjunkare vid ryska hovet 1830-08-14. T. f. ledamot av generaltulldirektionen i Finland 1830-11-23–1832-12-31. Referendariesekreterare i senatens kammar- och räkenskapsexpedition 1832-11-14. RRS:t VlO4kl 1838-01-11 och S:tAO2kl 1848-03-29. Avsked 1858-05-20. Död ogift 1878-08-12 i Helsingfors.

TAB 2

Herman Henrik (son av Henrik Georg von Kjerting, adlad Wärnhielm, Tab. 1), född 1776-01-25. Volontär vid fortifikationen 1779-03-14. Vallmästare därst. 1789-05-28. Bevistade finska kriget 1790. Konduktör s. å. 22/8. Adjutant vid finska fortifikationsbrigaden s. å. 22/11. Tjänstg. vid änkedrottningens livregemente 1796-04-15–s. å. 1/7. Löjtnant i armén s. å. 22/8 och vid Stackelbergska regementet s. å. 26/10. Löjtnant och premiäradjutant vid änkedrottningens livregemente 1798-03-29. Stabsadjutant hos konungen och major i armén 1802-06-29. Kapten vid Adlercreutzska regementet 1804-01-03. Tjänstg. 1808 på Sveaborg och blev vid fästningens övergång till ryssarna s. å. 3/5 fången och förd till Kaluga. Majors avsked ur svensk tjänst 1810-05-08. Major och bataljonschef vid tredje finska jägarregementet 1812-10-10. Överstelöjtnant 1814-08-24. Chef för Helsingfors undervisningsbataljon, vilken trupp av honom organiserades, 1818-08-01. Överste 1819-09-13. RRS:tAO2kl s. d. Chef för 2. finska infanteriregementet 1820-08-20. Kommissarie vid gränsregleringen i Torneå s. å. Erhöll av konungen av Sverige en briljanterad gulddosa med konungens porträtt 1821-03-00. RRS:tAO2kl m br s. å. 21/7. Landshövding i Vasa län 1822-03-09. RSO 1823-12-23. KSO 1824-03-14. RRS:tV1O3kl s. å. 13/3 och S:tStO1kl 1830-06-22. Död 1830-07-14 i Åbo under en resa. Gift 1805-12-31 Gammelgård

Barn:

 • Margareta Sofia Christina, född 1806-09-28 i Helsingfors. Stiftsjungfru. Död 1884-11-04 i Vasa. Gift 1828-03-12 i sistnämnda stad med apotekaren därst.
 • Johan Henrik Lindebäck, född 1799-09-19 i Björneborg, död 1858-05-01 i Vasa.
 • Herman Georg Maria, född 1808. Vice president. Död 1882. Se Tab. 3.
 • Louisa Fredrika Vilhelmina, född 1811-10-15 Hitå
 • Carl Gustaf Reinhold, född 1815. Bankokommissarie. Död 1896. Se Tab. 6.
 • Henriette Ottiliana Natalia, född 1817-09-16 på Hitå, död där 1818-06-21.
 • Henriette Augusta, född 1820-08-06 på Hitå, död ogift 1909-11-16 i Helsingfors.
 • Ernst Emil Vilhelm, född 1823-09-25 i Vasa. Student i Helsingfors 1841-06-14. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon på extra stat 1842-11-04 och på ord. stat 1843-04-24. Porte-épéefänrik 1844-02-18. Fänrik vid 2. ryska skarpskyttebataljonen 1846-07-18. Bevistade ungerska fälttåget och erhöll medaljen därför. Underlöjtnant vid nämnda bataljon 1850-01-20. Löjtnant därst. 1852-09-22. Transp. till 2. depot-, sedan 3. ryska skarpskyttebataljonen 1854-01-13. Stabskapten därst. 1855-07-01. Transp, till livgardets finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad s. å. 8/7. RRS:tStO3kl 1858-09-11. Stabskapten 1860-04-15. Kapten 1863-04-29. RRS:tAO3kl s. å. 11/9, S:tStO2kl 1866-09-11 och S:tStO2kl m kejs kr 1868-09-11. RRS:tAO2kl 1870-09-11. Överstelöjtnant 1871-04-09. RRS:tAO2kl m kejs kr 1873-09-11 och S:tVlO4kl m ros s. å. 4/10. Överstes avsked 1874-03-22. Kassör vid finska militärens änke- och pupillkassa s. å. Kamrerare därst. 1882. Död ogift 1890-04-04 i Helsingfors.
 • Ottiliana Sofia, född 1825-01-12 i Vasa, död 1895-02-21 i Helsingfors. Gift 1851-12-31 i sistnämnda stad med professorn vid universitetet i Helsingfors Carl Vilhelm Törnegren, född 1817-04-23 i Åbo, död 1860-02-19 i Helsingfors.

TAB 3

Herman Georg Maria (son av Herman Henrik, Tab. 2), född 1808-01-12 på Sveaborg. Student i Åbo 1823-04-09. Auskultant i Vasa hovrätt 1827-09-03. Extra kanslist därst. 1828-06-17. Vice häradshövding 1830-12-17. Kanslist i nämnda hovrätt 1834-06-19. Notarie i Viborgs hovrätt 1839-10-01. Vice advokatfiskal därst. 1841-08-28. Sekreterare 1842-11-13. Assessor 1845-08-07. RRS:tAO3kl 1854-03-04. Hovrättsråd 1858-01-13. RRS:tStO2kl 1862-04-29 och S:tAO2kl 1864-05-01. Vice presidents n. h. o. v. 1868-04-12. Vice president i Viborgs hovrätt 1874-09-16. RRS:tV1O3kl 1876-04-16. Avsked 1877-11-10. Erhöll 1878-02-20 utmärkelsetecknet för 50-årig oförvitlig tjänst. Död 1882-10-07 i Viborg och begraven i familjegraven i Borgå. Gift 1846-09-10 i Helsingfors med Ida Amanda Lohman, född 1821-06-07, död 1892-01-30 i Viborg, dotter av lagmannen i Viborgs lagsaga, ledamoten av senatens justitiedepartement, statsrådet August Lohman och Johanna Amalia Luthman.

Barn:

 • Emilia, född 1848-12-17, död 1927-02-11 i Helsingfors. Gift 1876-07-30 i Viborg med vice presidenten i Viborgs hovrätt, filosofie magister
 • Henrik Edvard Fabritius, född 1839-10-07 i Kronobergs socken. Död 1924-08-29 i Borgå.
 • Ida Helena, född 1850-07-31. Biträde i drätselkontoret i Helsingfors. Död ogift 1931-10-31 i nämnda stad.
 • Herman August, född 1852-08-23. Död s. å. 24/8.
 • Constance Lovisa, född 1853-07-25, död ogift 1898-03-26 i Helsingfors.
 • Anna Sofia, född 1856-05-30. Finsk stiftsjungfru. Lärarinna i sång vid fruntimmersskolan i Viborg 1887-12-30. Avsked 1899. Biträde vid drätselkontoret i Helsingfors. Avsked. Död ogift 1933-11-16 i Helsingfors.
 • En son, dödfödd 1857-10-30.
 • Georg Herman August, född 1858. Överste. Död 1921. Se Tab. 4.
 • Gustaf Fredrik Maximilian, född 1860-10-13, död 1868-06-09
 • En son, dödf. 1862-05-05.

TAB 4

Georg Herman August (son av Herman Georg Maria, Tab. 3), född 1858-10-03. Kadett i Fredrikshamn 1872-07-06. Fänrik vid livgardets jägarregemente 1879-08-20. Transp. till 8., Viborgs, finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad 1880-12-16. Bataljonskassör 1881–1888-12-18. Stabskapten 1889-03-10. Kompanichef s. å. 16/3. RRS:tStO3kl 1891-01-06. Kapten 1895-04-13. RRS:tAO3kl s. å. 15/2 och S:tStO2kl 1898-06-13. Uppförd på indragningsstat 1902-02-12. Syssloman vid Allmänna sjukhuset i Viborg s. å. 10/3. Avsked ur militärtjänst med överstelöjtnants grad 1903-06-06. Inträdde under Finlands frihetskrig 1918 i militärtjänst under namnet Furumark, först som överbefälhavare vid Antreafronten till s. å. 12/2, sedermera som distriktschef i Sordavala och sist i Viborg. FFrK3kl m sv o ros s. å. 18/2. Krigskommissarie i Nylands läns distrikt s. å. Avsked från ovann. sysslomansbefattning s. å. Överste s. å. FFrkrMM m sp. Kretschef i Nylands läns 2. uppbådskrets 1919. Död 1921-12-14 i Helsingfors och begraven i familjegraven i Borgå. Gift 1892-09-25 i Helsingfors med Elin Augusta Lönnblad, född 1866-05-15 i Åbo, FFrK 4kl 1919, FrkrMM s. å. död 1935-02-06 i Helsingfors, dotter av presidenten i Viborgs hovrätt Frans Emil Lönnblad och Augusta Vilhelmina Åkerman.

Barn:

 • Eli-Margareta, född 1894-12-21 i Viborg. Student i Helsingfors 1914-06-03. FrM2kl 1919. Skådespelerska, sedan lärarinna vid Tölö nya samskola i Helsingfors. Gift 1922-01-29 i finska församlingens kyrka i Stockholm med operasångaren Gustaf Hjalmar Eriksson, från vilken hon 1927 blev skild, född 1893-01-19 i Sundsvall.
 • Herman Henrik, född 1896. Lärare. Se Tab. 5
 • Marianne Ida Augusta, född 1899-02-17 i Äggelby i Helsinge socken. FrM2kl. Gift 1:o 1923-05-03 m. m. stud. Verner Winter, från vilken hon 1928 blev skild, född 1897-06-12. Gift 2:o 1928-09-04 i Ekenäs med jägaröverstelöjtnant en friherre Gabriel von Bonsdorff, finska friherrliga ätten nr 49, född 1893-01-16 i Helsingfors.
 • Märta Gertrud Rosalie, född 1904-01-19 i Viborg. Gift 1928-04-04 i Helsingfors med filosofie magister Bengt Wolontis, född 1900-03-21 i sistnämnda stad.

TAB 5

Herman Henrik (son av Georg Herman August, Tab. 4), född 1896-11-30 i Viborg. Student i Helsingfors 1916-05-13. FrM2kl 1919. Filosofie kandidat 1923-05-31. Filosofie magister 1924-10-15. Agronomieexamen 1925-02-12. Lärare vid evangeliska folkhögskolan 1930-08-01. Förvaltare av dess gård Keppo i Jeppo socken 1933-05-01–1935-02-01. T. f. sekreterare vid Österbottens svenska lantbrukssällskap. Gift 1926-09-23 i Helsingfors med Hella Lindgren född 1907-11-17 i Viborg, dotter av bankdirektören, majoren John Vilhelm Lindgren och Gerda Ingeborg Beyroth.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1928-11-04.
 • Ingeborg Margareta, född 1930-10-12 i Jakobstad.
 • Henrik Andreas, född 1932-12-20 i Vasa.

TAB 6

Carl Gustaf Reinhold (son av Herman Henrik, Tab. 2), född 1815-07-24 Hitå Elev vid teknologiska institutet i Stockholm. Kontorsskrivare vid Finlands banks växelkontor i Åbo 1840-09-21. Kassör därst. 1857-07-14. Kommissarie vid bankens växelkontor i Kuopio 1860-06-06. RRS:tAO3kl 1872-04-28. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1882-12-16. Avsked 1885-09-23. Död 1896-12-16 i Helsingfors. Gift 1:o 1852-08-24 med Berenice Pippingsköld, född 1812-02-19, död 1872-10-19, dotter av professorn vid Åbo universitet, med. och kirurg, doktorn Josef Pipping, finsk adelsman Pippingsköld, nr 165, och hans 2:a fru Beata Maria Arnell. Gift 2:o 1876-07-23 i Kuopio med Constance Streng, född 1847-05-31, död 1921-11-17 i Helsingfors, dotter av tulluppsyningsmannen Streng.

Barn:

 • 1. Maria Sofia Berenice, född 1854-01-07. Finsk stiftsjungfru. Renskriverska hos senaten för Finland 1889. Erhöll en briljanterad brosch 1910-05-01. FinlVRMed m kors 1925. Avsked s. å.
 • 2. Elsa Nanny Fredrika, född 1877-10-26 i Kuopio. Finsk stiftsjungfru.
 • 2. Herman Reinhold, född 1880-03-04 i Kuopio, död s. d.

TAB 7

Gustaf Adolf (son av Henrik Georg Kjerting, adlad Wärnhielm, Tab. 1), född 1785-01-17. Sergeant vid Stackelbergska regementet 1794-11-18. Kadett vid Haapaniemi 1798-10-02. Fänrik på extra stat vid Jägerhornska regementet 1802-07-02. Löjtnant vid Adlercreutzska regementet 1804-06-29. Bevistade finska kriget 1808 och blev fången vid Sveaborgs övergång till ryssarna s. å. 3/5. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1810-06-19. Kapten vid Närkes regemente 1812-07-14. Bevistade krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. RSO 1817-07-04. Major i armén 1818-05-11 och vid sistnämnda regemente 1821-04-10. Major därst. 1823-07-04. Överstelöjtnant i armén 1834-04-26. Avsked från regementet 1837-06-02 och ur armén 1846-11-03. CXIVJoh:s med. 1855. Död 1856-01-14 på Välinge i Väse socken Värmlands län. Gift 1823-10-14 i Väse prästgård med Christina Sofia Alstedt, född 1800-08-13 i nämnda prästgård, död 1885-12-10 på Välinge, dotter av kyrkoherden i Väsehärads pastorat av Karlstads stift, kontraktsprosten teol. doktorn Per Alstedt och Catharina Christina Ågren.

Barn:

 • Henrik Per Gustaf, född 1824-09-09, död 1827-01-13.
 • Margareta Catharina Sofia Augusta, född 1828-12-20 på Välinge. Stiftsjungfru. Död 1914-11-29 i Stockholm. Gift 1849-09-13 i Väse kyrka med majoren vid Närkes regemente, RSO, Uno Johan Troili, född 1808-09-16 Merhult, död 1892-08-29 i Karlstad, av samma släkt som adliga ätten von Troll, nr 2039.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: