:

Von Rappolt nr 1870

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON RAPPHOLT nr 1870 †

 • Natural. 1734-07-16, introd. 1743. Konfirm. på naturalisationsbrevet på ättens vägnar 1778-06-05. Utdöd 1834-12-19. En tysk adlig ätt von Rappold för ett med denna helt olika vapen.

1At (L.). 2Kp. 3Um. 4Skp. 5As. 6Lvn.

TAB 1

Tomas von Rappholt. Härstammade av en gammal tysk adl. ätt i Schlesien. Om honom berättas i sonsonens, Tom. Baltz. von Rappholts år 1738 till riddarhusdeputationen ingivna ansökning om naturalisation, att han först varit hovjunkare vid kejserl. romerska hovet i Wien, men måste gå därifrån, emedan han var lutheran, att han sedan blev kammarherre i Polen, varifrån han även måst flytta och nedsätta sig i en liten stad i Schlesien, där han dött, lämnande många barn efter sig, samt slutligen, att tvenne hans bröder, som antogo katolska läran, blevo i Österrike upphöjda till grevar. Gift med Elisabet von der Neüdecken.

Barn:

 • Hans Henrik von Rappholt, född 1627-03-28 i Schlesien. Löjtnant vid sachsiska armén. Gick sedan i svensk tjänst och var under kriget i Polen 1656–1657 ryttmästare vid. G. O. Stenbocks regemente1. Tjänstlös 1660 och blev då hovmästare hos nämnda greve1. Ryttmästare vid överste Kocks regemente 1665-08-07. Ryttmästare vid Jämtlands kavalleriregemente 1672-05-23. Majors titel 1676-06-23. Död 1690-11-15 i Råby i Hörby socken, Malmöhus län samt begraven 1691-05-28 i Hörby kyrka, där hans vapen med tysk påskrift ses. 'Han fick 1673-01-10 donation på sin och sin hustrus livstid å några skattehemman i Råby by, som han dels köpt, dels av öde upptagit, och vilka hemman han 1676-06-23 erhöll för sig och sina arvingar under Norrköpings besluts villkor, i anseende till den kostnad han å dem uti byggnad och uppodling använt. Måste till sitt giftermål förete bevis om sin adliga härkomst och sexton anor jämte sköldebrevet, vilket allt han genom sina farbröder erhöll.' Gift på 1680-talet med Sofia Catharina Clüvers av en bremisk adl. släkt, född 1648, död 1710-02-24 och begraven s. å. 2/3 hos sin man i Hörby kyrka, dotter av översten Segebade Clüvers och Magdalena von der Hüde.

Barn:

 • Tomas Baltzar von Rappholt, natural. von Rappholt, född 1685-03-13 i Råby. Sekreterare hos k. rådet och överståthållaren i Stockholm, greve Knut Posse. Brukspatron på Molkoms bruk i Nyeds socken, Värmlands län. Natural. svensk adelsman 1734-07-16 (introd. 1743 under nr 1870). Död 1748-02-10 och begraven i det familjegravkor vid östra ändan av Nyeds kyrka, vilket han själv låtit uppmura och varest ett prydligt epitafium med hans vapen, hans och hans frus porträtt samt deras barns namn efter åldern ses, varjämte i samma kyrka hans vapen med påskrift uppsattes. Gift 1714-10-10 på Molkom med Christina Maria Carlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1697 med brukspatronen på Molkom Lars Ingemarsson Tingvall, född 1672-01-03, död 1709-05-06, av samma släkt som adl. ätten Anckarsparre, nr 2180)2, född 1677-01-14, död 1744-10-13, dotter av borgmästaren i Karlstad Daniel Johansson Carlberg (kusin till sekreteraren Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, brukspatronen Johan Karlström, adlad Karlström, och sekreteraren Sven Karlström, adlad Karlström) och Brigitta Gustafsdotter Carlholm.

Barn:

 • Daniel, född 1716-02-22 på Molkom, död 1718-08-13.
 • Johan Henrik, född 1718. Brukspatron. Död 1768. Se Tab. 2
 • Bengt Gustaf, född 1719. Kapten. Död 1762. Se Tab. 3
 • Sofia Catharina, född 1720-10-12 på Molkom, död 1799-04-20 i Åmål. Gift 1740-03-20 med brukspatronen Gustaf Magnus Uggla, född 1708, död 1763.

TAB 2

Johan Henrik (son av Tomas Baltzar von Rappholt, natural. von Rappholt, Tab. 1), född 1718-02-04 på Molkom. Student i Uppsala3 1733-05-28. Auskultant i Svea hovrätt 1738-03-18. Brukspatron och bodde Risberg. Död där 1768-07-11. Han bevistade riksdagarna 1746, 1751 och 1756. Gift 1743-08-16 med Christina Charlotta Geijer, född 1720-11-04 på Risberg, död 1770-04-06, dotter av brukspatronen Bengt Gustaf Geijer, till Uddeholm, Bosjö, Geijersholm, Gustavsfors, Traneberg och Stjärn, och hans 2:a hustru Lovisa Sofia Tranæa, samt syster till bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam.

Barn:

 • Christina Maria, född 1744-07-11 på Uddeholms bruk i Norra Råda socken. Stiftsjungfru 1750-05-02. Död ogift 1806-01-30 på Risberg.
 • Bengt Gustaf, född 1746-10-26 på Risberg. Student i Uppsala 1755. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1766-01-24. Volontär vid livgardet 1769-01-02. Rustmästare därst. s. å. 17/4. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1770-05-15. Fänrik därst. 1771-03-08. Löjtnant 1776-05-01. Kapten 1783-08-28. RSO 1790-05-02. Avsked ur krigstjänsten 1792 23-13/6. Död ogift 1814-02-08 på Risberg. Han fick 1778-06-05 å ättens vägnar stadfästelse å naturalisationsbrevet. Bevistade kriget i Finland 1789 och 1790.
 • Sofia Lovisa, född 1747-09-95 på Risberg. Stiftsjungfru 1750-05-02. Död ogift 1827-11-26 på nämnda ställe.
 • Tomas, född 1749-03-31 på Risberg. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1770-05-10. Rustmästare därst. s. å. 13/10. Fänrik 1773-06-11. Löjtnant 1781-05-30. Kapten 1785-12-14. Död ogift 1790-06-04 i ryska lägret av blessyrer, som han fick i träffningen vid Savitaipale i Finland.
 • Adolf Fredrik, född 1750-07-21 på Risberg. Död där 1752-05-17.
 • Carl, född 1752-01-19 på Risberg. Volontär vid fortifikationen 1773-10-23. Student i Uppsala. Livdrabant 1776-06-19. Löjtnant i armén 1789-05-20. Avsked 1793-09-23. Död barnlös 1812-11-06 på Risberg. Gift där 1809-06-27 med Anna Elisabet Frumerie, född 1779-09-00, död 1857 i Ekshärads socken, Värmlands län, dotter av kaptenen Engelbrekt Frumerie och Eva Beata Herwegh.
 • Axel Teodor, född 1753-04-19, död s. å. 31/5.
 • Johan Eberhard, född 1755-12-21 på Risberg. Page vid hovet 1770-11-14. Fänrik vid Södermanlands regemente 1776-12-18. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1786-03-22. Avsked 1789-04-16 för sjuklighet. Död ogift 1834-12-19 Nore
 • Aurora Charlotta, född 1758-01-31, död 1759-06-04.
 • Christoffer Emanuel, född 1760-11-08. Fänrik vid Värmlands lantvärn 1788. Avsked därifrån 1790. Död ogift 1826-08-19 på Risberg.
 • Aurora Magdalena, född 1766-09-06, död 1807-06-30 i Stockholm. Gift 1805-09-19 Ribbingsfors med förste expeditionssekreteraren i utrikesexpeditionen Gottfrid Forsman, född 1760, död 1823-01-14 i Stockholm.4

TAB 3

Bengt Gustaf (son av Tomas Baltzar von Rappholt, natural. von Rappholt, Tab. 1), född 1719-07-28 på Molkom. Volontär vid fortifikationen. Konduktör därst. 1741-08-03. Kaptens avsked. Bruksägare. Död 1762-06-22 På Molkom. Gift 1:o 1746-06-10 med sin broders svägerska Elsa Johanna Geijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737 med brukspatronen Olof Larsson Bratt, född 1712, död 1742)5, född 1718 på Risberg, död 1754-43-03 dotter av brukspatronen Bengt Gustaf Geijer, till Uddeholm, Bosjö, Geijersholm, Gustafsfors, Traneberg och Stjärn, och hans 2:a hustru Lovisa Sofia Tranæa samt syster till bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam. Gift 2:o 1759-07-01 med Margareta Elisabet Becklind, dotter av kapellanen i Filipstad Johannes Becklind och Elisabet Petraea.

Barn:

 • 1. Christina Maria, född 1747-10-14, död 1748-04-26.
 • 1. Christina Maria, född 1748-10-28, död 1764-07-11.
 • 1. Bengt Gustaf, född 1751-07-13. Student i Uppsala 17616. Brukspatron på Molkom. Ogift av våda ihjälskjuten med sin egen bössa 1779-07-09 på Uddeholm.
 • 1. Tomas, född 1754-03-23, död 1757-08-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: