:

Cederholm nr 1485

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cederholm nr 1485 †

Adlad 1714-08-19, introducerad 1719. Utdöd 1750-08-18.

Denna ätt bör icke förblandas med släkten Cederholm von Schmalensee, som är från Pommern.


  • Björn Nilsson. Häradsskrivare. Gift med en adlig jungfru vid namn Starck, troligen dotter av majoren Hans Starck, och Ingeborg Håkansdotter Friis. Deras yngste son, husgerådsmästaren Jakob Björnsson blev 1719-09-16 adlad med namnet Björnstedt, men tog icke introduktion på riddarhuset.

Barn:

  • Nils Björnsson. Inspektor vid Stora sjötullen i Stockholm. Död 1698. Gift 1677-02-00 med Carin Nyman, döpt 1657-11-06 i Skänninge, död änka, dotter av rådmannen i Skänninge Jöns Larsson Nyman och Margareta Olofsdotter Lindeman, kungliga rådet greve Erik Lindschölds syster [Öä]. Deras barn antogo namnet Cederholm.

Barn:

  • Bernhard Cederholm, adlad Cederholm, till Grimstad i Östra Skrukeby socken och Frö i Lillkyrka socken, (båda i Östergötlands län). Född 1678-05-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1688-10-27. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1699-09-00. Sekreterare hos ambassadören friherre Joh. Rosenhane i Berlin 1704. Kanslist vid inrikes statsexpeditionen 1706-04-17. Registrator vid livländska expeditionen 1711-06-21. Transporter till inrikeskontoret 1711-11-16. Sekreterare vid handelsexpeditionen 1714-01-02 Adlad 1714-08-19 jämte brodern, kaptenen vid Närke och Värmländs regemente Isak Cederholm, som dock ej blev introducerad. (introducerad 1719 under nr 1485). Lagman Vadstena läns lagsaga 1718-07-18. Tillika ordningsman 1718-07-29. Lagman i Värmland och tillika ledamot i lagkommissionen 1719-01-20. Ledamot i reduktions- och likvidationskommissionen 1726-02-19. Revisionssekreterare 1733-11-15. Justitiekansler 1739-05-29 President i Göta hovrätt 1741-11-04. RNO 1748-09-26. KNO 1748-11-07. Död ogift 1750-08-18 på Grimstad och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven i egen grav i Östra Skrukeby kyrka. 'Under sin tjänstgöring i kansliet var han beordrad till konungen, som låg i Turkiet, och kom därför att vara med i kalabaliken i Bender 1713-02-01 samt konungen följaktig till Demotica.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: