:

Von Pastelberger

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Pastelberger

Vapen: En blå sköld med ett gyllene berg till en emot tredjedelen af skölden svarande höljd på hvars spets sitter en turturdufva af silfver, hållande i näbben en grön oljeqvist; prydd med sex gröna löf, två vid ändan af qvisten och två på sidan om den ; ofvan dufvans hufvud tindrar en femuddig stjerna af silfver; på den öppna tornerhjelmen en likadan turtutdufva som i skölden mellan tvänne oljeqvistar.

TAB 1

Johan Wolfgang Pastellberger, prost och kyrkoherde i Fellin i Pommern. Gift i Reval, St.Olai 6.5.1675-05-06 med Elisabeth Margaretha Grentzin, dotter av pastorn i Maholm Elias Grentzin.

söner:

TAB 2

Johan Wolfgang Pastelberger, född 1682-09-07, handtlangare vid Artilleriet 1699; kornett vid Mejer-felts Dragoner 1704; löjtnant 1705; kapten vid d’Albedylls Dragoner 1708; fången vid Dnieper-strömmen 1709, förd till Galitsch, hvarifrån han rymde till Arkangel 1714, och hvarifrån han gick på ett skepp till Amsterdam och kom till Stralsund 1715; kapten vid Jönköpings Regemente s. å.; major vid Anklamska Regementet s. å.; fången vid Stralsunds öfvergång och förd till Polen; major med expektanslön vid Dohnas Regemente 1724; tillika direktör vid Slussverket i Arboga; öfverst-löjtnaDts karaktär; transport på Vestmanlands Regemente 1725; kommendant i Kristianstad 1746; R. S. O. 1755; f 1760 4/4; bivistade slaget vid Narva 1700, öfvergången öfver Diina och slaget vid Riga 1701; slaget vid Posen 1704; träffningen vid Grodno och Schanchiewo, stormningen af Viprekt och slaget vid Pultava. Gift 1720 i Bremen med Maria Sofia von Isséndorf, f. 1699, f 1736 och begravenn i Säterbo kyrka; dotter af öfversten Johan Kristofer von Isséndorf, adlad von Issendorff och Anna Margareta Reuter från Reutershof i Altenlande.

TAB 3

Kristian Pastelberger, f. 1685 i Livland, sergeant 1706; fänrik 1708; bivistade slaget vid Liesna s. å., vid Pultava 1709, fången till 1722; löjtnant s. å.; fänriks indelning 1723; platsmajor i Fredrikshamn 1727; deltog i finska kriget 1741 — 1742; för sin insigt i ryska språket blef han kommenderad till Vermdön att bispringa der förlagde trupper 1743; kommenderad på fästningsbygnad till Sveaborg 1747, 1749, 1751; R. S. O. 1755; majors fullmakt 1756; afsked 1770, f 1773 27/12 i Kumo socken af Björneborgs län. Gift 1:o med broderns svägerska en von Issendorff, f. 1700; Gift 2:o med friherrinnan Katarina Margareta Liljesvärd, f. 1716 8/10, f 1793 9/i i Finland: dotter af öfversten friherre Magnus Daniel Liljesvärd, och hans l:a fru Anna Eleonora Fabritius.

'Ovisst huruvida de adlade voro söner till borderna Johan Wolfgang eller till denne Kristian.

Barn:

  • ? Fredrik Adolf Pastelberger, adlad von Pastelberger. Se Tab. 4.
  • ? Kristian Ludvig Pastelberger, adlad von Pastelberger, major i rysk tjenst och placerad kapten vid Blixenska Regementet; adlad 1772 den 25 September jemte brodern Fredrik Adolf; major vid Savolaks Regemente 1775.

TAB 4

Fredrik Adolf Pastelberger, adlad von Pastelberger (se Tab. 1), fänrik vid Abo Läns Regemente 1770; löjtnant i arméen 1772; adlad s. å. d. 25 September jemte brodern Kristian Johan; löjtnant 1775; kapten 1777; afsked med pension 1793. Gift 1775 12/10 på Trevaporti kaptens-boställe i Vittis socken med Maria Elisabet Grönhagen, f. 1751 22/8, f enka 1808 8/12 på Harois i Loimioki socken af Finland; dotter af kaptenen Fredrik Grönhagen och Hildegard Elisabet Enesköld.

Barn:

  • August Fredrik, f. 1781, f 1791 14/t,.
  • Johanna Fredrika. Gift 1811 17/3 på Mälläis löjtnantsboställe i Loimioki socken med regementspastorn vid f. d. Björneborgs Regemente, magister Berndt Johan Gadd.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. Se även http://aforum.genealogi.se/discus/messages/2450/62764.html?1137012974

: