:

Von Issendorff nr 1792

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Issendorff nr 1792 †

Naturaliserad 1726-09-07, introducerad 1726. Utdöd 1736-06-14.

Urgammal bremisk adlig ätt med lika benämnt stamgods, förr Etzelenthorp, nära Horneburg. Den framträder urkundligt redan 1236 med Hermannus de Edsielendorpe, förmodligen fader till Robertus de Edsielenthorpe, med vilken stamtavlan börjar. Ätten erhöll av ärkebiskopen av Bremen 1307 i ärftlig förläning munskänksämbetet i ärkestiftet Bremen, vilken förläning bekräftades 1426, 1460 och 1498. Från lantrådet Johan von Issendorffs broder Herman, död 1626, och från lantrådet Jürgen Melcher von Issendorff, född 1688, död 1758, broder till den i Sverige naturaliserade Johan Christoffer, härstamma ännu i Tyskland levande grenar av ätten.

Litteratur: Jahrbuch des deutschen Adels, B. II.


 • Robert von Issendorff (Robertus de Edsielenthorpe). Var arvburgman i Bremervörde år 1197. Gift med grevinnan Armgard von Stotel.

Barn:

 • Teodor. Arvburgman i Bremervörde. Var hertig Alberts av Lüneburg tjänsteman 1253. Gift med baronessan Elisa von Bederkese.

Barn:

 • Henrik. Riddare och burgman i Bremervörde vid år 1281. Levde 1323, då han försålde en kvarn i byn Deinste. Gift med Jutta Eberweinsdotler von Gutterswyck.

Barn:

 • Herman. Burgman i Bremervörde år 1323. Han erhöll 1307 av ärkebiskopen av Bremen i ärftlig förläning munskänksämbetet i ärkestiftet Bremen. Gift med Margareta Bernhardsdotter von Stein.

Barn:

 • Henrik. Drost och amtman i Vörde 1349–1355. Riddare 1355. Levde 1370. Gift med Jutta von der Lieth.

Barn:

 • Herman. Burgman i Vörde. Erhöll 1426 bekräftelse för sig och sina manliga arvingar på munskänksämbetet i ärkestiftet Bremen. Gift med Adelheid von Lüneberg.

Barn:

 • Nikolaus. Var 1463 ärkebiskoplig munskänk och burgman i Vörde. Levde ännu 1498. Han förpantade grevskapet Stotel och lät uppbygga slottet Poggemühlen. Gift 1450 med Hedvig von Schleppegrell, dotter av Alverie och Agnes Schleppegrell.

Barn:

 • Herman. Arvherre till Poggemühlen. Burgman i Vörde 1490–1525. Gift med Adelheid von Wersabe, dotter av Christoffer von Wersabe till Karsebrock och Hedvig Marschalck.

Barn:

 • Christoffer, arvherre till Poggemühlen, Oese och Höltenklincke. Född 1529. Lantråd i Bremen. Död 1586-02-09. 'Han var en from och gudfruktig man och lät 1581 anlägga på sitt gods Gese en kyrka, på det Guds ord där mätte, enligt Augburgska bekännelsen, rent predikas.' Gift 1:o med Anna Clemensdotter von der Wisch. Gift 2:o med Maria von Düring, född 1538, död 1587-12-31, dotter av burgmannen på Horneburg Johan Ottosson von Düring, till Düringen (farfars farfars far till fältmarskalken Johan Christoffer von Düring, naturaliserad, friherre (och greve) von Düring) och Wolbrecht Piede von Zesterfleth.

Barn:

 • 2. Johan, arvherre till Poggemühlen. Lantråd i Bremen. Gift med Catharina von der Hude, dotter av Arent Warnersson von der Hude och Sofia Carlsdotter von der Hude.

Barn:

 • Johan, till Poggemühlen och Oese. Domherr i Bremen. Gift 1638 med Adelheid Anna von der Lieth, dotter av Melker Diedriksson von der Lieth, arvherre till Elmelo och Fickemülen, och Hedvig Baltzarsdotter Marschalck.

Barn:

 • Melker, arvherre till Poggemühlen. Född i hertigdömet Bremen. Fänrik vid Grubbenhielms bataljon 1665. Löjtnant vid Wulffens dragonskvadron 1666. Löjtnant vid nedersachsiska kretstrupperna 1672. Kapten vid nedersachsiska kretstrupperna 1675. Avsked 1676. Kapten vid Malortieska regementet i Luneburgsk tjänst 1676. Avsked 1680. Kapten vid Bidals bataljon i svensk tjänst 1682. Major vid Bidals bataljon 1689. Konfirmationsfullmakt 1693-02-25. Major vid Bremiska infanteriregementet. Överstelöjtnant vid Bremiska infanteriregementet 1702-11-23. Konfirmationsfullmakt 1703-08-28. Överste för bremiska lantmilisregementet. 1710-12-31. Blev 1711 i det bremiska upproret av bönderna ihjälslagen. Gift 1:o med Sofia Maria Frese, dotter av Didrik Johansson Frese och Hedvig Hermansdotter von Ompteda. Gift 2:o med Judith Catharina Marschalck.

Barn:

 • Johan Christoffer, naturaliserad von Issendorff, född 1671 i Bremen. Grenadjärkapten vid Bremiska infanteriregementet 1700-03-18. Konfirmationsfullmakt 1701-04-25. Major vid Verdiska dragonregementet. Konfirmationsfullmakt 1703-07-01. Överstelöjtnant vid överste von Görtz' regemente 1706-06-20. Konfirmationsfullmakt 1706-10-17. Fången 1709-04-13 vid Sakolki (Lk). Hemkom 1722-04-00. (Lk) Överstes karaktär 1721-11-15. Direktör vid Hjälmare slussverk 1722-05-05. Naturaliserad svensk adelsman 1726-09-07 (introducerad 1726 under nr 1792). Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1728-07-20. Kallas (At (KrA).) överste 1734-11-11. Död 1736-06-14 Halleby och begraven på Halleby samt slöt själv sin adlade ätt. Gift med Anna Margareta Reuter från Reutershof i Altenlande, död 1749-01-00 i Bremen.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1699, död 1736-05-06 och begraven i Säterbo kyrka, Västmanlands län. Gift 1720 med kommendanten i Kristianstad, överstelöjtnanten, RSO Johan Wolfgang von Pastelberger, av en adlad men ej introducerad ätt, född 1682-09-07, död 1760-04-04.
 • En dotter, född 1700. Gift med sin systers svåger, majoren, RSO Christian von Pastelberger i hans 1:a gifte (gift 2:o med friherrinnan Catharina Margareta Lilliesvärd, född 1716-10-08. Död 1793-01-09, dotter av översten, friherre Magnus Daniel Lilliesvärd, och hans 1:a fru Anna Eleonora Fabritius), född 1689-07-10 i Livland, död 1773-12-17 i Kumo socken, Björneborgs län, Finland. (SK.).
 • Hedvig Christina Charlotta, född 1701, död 1721 i Moskva i barnsäng. Gift 1720 i Moskva (SK.) med majoren Carl Otto von Dinggrafwen, av en adlad men ej introducerad svensk ätt, född omkring 1675, död 1745 (SK.).
 • Melker, död som barn.
 • Anna. Gift med N.N. Brandt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: