:

Von Hempel nr 1669

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON Hempel nr 1669 †

Adlad 1719-10-10, introd. 1720, utdöd 1752-11-04.


  • Härstamningen enligt genealogien på riddarhuset. Den därst. uppgivna släktskapen mellan Sebastian och Otto Henrik Hempel torde dock sannolikt vara oriktig. Troligare är att Otto Henrik Hempel var son till byggmästaren vid fortifikationen i Wismar Mikael Hempel, vilken icke var son till Sebastian Hempel.
  • Timoteus Hempel. Borgmästare i Guhrau i Schlesien. Gift med Christina Jehn.

Barn:

  • Valentin Hempel. Hofrichter i Guhrauska distriktet. Gift med Sara Eichhorn.

Barn:

  • Valentin Hempel. Rådsförvant i Guhrau. Gift med Dorotea Held, dotter av borgmästaren i Guhrau Bartolomeus Held och Barbara Eidner.

Barn:

  • Sebastian Hempelius, adlad Hempel, arvherre till Rossau. Född 1593-11-06 i Guhrau. Jur. utr. doktor i Basel 1620. Hovråd hos hertigen av Pommern 1621. Vice assistensråd därst. Förordnad av drottning Christina till preses i Hinterpommerska hovrätten 1641. Adlad 1648-04-28 men ej introd. Död 1650-06-23 i Alten-Stettin och begraven i Maria stiftskyrkan därst. Han hade i sitt 1:a gifte 8 barn, 2 söner och 6 döttrar, av vilka 3 döttrar levde vid faderns död, och i sitt senare gifte 4 söner och 2 döttrar, av vilka 3 söner och 1 dotter levde vid faderns död Gift 1:o 1621 med Elisabet Schwalch, död 1636, dotter av syndikus i Alten-Stettin, doktor Samuel Schwalch och Anna Maria Friedrichs samt syster till sekreteraren Christoffer Fredrik Schwalch, adlad von Schwalch. Gift 2:o 1639 med Regina Simons, född 1617-06-15 i Rügenwalde, död 1671-06-02 i Stettin, dotter av furstl. pommerska livmedikus, med. doktorn Vilhelm Simons och Elisabet Foderici.

Barn:

  • Otto Henrik Hempel, adlad von Hempel, född 1689 i Wismar. Volontär vid guvernörsregementet i Wismar 1704-11-20. Adjutant vid fortifikationen därst. 1705-06-30. Konduktör vid fortifikationen i Göteborg 1708-03-02. Kapten vid Kalmar regemente 1709-12-09. Konfirm. fullm. 1717-04-05. Adlad 1719-10-10 (introd. 1720 under nr 1669). Majors karaktär 1720-02-17. Död 1723-03-30 Karintorp. Gift 1715-08-16 med Eva Margareta Stålhammar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1727-09-08 Attarp, med ryttmästaren Hans Didrik Ehrenpreus, född 1692, död 1743), född 1701-01-10 Salshult, död 1740-01-11 på Karintorp, dotter av överstelöjtnanten Jon Stålhammar, och Sofia Drake af Torp och Hamra.

Barn:

  • Sofia Emerentia, född 1717, död 1788-07-09 på Klevsfall i Kisa socken, Östergötlands län. Gift 1733-01-28 på Salshult med ryttmästaren Hans Paul Wetterstrand, född 1687 i sept. i Vadstena län, levde 1749.
  • Otto Henrik, född 1718. Fänrik vid Kymmenegårds bataljon. Placerad vid garnisonsregementet i Göteborg 1744-02-15. Kapten vid Savolaks infanteriregemente 1747-03-05. Död ogift 1752-11-04 i Stenberga socken, Jönköpings län och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: