:

Lillienstrahl nr 1266

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lillienstrahl nr 1266 †

Adlad 1693-06-26, introducerad 1693. Utdöd 1767.


TAB 1

Johan Håkansson Hult, adlad Lillienstrahl, till Hässelås i Eksjö landsförsamling. Född 1614 (1610?). Kanslist i kungliga kansliet 1650. Registrator i kungliga kansliet. Häradshövding i Uppvidinge härad 1662 samt i Norra och Södra Vedbo jämte Vista härader i Smaland 1680-12-18. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt (Ogh.) 1685-11-16. Avstod 1688-08-14 sin häradshövdingsyssla till sonen Jonas. Adlad 1693-06-26 (introducerad 1693 under nr 1366). Död 1698 4710 på Hässelås, enligt kyrkbokens uppgift 84 år gammal, överlevande sina tre söner, vilka alla dogo på ett år, och begraven i Eksjö kyrka. Ägde Häggarp i Rumskulle socken, Kalmar län 1678–1698 (Medd. av f. d. hofrättssekr. A, Durling.). Gift 1647-11-18 i Stockholm (Wn.) med Ingrid (Olofsdotter ?) Rochus, från Göteborg, född 1623, död 1700-03-30 i Eksjö.

Barn:

 • Sigrid, levde 1708. Gift med slottsfogden i Västerås Johan Klint, död före 1698.
 • Anna (Elisabet?), död 1686. Gift 1682-05-00 i Nottebäcks socken, Kronobergs län med biskopen i Växjö stift Olaus Cavallius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1687 med Catharina Tollsten, död 1696 i Växjö, dotter av borgmästaren i Lund Peter Tollsten och Elisabet Almgren. Gift 3:o 1697-09-07 med Catharina Hanneman i hennes 2:a gifte, död 1726, dotter av övertullinspektoren i Linköping Edvard Hanneman), född 1648-11-30 Mörhult ), död 1708-03-13 i Växjö.
 • Zakarias, född 1655. Extra ordinarie professor. Död 1696. Se Tab. 3.
 • Christina, levde 1715. Gift 1674 med borgaren och faktorn i Stockholm Johan In de Betou i hans 2:a gifte (gift 1:o 1665-12-29 i Norrköping med Elisabet Larsdotter Hultman, döpt 1646-06-09 i Norrköping, död omkring 1671, dotter av handlanden i Norrköping Lars Hemmingsson och Maria Hansdotter) (Öä XIII s. 159.), född 1639 i Holland, död 1703 före påsk på Nacka stärkelsebruk i Nacka socken, Stockholms län.
 • Jonas, född 1665-11-05. Student i Lund (Lsn.) 1682-05-11. Häradshövding i Norra och Södra Vedbo samt Vista härader efter fadern 1688-08-14. Död ogift 1696-05-02 och begraven 1696-06-21 i Eksjö kyrka

TAB 2

Nils (son av Johan Håkansson Hult, adlad Lillienstrahl, Tab. 1), född 1650-11-15, student i Uppsala (Um.) 1670-06-27. Disputant 1677 (Vsn.). Borgmästare i Örebro 1683. Assessor i Svea hovrätt (Ash.) 1693-01-05. Död 1696-09-14 och begraven 1697-01-31 i familjegraven i Eksjö kyrka. Gift med Anna Maria Roches (Pt X, s. 36.), död Kolstad och begraven 1721-05-12 i Risinge kyrka

Barn:

 • ? Johan Gustaf, född 1688 i Pommern . Hantlangare vid artilleriet i Pommern 1704-02-00 . Konstapel i Pommern 1704-06-06. Uppgives blivit kapten vid ett infanteriregemente. Utflyttade 1728 till Polen, där han lärer blivit katolik och jesuit och dött ogift.
 • Anna Maria, född 1693, död ogift 1740 på Kolstad och begraven 1740-06-16 Ägde Häggarp efter farfadern 1698 –1724 (Medd. av f. d. hofrättssekr. A, Durling.).
 • Brita Catharina, född 1696, död 1759-03-03 på Kolstad. Gift på Kolstad 1725-05-27 med kaptenlöjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Fredrik von Schneidau, född 1692-09-02 i Wismar, död 1743-05-14 på sin egendom Kolstad.

TAB 3

Zakarias (son av Johan Håkansson Hult, adlad Lillienstrahl, Tab. 1), född 1655-04-25. Student i Rostock (Vsn.) 1681-10-20 och i Lund (Vsn.) 1683-09-16. Adjunkt i filosofiska fakulteten i Lund 1684-09-17. Bibliotekarie 1684. Extra ordinarie professor i filosofiska fakultet 1689-11-16. Död 1696-10-14 och begraven 1697-01-31 i familjegraven i Eksjö kyrka. Han skrev sig Lillienstråhle. Gift 1685-11-29 i Lund med Sara Tollsten i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1703-04-09 i Lund med borgmästaren i Lund. Olof Norsteen, död 1728-01-24) (At (P.).), död 1724 (At (P.).), dotter av borgmästaren i Lund Peter Tollsten och Elisabet Almgren.

Barn:

 • Carl, född tvilling 1690-11-27 i Lund, liksom syskonen, död späd.
 • Anna Elisabet, född tvilling 1690-11-27 i Lund, död späd.
 • Margareta Elisabet, född 1693-01-05 i Lund, död barnlös 1756-08-02 och begraven 1756-09-30 i Skartofta kyrka, Malmöhus län. Gift 1735-10-25 i Lund med prosten och kyrkoherden i Brandstads pastorat av Lunds stift Andreas Litholander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1757-10-25 i Skartofta socken med Olivia Wankif, död 1812-02-22 i Västerstads socken, Malmöhus län, dotter av prosten och kyrkoherden i Glimåkra pastorat av Lunds stift Anders Wankif och hans 2:a hustru Charlotta Elisabet Stenhoff), född 1708-08-28 i Skartofta prästgård, död 1776-07-25 i Brandstads prästgård.
 • Anna Maria, född 1695-01-06, död 1699.
 • Johan, född 1696. Fänrik. Död 1728. Se Tab. 4

TAB 4

Johan (son av Zakarias, Tab. 3), född 1696-01-22 i Lund. Sergeant vid västra skånska infanteriregementet 1716. Fänrik vid skånska infanteriregementet 1717. Fänrik vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30. Avsked 1719-09-30. Död 1728-03-08 i Växjö. Gift 1718-10-10 i Karlshamn med Lucia Djurson i hennes 1:a gifte (gift 2:o med vinhandlaren i Stockholm Josef Conrad Schutz, död 1739-10-10. Gift 3:o med en gördelmakareålderman i Stockholm).

Barn:

 • Zakarias Georg, född 1719-06-28 i Karlshamn, liksom syskonen. Löjtnant vid amiralitetet 1755-08-03 död barnlös 1756-08-13 i Göteborg efter återkomsten från en ostindisk resa. Gift med Johanna Mariana Pabst i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1763-05-00 i Stockholm med sekreteraren i amiralitetskollegium Johan Carl Zarent, född 1718, död 1763-07-06 i Stockholm (Sbn.)), död 1775-08-01 i Lovö socken, Stockholms län.
 • Peter Olof, född 1721-02-12 i Karlshamn död 1722 i Karlshamn och begraven 1722-06-05 i Karlshamns kyrka
 • Johan Toril, född 1723-09-30 i Karlshamn. Volontär vid livgardet 1740. Rustmästare vid livgardet 1741-08-07 förare 1744. Sergeant 1745. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Kapten i fransk tjänst 1758-07-22. Fänrik vid livgardet 1758-10-13. Avsked ur franska tjänsten 1760-02-28 och ur svensk tjänst 1761-12-22. Död barnlös 1767-03-00 i Uppsala och slöt ätten. Gift 1762-11-11 med Brita Christina von Ehrenclou, född 1723-02-16 på Sonstorp i Hällestads socken, Östergötlands län, död 1810-05-12 Malstanäs. och begraven i von Ehrenclouska eller Palmstiernska graven i Forssa kyrka, dotter av kaptenen Carl Folcker, adlad von Ehrenclou, och Catharina Margareta Palmstierna.
 • Carl Fredrik, döpt (At (S).) 1725-06-26, död som barn.
 • Nils, född 1724 i Karlshamn, död 1732.
 • 4. Lns. (Denna fotnot finns ej med i texten?)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: