:

Strömstierna nr 1495

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Strömstierna nr

Adlad 1715-12-29, introd. 1719. Utdöd 1730-09-17.

TAB 1

Olof Jenssen, † tidigast 1643. Skeppare i Råö Knapegård i Onsala sn/N. Se vidare släktled: Knape från Onsala

Barn:

 • Nils Olsson. Född ca 1635 troligen på Onsalahalvön/N, † ca 1674. Se Tab 2
 • Anders Olsson Knape född ca 1628, † ca 1705. Skeppare och skeppsredare i Råö Knapegård, Onsala sn. Kallade sig Knape från år 1685.
 • Erik Olsson, † senast 1672. Bodde i Marstrand.
 • Jöns Olsson. Daterade brev i Marstrand 1685.

TAB 2

Nils Olsson (ej Knape) född ca 1635 troligen på Onsalahalvön/N, † ca 1675 på Käringön, Morlanda/O. Fiskare på Gullholmen, ett skär vid Ön Orust i Bohuslän. Borgare i Marstrand. Gift med Inger Eriksdotter född ca 1635 på Käringön, † ca 1695 på Käringön.

Barn:

 • N.N. Nilsdotter. Gift med Anders Andersson Knape, † ca 1715.
 • Gunilla Nilsdotter född ca 1665, † 1715.
 • Ingeborg Nilsdotter född ca 1665.
 • Karin Nilsdotter född ca 1665.
 • Anders Nilsson Knape född ca 1665, † ca 1701. Skeppare, senare överlöjtnant . Bosatt i Uddevalla.
 • Erik Nilsson född ca 1675, † mellan 1687-1699 i Batavia.
 • Olof Knape adlad Strömstierna född 1664-01-29, † 1730-09-17. Se Tab 3

TAB 3

 • Olof Knape adlad Strömstierna till Vese i Bro socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1664-01-29, † 1730-09-17 och begraven s.å. i Bro/O kyrka 10 november. Slöt ätten samt begraven i Bro kyrka, till vilken han skänkte predikstol och varest hans vapen och gravsten ses. For i början till sjöss på Frankrike, England, Holland och Indien med flera orter. Löjtnant i holländsk tjänst. Amiralitetslöjtnant i svensk tjänst 1700-03-14. Kommendör 1710. Befälhavare för galärerna till Bohusläns betäckning 1713-01-31. Schoutbynacht 1714-03-11. Adlad 1715-12-29 introd. 1719 under nr 1495). Befälhavare för Göteborgseskadern 1716-03-08. Vice amiral s. å. 28/6. Befälhavare för Rodergastregementet 1717-11-22. Amirals avsked 1719-03-18. Han anförtroddes vid återkomsten ur holländska tjänsten enrolleringen i Bohuslän samt sjömanskaps värvande, varvid han ådagalade mycken flit. Konvojerade åtskilliga gånger kofferdieskepp samt kryssade mot fienden och betäckte Bohusläns kuster emot dess försök till anfall, vilka förrättningar han så lyckligt utförde, att han alltid bragte de skepp, som han konvojerade i säkerhet, ofta tog fientliga priser och merendels bortkörde fienden ur de bohuslänska skären, ehuru han oftare var svagare till skeppsstyrkan. Förde slutligen 1717 konung Carl XII i en slup, då han besåg galärflottan i Göteborg. Gift 1689-09-04 i Marstrand med Christina Ström, född 1670-02-18, † 1746-02-21 och begravd s.å 25 mars i Bro/O kyrka. Dotter till rådmannen och vice borgmästaren i Marstrand Tormo Nilsson Ström och Margareta Mattsdotter samt syster till kommendören Nils Ström, adlad Strömcrona.

Barn:

 • Nils, född 1690, † 1711-02-06 i Marstrand begravd s.å. 18 februari och blev lagd i likkistan i hela sin uniform med högra handen på bröstet och värjan under vänstra armen. Löjtnant vid amiralitetet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: