:

Steinhausen

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Henrik Steinhausen, född 1646, troligen i Regensburg; kom till Sverige 1680; brukspatron på Gusums Bruk; var Abel Reenstiernas förvaltare av Gusums Bruk till sin död; † där 1702-04-??. Gift 1684-09 i S:t i Norrköping med Catharina Spalding, född 1658-01-02 i Norrköping, † 1704-04-?? på Gusums Bruk, Gusums sn, dotter till råd- och handelsmannen i Norrköping Jacob Andersson Spalding och Dorothea Dreijer.

Barn:

  • Jakob Steinhausen, född 1685; överstelöjtnant; † 1741. se Tab 2.
  • Gustaf Steinhausen, född 1686-11-18 i Norrköping; kornett; † 1709 i slaget vid Poltava, Ukraina.
  • Catharina Steinhausen, född 1689-01-20 i Norrköping, † där 1714-06-21. Gift 1710-06-24 i Norrköping med rådmannen Jakob Reef.
  • Anna Christina Steinhausen, född 1691-05-24 i Norrköping, † ogift och barnlös 1763-08-22 i Stockholm.
  • Henrik Steinhausen, född 1695; handelsman; kommerseråd; † 1772. se Tab .

TAB 2

Jakob Steinhausen, (son till Henrik Steinhausen, Tab 1), född 1685, dpt 6/12 i Norrköping; student i Uppsala 1702; löjtnant 1709-02-18 vid en nyuppsatt kavalleriskvadron och vid Östgöta kavallerireg:te s å 16/12; ryttmästare 1710-11-18; major vid Skånska ståndsdragonreg:tet 1712-04-09; konfirm s å 26/11; överstelöjtnants avsked 1719-09-30 p g a sjukdom; deltog i försvaret av Riga 1709, slaget vid Helsingborg 1710 samt norska fälttåget 1718; en anspråkslös man som inte kunde förmås söka naturalisation som svensk adelsman; † 1741-05-02 på Luddingsbo, Västra Husby sn. Gift 1711 med Engel Borg, född 1688, dpt 28/12 i Norrköping, † 1772-02-20 på Skällviks prästgård, Skällviks sn, dotter till tullförvaltaren i Norrköping Wedich Borg och Anna Brita Lindeflygt.

Barn:

  • Anna Catharina Steinhausen, född 1712 på Luddingsbo, Västra Husby sn, † 1791-02-28 i Västerlösa sn, begr 6/3 (källa: Genline ID 417.22.47200). Gift 1737-05-22 på Luddingsbo (källa: Genline ID 420.22.24100) med inspektorn Olof Nordstrand, född 1701-11-20, † 1763.
  • Engel Steinhausen, född 1714 på Luddingsbo, Västra Husby sn, † 1780-06-20 i Söderköping, begr 25/6 (källa: Genline ID 389.22.76500). Gift 1737-05-22 med sin systers svåger, kyrkoherden i Skällviks pastorat Daniel Nordstrand, född 1701-11-20, † 1775 i Skällviks sn.
  • Ulrika Steinhausen, född 1715 på Luddingsbo, Västra Husby sn, † änka 1807-12-24 (nära 93 år gammal). Gift 1757-09-08 på Luddingsbo (källa: Genline ID 420.23.73000) med sekundlöjtnanten och riddaren Sigismund de Bronikowsky, i hans 3:e äktenskap (gift 1:o 1723 i Svanshals sn (ej i vb) med Christina Elisabeth von Gisler, (förekommer med sin man som dopvittne på Valla i Röks sn år 1727, (källa: Genline ID 361.16.12200), född 1698-05-27, † 1732-05-09 i Linköping, dotter till överstelöjtnanten vid Norra Skånska kavallerireg:tet Peter von Gisler och Margareta Törnhielm; 2:o 1735 med Anna Catharina Rosenquist af Åkershult, född 1711, † 1755 i Norrköping, dotter till Adolf Rosenquist af Åkershult och Hedvig Pistol), född 1697-01-10 på godset Noijeff, Posen, † 1758-04-21 på Hosmo Kungsladugård, Ljungby sn (ej i db).
  • Jakob Steinhausen, född 1717-07-07 på Luddingsbo, Västra Husby sn.
  • Carl Henrik Steinhausen, född 1722-11-24 på Luddingsbo, Västra Husby sn; kamrer; † ogift och barnlös 1783-04-23

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927, Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar vid Östgöta ryttare och kavalleriregemente samt Livgrenadjärregementets rusthållsdivision och Andra Livgrenadjärregementet; Björn Helmfrid - Norrköpings Historia del III. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: