:

Westerstrand nr 2319

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Westerstrand nr 2319 †

Adlad 1842-01-11 enl. 37 § R.F., introd. 1844. Utdöd 1889-10-01.


1Hm. 2 Um.

  • Sven Jonsson. Skeppare och borgare i Västervik. Gift med Elisabet Jönsdotter.

Barn:

  • Jonas Westerstrand, född 1673-08-15 i Västervik. Student i Lund 1695-09-19. Prästvigd 1706-03-21. Pastor vid krigsmanshuset i Vadstena 1707-01-10. Kyrkoherde i Hjorteds pastorat av Linköpings stift 1710. Vice kontraktsprost 1717. Kontraktsprost 1719. Predikant vid prästmötet 1725. Riksdagsman 1734. Avsade sig kontraktsprostämbetet 1739. Död 1744-10-18. [1]. Gift 1707-09-27 med Agneta Machum, född 1675, död 1758-05-27, dotter av råd- och handelsmannen Albert Fredriksson Machum i Halmstad.

Barn:

  • Sven Albert Westerstrand, född 1709-08-21 i Vadstena. Student i Uppsala2 1728-05-02. Prästvigd 1735-02-14. Kyrkoherde i Hjorteds pastorat 1745. Respondent på prästmötet 1748. Kontraktsprost 1751. Död 1768-12-25, och begraven 1769-01-13. [1]. Gift 1744-01-11 med sin kusins dotter Anna Margareta Sackensköld, född 1727, död änka, dotter av kaptenen Casper Sackensköld, och Elisabet Catharina Weili.

Barn:

  • Jonas Westerstrand, född 1744-11-25. Student i Uppsala8 1761-11-17. Prästvigd 1766-12-21. Pastoralexamen 1781-10-24. Komminister i Ukna församling av Linköpings stift 1783. Död 1791-04-08. Gift 1784-03-18 med Charlotta Maria Hallberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1792-12-16 med skrivaren i Linköping Jöns Erik Aschan, född 1760-08-16, död 1820-11-25 i Linköping), född 1759-10-29, död 1800-03-02, dotter av frälseinspektoren Anders Peter Hallberg och Christina Maria Rinman.

Barn:

  • Per Westerstrand, adlad Westerstrand, född 1785-02-27. Skolpilt och gymnasist i Linköping. Lantmäterielev 1802. Student i Uppsala 1803-10-04. Filosofie kandidat 1807-05-27. Magister därst. 1809-06-15. Registrator och aktuarie i generalläntmäterikontoret 1812-03-10. Biträdande lärare i matematik vid ingenjörkåren 1813-01-00. Fältrevisor i generalkrigskommissariatet vid svenska armén i Tyskland s. å. 6/4. Fältkamrerare därst. 1814-11-01. Åter tjänstgörande vid generalläntmäterikontoret 1816-05-01. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret s. å. 25/10. Ord. ingenjör vid förutn. lantmäterikontor 1817-06-04. Kamrerare i statskontoret 1818-05-26. LMA s. å. 2/12, dess kamrerare 1829-02-21. Statskommissarie 1824-09-07. Kamrerare i serafimerordensgillet 1827-12-00. RNO 1829-08-31. Vice president i statskontoret 1831-07-30. Förste direktör vid k. m:ts hovkapell och spektakler 1832-07-07. President i nyssn. kontor s. å. 10/11. KNO 1836-01-28. Ordförande under fyra års tid i Nya Trollhätte kanalbolag 1838-02-23. Avsked från direktörsbefattningen vid teatern 1840-05-08. Adlad 1842-01-11 enl. 37 § R.F. (introd. 1844 under nr 2319). Förordnad att under ytterligare fyra års tid vara ordförande för Nya Trollhätte kanalbolag 1842-03-23. Avsked från förutn. presidentsämbete 1851-09-05. Åter ordförande i Nya Trollhätte kanalbolag 1854-02-03. Död 1857-10-23 på Åkers krutbruk i Södermanland, under ett besök hos sin måg, brukspatron Rönquist, och ligger jämte sin fru begraven i en särskilt murad grav på Åkers kyrkogård, där hans gravvård ses. 'Han fick 1814-07-00 i uppdrag att granska hannoverska regeringens vidlyftiga räkningar över försträckningar till svenska armén under nästförflutna fälttåg, över vilken granskning en anmärkningsberättelse avlämnades, vari uppgavs planen för de sedan med denna och flera främmande makter avslutade krigskostnadslikvidationer och som innehöll grunderna för de därvid vunna högst betydliga avprutningar. Uppgjorde rikshuvudboken för år 1815, vilken sedermera av rikets ständer blev antagen till formulär för följande rikshuvudböcker. Förordnades flera gånger att å statskontorets vägnar gå rikets ständers revisorer tillhanda med erforderliga upplysningar uti ämnen rörande nämnda huvudbok. Var ledamot och ordförande i en mängd kommittéer m. m.'. Gift 1815-02-27 med Christina Maria Wikmanson, född 1785-09-09, död 1853-03-07 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, dotter av kamreraren i nummerlotteridirektionen Johan Wikmanson och Sara Christina Een.

Barn:

  • Carl Adil, adelsman vid faderns död 1857. Född 1817-02-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1835-10-19. Kansliexamen 1837-06-05. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen s. å. 17/6. Hovrättsexamen 1838-05-28. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 20/10 och i statskontoret s. å. 15/11. Kammarjunkare 1842-11-09. Extra ordinarie kanslist vid salpeterkommitténs expedition 1843-10-12. Kopist i finansdepartementet 1849-01-19. Kammarherre 1854. Registrator i nämnda departement 1858-12-17. Härold vid NO 1862-01-28. Rikshärold och RNO 1868-06-03. Avsked från registratorsbefattningen 1886-03-05. Död barnlös 1889-10-01 i Stockholm och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1872-05-18 Lida med Adolfina Matilda Amalia (Amelie) Lilliestråle, född 1837-03-15 Ryssjö, död 1916-03-27 i Strängnäs ]], dotter av fanjunkaren Gustaf Adolf Lilliestråle, och Brita Christina Ryding.
  • Nanna Charlotta, född 1818-07-09 i Stockholm, död 1901-01-06 i Strängnäs. Gift 1839-06-09 i Stockholm med brukspatronen, KVO1kl, RNO Per Fredrik Jakob Rönquist, född 1811-08-14 i Nyköping, död 1874-07-11 vid Åkers styckebruk i Åkers socken, Södermanlands län.
  • Herta Aurora, född 1821-02-16 i Stockholm. LMA 1850. Uppträdde efter flerårigt studium såväl inom som utom Sverige som lyrisk skådespelerska på flera utländska teatrar. Med lika framgång anställd som sångerska och skådespelerska vid k. teatern 1855-09-01–1856-07-01. Död ogift 1887-10-26 vid Åkers krutbruk.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: