:

Nordencreutz nr 1891

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten NORDENCRANTZ nr 1891 †

Adlad 1743-09-27, introd. 1746. Utdöd 1772-07-19.


1At (RA). 2Ak. 3SAB. 4Um.

  • Peter Bachman. Handelsman i Sundsvall.

Barn:

  • Lorentz Petersson Bachman. Bruksbetjänt vid Ljusnedals bruk i Tännäs socken i Härjeådalen. Kronofogde i Jämtland 1692-04-011699. Borgmästare i Sundsvall 1700 och ännu 17231. Riksdagsman 1710, 1713 och 17191. Död 1727.1 Gift 1686-02-10 med Margareta Svedin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1683 med kronofogden i Härjedalen Petrus Olai Ström, död 1684 och begraven s. å. 16/7 i Sveg), död våren 1728 i Sundsvall, dotter av kyrkoherden i Ytterhogdals pastorat av Härnösands stift Andreas Olai Arbroensis och N. N. Tollstadia.

Barn:

  • Anders Bachmansson, adlad Nordencrantz, född 1697-01-05 i på Gryta gård i Brunflo socken, Jämtlands län. Handlande och mekanikus. Riksdagsfullmäktig för Sundsvall 1727. Svensk konsul i Lissabon s. å. 9/10. Agents titel 1731-07-12. Återkallad 1736. Avsked2 1738-02-06. Adlad 1743-09-27 (introd. 1746 under nr 1891). Kommerseråd 1747-10-06. Ledamot av statskommissionen 17572. RNO. Avsked2 1762-10-26 med halva lönen i pension. Död 1772-07-19 i Stockholm och slöt själv på svärdssidan sin adl. ätt. 'Han förvärvade sig en djup insikt i handelsväsendet och samlade sig en ansenlig förmögenhet. Ägde Schebo bruk i Ununge socken och Ortala bruk i Väddö socken, båda i Stockholms län, vilka han köpte av kapten Claes Danckwardt-Lillieströms stärbhus1. Var vid 1765 års riksdag en betydande man av mösspartiet, orolig samt ivrig och hätsk emot sina motståndare och ovänner. Har utgivit åtskilliga tryckta skrifter, särdeles i finansväsendet, politiken och lagstiftningen, ävensom rättegångs- och partiskrifter, vilka för sin tunga stil, oredighet och odrägliga vidlyftighet föga lästes.' Gift 1737-01-11 med Margareta Sofia Schröder, född 1718-07-16, död 1757-06-02, dotter av grosshandlaren i Stockholm Henrik Schröder och Juliana Roland samt syster till bergsrådet Samuel Schröder, adlad Schröderstierna.

Barn:

  • Anders, född 1738-05-00. Student i Uppsala4 1751-05-17. Död ogift 1762-03-12 i Stockholm.
  • Henrik, född 1740-03-23, död 1742-09-03.
  • Juliana Margareta, född 1743-07-05, död 1769-07-23, Degerö. Gift 1761-11-15 med kanslirådet, friherre Carl Leuhusen, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1795.
  • Lovisa Sofia, född 1744-10-27, död 1776-02-12 Röa. Gift 1764-04-24 med kammarherren, friherre Isak von Knorring, född 1723, död 1798.
  • Henrietta, född 1747-05-27, död 1817-08-20. Gift 1762-08-03 med överintendenten Per Tham, född 1737, död 1820.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: