:

Schröderstierna nr 1998

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Schröderstierna nr 1998 †

Adlad 1770-01-23, introducerad 1773. Utdöd 1838-04-29.


  • Henrik Schröder, född 1687 i Lüneburg, där hans fader var rådsherre. Kom vid tolv års ålder till Sverige och blev slutligen grosshandlare i Stockholm. Död i Stockholm 1746-01-18. Gift 1711 (mellan 29/2 och 7/3) i Nikolai församling, Stockholm med Juliana Roland, född 1686 i Stockholm, död i Stockholm 1760, dotter av borgaren och handelsmannen Roland Eliseson och Brita Eriksdotter Ångerman samt syster till Erik och Carl Roland, adlade von Roland.

Barn:

  • Samuel Schröder, adlad Schröderstierna, född 1720-06-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1736-03-09. Auskultant i bergskollegium 1738-07-19. Vice notarie i bergskollegium 1744-03-09. Höll bergsting 1746–1748 och 1751 (Ab.). Aktuarie 1747-11-19. Utrikes resor 1748–1751 (Ab.). Direktör över de finare järn-, stål- och manufakturfabrikerna i riket 1753-08-28. Tillika extra ordinarie assessor i nämnda kollegium 1756-10-14. Bergsråd 1762-06-29. Ledamot av statskommissionen 1768 (Ab.). Adlad 1770-01-23 (introducerad 1773 under nr 1998). Avsked från direktörsbefattningen (Ab.) 1771-08-05. RNO 1773-11-23. Död 1779-01-03 i Stockholm och begraven i Storkyrkan. 'Han var första upphovet till ritare- och modellörskolan i Stockholm. Uppgav även för riksens ständer förslag om en fristads inrättande i riket för smidesarbeten och vilken sedan blev anlagd i Eskilstuna.' Gift 1766 med sin morbrors frus brorsdotter Agneta Cecilia von Schoting, född 1737-01-21, död 1813-04-16 i Stockholm, dotter av rådmannen i Karlskrona Paul Paulsson von Schoting och hans 2:a hustru Margareta Sohm samt kusins dotter till majoren Adam von Schoting, adlad von Schoting.

Barn:

  • Juliana, född 1767, död 1767.
  • Paul, född 1769-11-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1782-02-28. Sergeant vid artilleriet 1788-01-07. Underlöjtnant artilleriet 1788-05-20. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1794-06-23. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1795-11-02. Överadjutant hos konungen och major i armén 1796-08-10. RSO 1800-06-14. Kapten vid finska artilleriregementet 1800-11-08. Kommendant på Karlstens fästning 1801-11-18. Tygmästare vid finska artilleriregementet 1803-11-02. Överadjutant och överstelöjtnant i armén 1809-02-?3 major och tygmästare vid Vendes artilleriregemente 1811-06-04. Överste i armén 1812-02-18. Överste i artilleriet 1813-01-28. Avsked från nämnda majorsbeställning 1819-03-27. Tillförordnad fälttygmästare 1821-09-28. Generaladjutant 1821-12-01. KSO 1822-04-29. Tillförordnad Artilleriinspektör 1829-03-28. Generalmajor 1829-04-04. HLKrVA 1831-11-00. KmstkSO 1838-01-28. Död barnlös 1838-04-29 i Stockholm och slöt ätten. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Blev 1804-03-21 hos Kungl Maj:t dömd från tjänsten, emedan en fånge fått tillfälle att rymma från Karlstens fästning, men återfick 1804-06-23 kaptensbeställningen och 1806-08-21 majorsbeställningen. Bevistade pommerska kriget 1807, finska kriget 1808–1809 samt krigen i Tyskland och Norge 1813–1814. Gift 1810-08-03 i Marstrand med Louisa Elisabet Eleonora Darin, född 1786-03-15, död 1813-08-26 hastigt av slag Tullinge, där hon var på besök, dotter av borgmästaren i Marstrand, assessorn Sven Darin och Eleonora Christina Carolina Horster.
  • Axel, född 1771-03-22, död 1773-08-19.
  • Samuel, född 1772-09-27, död 1773-05-13.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: