:

Lindorm nr 439

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindorm nr 439 †

Adlad 1648-11-28, introducerad 1649. Utdöd 1656.

Uppgifterna å riddarhusgenealogien om ätten äro i hög grad felaktiga. Det var stamfadern, vice amiralen Hans Hansson, som var gift med Anna Skytte, ej såsom där uppgives sonen Lars Hansson Lindorm. Uppgifterna om denne senare gälla hans äldre, ej adlade halvbroder, majoren i riksamiralen C. G. Wrangels flotta, Henrik Hansson Lindorm, som drunknade vid Vaxholm (Zf.) 1657-07-22, och själv är han identisk med den såsom hans son uppgivne Lars Lindorm. Lars Hansson Lindorms föregivna dotter Margareta Lindorm, gift med ryttmästaren Johan Mattsson Skalm af Karelen, var helsyster till honom (dotter av amiralen Hans Hansson och Anna Skytte) och hör således icke till den adliga ätten Lindorm.


  • Hans Hansson. Löjtnant vid flottan. Kapten vid flottan 1623–1629. Kapten för Ålands båtmanskompani 1623-10-14. Övertog på entreprenad underhållet av småfartygen vid Riga skeppsgård 1625-10-24. Befälhavare över tre småfartyg på kryssning under Kurlands kust 1629-04-24 och 1629-06-05. Vice amiral 1630–1631. Underamiral i riksamiralens flotta 1630 och i Erik Rynings flotta vid Stralsund 1630. Detacherades i juli–sept. 1630 med skepp vid Peenemünde och skickades 1631-03-00 att kryssa med sju skepp mellan Wismar och Lybeck. Död kort därefter (1631-03-00). [1] 'Han hade, om han ej dött så hastigt, för dess tappra tjänst och välförhållande, varit skattad värdig att benådas med adlig sköld och hjälm.' Gift 1:o med N. N. 2:o 1624 (KA, rednkt.-kommiss. process dokum. för Uppland (O. A.).) med Anna Skytte af Sätra, som levde änka 1637 (SH, liber caus., vol. 83 (O. A.).), i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådmannen i Stockholm Sven Hansson Svan, död 1623 (SH, liber caus., vol. 83 (O. A.).)), dotter av ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och hans 1:a fru Brita Håkansdotter. Hon ärvde efter sin fader Salta gård i Teda socken Uppsala län, vilken efter hennes död ärvdes av hennes dotter Margareta Lindorm, gift med ryttmästaren Johan Mattsson Skalm af Karelen (KA, rednkt.-kommiss. process dokum. för Uppland (O. A.).)

Barn:

  • Lars Hansson, adlad Lindorm, döpt 1630-06-06 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala (Vm.) 1638-12-08. Löjtnant vid livgardet. Adlad 1648-11-28 (introducerad 1649 under nr 439). Bevistade stormningen av Prag 1648. Avsked från livgardet (Ridderstad, Gula Gardet.) 1649-11-07. Ryttmästare och major vid Smålands rytteriregemente 1654 (Hk.). Avsked 1655-08-00 (Hk.). Överstelöjtnant och kommendant i Krakau 1655. Skulle enligt order 1655-10-04 värva ett rytteriregemente (Ckg.). Död 1656-08-00. (Ckg.) Gift 1652 med Elsa Tungel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1643-01-10 i Nikolai församling, Stockholm, med fältsekreteraren Samuel Andersson, född 1610, död 1644, fader till Nils Samuelsson, adlad Lilliesköld. Gift 3:o 1665 med generalmajoren, riksgreve Johan Valentin von Schoultz), döpt 1625-11-17 i Nikolai församling, Stockholm, levde 1693, dotter av hovkansleren Nils Nilsson, adlad Tungel, och hans 1:a fru Brita Catharina Carlsdotter Kuut eller Rosenstielke.

Barn:

  • Ett barn, som dog efter fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: