:

Skalm af Karelen nr 453

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Skalm af Karelen nr 453 †

Adlad 1649-03-15, introd. s. å. Utdöd före 1700.

Ätten, som härstammar från östra Finland, har icke något känt samband med övriga ätter Skalm i Finland. Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1Af. 2Um.

  • Johan Mattsson Skalm, adlad Skalm, till Skillinge i Litslena socken, Uppsala län1. Född 1615-06-24. Stallmästare hos fältmarskalken Wrangel, sedan hovmästare hos generalmajoren Johan Wrangel. Korpral vid Upplands ryttare 1638. Kornett därst. 1644. Adlad 1649-03-15 (introd. s. å. under nr 453 och fick ätten till skillnad från övriga ätter Skalm namnet Skalm af Karelen). Löjtnant vid Upplands ryttare (livregementet till häst) 1654. Ryttmästare därst. 1656. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1667. Död 1669-03-03 och begraven i Teda kyrka, där hans vapen uppsattes. Han bevistade trettioåriga kriget och kriget mot Danmark samt Carl X Gustafs krig i Polen, Tyskland och Danmark. Erhöll 1664-11-08 tillstånd att under livstidsfrihet besitta kronohemmanet Nåntuna i Danmarks socken,1 Uppsala län. Gift med Margareta Lindorm, till Salta i Teda socken, Uppsala län, som hon efter 1667 ärvde efter sin moder1. Hon levde änka 1704, dotter av amiralen Hans Hansson och hans 2:a fru Anna Skytte af Sätra, samt syster till överstelöjtnanten Lars Hansson, adlad Lindorm.

Barn:

  • Hans, död 1652-07-16 och begraven i Teda kyrka
  • Lars. Student i Uppsala 1659-10-002. Synes hava varit i krigstjänst och hade avsked 1675-07-17, då han fick rekommendation till riksfältherren Carl Gust. Wrangel. Kornett vid livregementet till häst 1676-12-00, men redovisas ej i regementets rullor längre än till slaget vid Landskrona 1677-07-14. Sannolikt död före 1700.
  • Johan, född 1661-06-16, död 1678-03-02 och begraven i Teda kyrka.
  • Anna Margareta, död 1725 på Salta. Gift efter 1722 med N. N. Gestrin.
  • Maria, född 1664. Var ogift vid systern Anna Margaretas död och då hennes enda arvinge. Levde ännu 1738-08-10, då hon på begäran förklarades myndig.
  • Elisabet.
  • Brita.
  • Elin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: