Lilliesköld nr 597

Från Adelsvapen-Wiki

0597.jpg

Adlig †

Adlad 1653-08-26, introducerad 1654. Utdöd .

  • Anders Jönsson. Fogde över hertig Carls (konung Carl IX:s) arv och eget i Östergötland och Småland 1603. Avgick 1610-06-24. Kronofogde i östra härad 1612–1613. Fogde över hertig Carl Filips arvgods 1616 –1617. Död 1619. Ägde Ljuna i Hogstads socken, Östergötlands län [Al]. Gift med Anna Andersdotter, död 1615, dotter av prosten och kyrkoherden i Ekeby och Rinna församlingars pastorat av Linköpings stift Andreas Laurentii och Kerstin Olofsdotter samt syster till assessorn Peder Andersson, adlad Törnsköld.

Barn:

  • N.N. Andersson. Gift med N.N. Nilsdotter Bååt. Dotter till Nils Lindormsson och Karin Tomasdotter.
  • Samuel Andersson, född 1610 på Ljuna. Skolpilt i Söderköping 1618. Student i Uppsala 1625-07-00. Handledare i studier 1634 för Nils Bååt och Bengt Ribbing, dem han följde till Holland. Rikskansleren Axel Oxenstiernas handskrivare i kungliga kansliet 1636. Referendarie i kungliga kansliet 1640. Fältsekreterare vid armén i Skåne 1643-01-00. Död 1644-10-25 i Landskrona och begraven 1645 2671 i Stockholms Storkyrka. Gift 1643-01-10 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Elsa Tungel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652 med översten och kommendanten Lars Lindorm, död 1656. Gift 3:o 1665 med generalmajoren, riksgreve Johan Vallentin von Schoultz), döpt 1625-11-17 i Nikolai församling, Stockholm, dotter av hovkansleren Nils Nilsson, adlad Tungel, och hans 1:a fru Brita Catharina Carlsdotter Kuut eller Rosenstielke.

Barn:

  • Nils Samuelsson, adlad Lilliesköld, döpt 1643-12-06 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Blev 1653-08-26 vid 10 års ålder adlad för det han var av ett snällt och kvickt ingenium, men isynnerhet i anseende till dess avlidne faders förtjänster (introducerad 1654-06-06, under nr 597). Han skall ha varit gift med Anna Bure och haft barn. (RHB.)

Källor

  • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
  • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.