Rosensparre nr 1589

Från Adelsvapen-Wiki

1589.jpg


Adliga ätten Rosensparre nr 1589 †

Adlad 1698-02-16, introducerad 1720. Utdöd 1755-04-01.

Ätten har intet samband med den urgamla danska ätten Rosensparre, som i vapnet förde en med tre röda rosor belagd sparre av silver i blått fält och på hjälmen gröna kvistar med tre rosenknoppar. Ätten utdog på svärdssidan 1624. Dessutom fördes rosensparrevapnet under 14:e och 15:e århundradet av en i Malmö och Lund bosatt patricierätt (Da 1899].


  • Börje i Varberg.

Barn:

  • Albrekt Börjesson. Varberg. Rådman i Halmstad. Postmästare i Halmstad 1686 (Kp.). Död 1695. Gift med Annika Baaz, efter vilken barnen kallade sig Baaz, född 1638-01-26, dotter av biskopen i Växjö Jöns eller Joannes Baazius och hans 2:a hustru Brita Eriksdotter samt halvsyster till underståthållaren Bengt Baaz, adlad Ekehielm, och helsyster till översten och vice landshövdingen Erik Baaz, adlad Leijonhielm.

Barn:

  • Birger Baaz, adlad Rosensparre, till Rosenlund i Mörarps socken, Malmöhus län. Född 1668 i Halmstad. Student i Lund 1684 (Sgn.). Sekreterare vid skånska generalguvernementet 1691. Häradshövding i Frosta och Färs härader i Skåne 1694-04-25. Adlad 1698-02-16, (introducerad 1720 under nr 1589). Häradshövding i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader 1699-05-18. Assessor i Göta hovrätt 1708-03-17. Lagman, först i Hedemora läns lagsaga 1718-07-18, så i Malmöhus läns lagsaga 1718-07-19 och sedan på Gotland samt ordningsman på Gotland 1718-09-01. Lagman i Skåne och Blekinge 1719-05-09. Landshövdings avsked 1732-05-19. Död 1737 på Rosenlund och begraven 1737-03-16. Gift 1698 med Anna Tigh, född 1679, död 1750 på Rosenlund och begraven 1750-11-20, dotter av engelska kommissarien och konsuln i Helsingör Robert Tigh.

Barn:

  • Maria, döpt 1699-07-18 i Malmö. Gift 1725-12-03, på Rosenlund med generalauditören Jakob Lang, adlad Lagercreutz, död 1756.
  • Albrekt, döpt 1701-02-26 i Malmö, begraven 1708-05-08 i Mörarps socken. (At (s).)
  • Robert, född 1702-01-06 i Malmö. Student i Lund 1718-11-21. Vice häradshövding. Assessor i Göta hovrätt 1732-05-19. Död ogift 1732-08-03 i Halmstad under resan, då han skulle mottaga nämnda ämbete.
  • Carl, till Rosenlund. Född 1703-07-31 i Malmö. Student i Lund 1718-11-21. Hovjunkare. Död ogift 1755-04-01 och begraven 1755-05-23 i Mörarps socken. Han slöt ätten.
  • Johan Jakob, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.