:

Lagercrantz nr 412

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagercrantz nr 412 †

Adlad 1647-11-24, introducerad 1652. Utdöd 1656.


  • Erik Jonsson, adlad Lagercrantz (son av Jon Olofsson, se adliga ätten Lagercrantz), till Sjöberg i Björsäters socken, Skaraborgs län. Var kapten 1633 och är måhända den Erik Jonsson som 1625–1626 var fänrik vid Närkes och Värmlands regemente, 1630 löjtnant och 1633 kapten vid Närkes och Värmlands regemente, men avgången från regementet 1643 (Kh.). Kapten vid 1. Viborgska dragonregementet . Adlad 1647-11-24 (introducerad 1652 under nr 412). Fick 1648-08-10 Padoga gods i Ingermanland av sin morbroder, guvernören Anders Hästehufvud (Rf.). »Hade tjänt kronan en rund tid, manligen och tappert och var kapten», då han fick donation på hemman i Sääminge socken i Finland (KrA) 1650-10-28. Uppförde där 1651 säteriet Lagerholm på ön Loikansaari (Rf.). Död 1656 i Livland (1655-05-00 i maj). (At (KrA).) Gift före 1653 med Barbara von Strassburg (Rf.) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658 eller 1659 med översten Göran Pistolekors, i hans 1:a gifte, död 1693), Död omkring 1669 (Rf.), dotter av ryttmästaren Joakim von Strassburg och Margareta Nassokin.

Barn:

  • Brita Elisabet, till Sjöberg, död barnlös, då säteriet Lagerholm på ön Loikansaari (Rf.) tillföll guvernören Anders Hästehufvuds änka, fru Brita Katle, varefter den ärvdes av hennes systerson, nedannämnde Bengt Uggla. Gift 1671-03-02 på Björka med kaptenen Bengt Uggla, i hans 1:a gifte.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: