:

Lagercrantz nr 398

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagercrantz nr 398 †

Adlad 1647-05-08 introducerad 1649. Utdöd 1656.


  • Jon Olofsson, död 1630. Gift med Elisabet Eriksdotter, dotter av kyrkoherden i Bolstads pastorat av Karlstads stift Ericus Olai och Gertrud Rasmusdotter samt syster till guvernören Anders Eriksson, adlad Hästehufvud. Hon fick 1655-11-24 av Anders Eriksson sin broder egendomen Sjöberg i Björsäters socken, Skaraborgs län med förordnande att detta säteri, om hennes söner avlede barnlösa, skulle återfalla till givarens senare hustru Brita Katle och hennes släkt. Genom bröderna Lagercrantz' enda bröstarvinges, Brita Lagercrantz', giftermål 1671 med Brita Kafles systerson Bengt Uggla, fullgjordes sedan denna bestämmelse till förmån för alla parter.

Barn:

  • Olof Jonsson, adlad Lagercrantz, till Sjöberg. Fick 1646-10-29 Förläning av Sottungsby i Sibbo socken i Finland under Norrköpings besluts villkor. Major 1646. Adlad 1647-05-08 (introducerad 1649 under nr 398). Var major vid Åbo läns infanteriregemente 1652. Överstelöjtnant vid von Schwengelns regemente 1655-07-06. Död 1656 under stormningen av Kexholm och slöt själv sin ätt. Gift med Margareta Krüger (Rf). (Kröger), död omkring 1685 på Sottungsby, sannolikt dotter av kaptenen Joakim Krüger Tranesköld, som 1651 var bosatt i Nyslotts län. (Rf.) Hon gjorde på sitt yttersta 1685-10-08 testamente till krigskommissarien Johan Gripenberg, som därför förband sig att låta jordfästa henne och vid häradsting i Sibbo socken 1688 anmälde, att han »redan gjort en god och berömlig början till hennes kistläggning och begravning». (Rf.)
  • Erik Jonsson, adlad Lagercrantz. Se adliga ätten Lagercrantz.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: