:

Huggut nr 691

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Huggut nr 691 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1664. Utdöd sannolikt 1825.

På riddarhusgenealogien över ätten göres den introducerade Jakob Bengtsson Huggut till sonsons son av konung Johan III:s bekante sekreterare och gunstling Henrik Mattsson Huggut till Bjurböle, som av konungen adlades 1583-01-08. Fru J. Ramsay har emellertid uppvisat att denna härledning måste vara oriktig och i stället uppställt den släktledning för Jakob Bengtsson Huggut, som här nedan följts. Båda tillhörde frälsesläkter i Nyland, vilka sannolikt voro besläktade, och vilka båda grundade sin frälserätt på en urkund, som vid en frälserannsakning 1618 kallades »ett latinskt frälsebrev givet anno 1356» och som uppgives hava blivit bekräftad av konung Carl IX 1608-04-08. Henrik Mattsson Hugguts ätt utgick på svärdssidan eller nedsjönk i allmogestånd redan under 1600-talet, och den introducerade ätten Huggut utgick på svärdssidan sannolikt med löjtnanten och kofferdikaptenen Gideon Josias Huggut, född 1766, vilken uppgav sig vara caput familiæ för ätten och vid vars död 1825 vapnet krossades, då han ansågs vara den siste av sin ätt (Åbo allmänna tidning, år 1817, nr 94, och år 1825, nr 18). Hans härstamning från någon av nedannämnda medlemmar av ätten kan emellertid ej uppvisas. – På vilket sätt knapesläkten Huggut, vilken under 1600- och 1700-talen var bosatt på Bötö i Vekkelaks socken och vilken utgick 1742, var befryndad med de nyssnämnda ätterna Huggut, har icke med säkerhet kunnat klargöras.


1Rf.


TAB 1

Markus. Frälseman i Pernå socken.

Barn:

  • Henrik Markusson. Frälseman i Fasarby i Pernå socken. Gjorde adlig rusttjänst 1556 och 1562. Levde 1583-07-21.

Barn:

  • Bengt Henriksson. Gjorde 1618 rusttjänst till adelsfanan för Fasarby allodialsäteri. Död före 1622.

Barn:

  • Bertil Bengtsson i Fasarby. Förevisade vid frälserannsakningen 1618 ett »latinskt frälsebrev givet anno 1356» samt konung Carl IX:s stadfästelse på detta brev 1608-04-08. Död före 1634. – Var gift och hade barn, som 1634 ingingo lagligt arvskifte om Fasarby med deras läders syskon.
  • Mikael Bengtsson, ingingo 1634 arvsförlikning om Fasarby.
  • Christina Bengtsdotter, ingingo 1634 arvsförlikning om Fasarby.
  • En dotter. Gift och död före 1634.

TAB 2

Jakob Bengtsson Huggut (son av Bengt Henriksson, Tab. 1). Namnes 1618. Är i 1639 års frälserannsakning uppförd såsom ägare till Fasarby. Introd. 1664 på grund av ett intyg om hans adliga härkomst, dat. 1664-08-10. Levde ännu 1669.

Barn:

TAB 3

Nils (son av Jakob Bengtsson Huggut, Tab. 2). Fänrik. Ägde Fasarby säteri 1700. Gift 1:o med N. N. Stierncreutz, död omkr. 1681, dotter av majoren Johan Teet, adlad Stierncreutz, och Christina Henriksdotter. Gift 2:o med Gunilla Ekestubbe, levde 1688, dotter av majoren och kommendanten Henrik Larsson, adlad Ekestubbe, och hans 2:a fru Margareta Lemnia.

Barn:

  • 1. Anna Maria, död 1706. Gift 1705 med prosten och kyrkoherden i Pernå Petrus Serlachius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1681 med Elsa Stachæus, död 1703, dotter av prosten och kyrkoherden i Pernå Zakarias. Stachæus. Gift 3:o 1707-06-18 med Brita Catharina Bosin i hennes 2:a gifte, död 1746-12-20, dotter av löjtnanten Gustaf Bosin, och Anna Grothusen), född 1655-03-16 Strömsberg
  • 1. Christina, levde 1682.

Utan känt samband:

Bengt Jacobsson, pikenerare vid Livgardet 1672 4/9.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: