:

Granberg nr 907

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Granberg nr 907 †

Adlad 1677-01-02, introd. 1678. Utdöd omkr. 1700.


1Hm. 2Um. 3At (Sch).

  • Andreas Nicolai Granaeus. Prost och kyrkoherde i Sigtuna 1620. Död 1646. Gift med Elin Pedersdotter.

Barn:

  • Nils Andersson Gran. Landsbokhållare i Uppsala län 1640-06-26 samt tillika i Stockholms län 1654-03-11. Död 1656. Gift med Magdalena Bjugg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med slottsfogden i Uppsala Samuel Sten, född 1627, begraven 1691-01-20)1, död 1691, dotter av handlanden i Hudiksvall Lars Eriksson Bjugg.

Barn:

  • Anders Gran, adlad Granberg, född 1641-01-15 i Uppsala3. Notarie i reduktionskollegium 1670 och sekreterare hos riksrådet greve Bengt Oxenstierna. Sekreterare i nämnda kollegium. Adlad 1677-01-02 (introd. 1678 under nr 907). Häradshövding i Valle och Skånings härader i Västergötland 1677-10-23. Konfirm.fullm. 1680-01-27. Häradshövding i Kinne, Skånings, Viste, Leckö och Kållands härader 1680-12-18. Död 1694 och begraven s. å. 9/12 i Lidköpings kyrka, varest hans vapen uppsattes.3 Gift 1674-03-08 med Sofia Tattenberg von Lemkes.

Barn:

  • Henrik, döpt 1675-05-00 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm. Student i Uppsala2 1685-11-25. Levde vid faderns död.3
  • Edla Catharina Magdalena, döpt 1676-07-09 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
  • Ingell, döpt 1677-07-01 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
  • Bengt Gabriel, döpt 1681-03-27 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1685-03-30 Vensjö s socken.
  • Andreas, döpt 1684-08-07 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död ogift 1685-04-17 Otterstads socken Skaraborgs län.
  • ? Juliana Sofia, död 1777-10-30 [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: