Adlercrona nr 868

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Adlercrona nr 868

Adlercrona / de Flon, släkt, invandrad Fransk-bördig släkt. Adlad med namnet Adlercrona 1675. I Sverige utslocknad på svärdssidan 1687(?).

Namn: Adler (tyska: örn) Crona (svenska: krona)

I korthet

de Flon, invandrad fransk-bördig släkt. Äldsta kända anfadern är Jean Constant de Flon troligen född ca 1570-1580 i trakten av Bordeaux i Frankrike. Inga dokument eller källor har påträffats på hans födelse eller död, som varken bekräftar eller dementerar uppgifterna. Genom egna släkten har uppgifter om familjens ursprung förts vidare genom leden. Släkten de Flon invandrade genom Jean Constant de Flons fru Maria de Besche under tidigt 1600-tal. Maria de Besche dotter till Gilius Wilamsson de Besche och hans hustru Helena. Maria, som efter sin mans död, flyttade med barnen till släkten i det protestantiska Sverige. Jean Constant hade med all sannolikhet avlidit innan övriga familjen flyttade till Sverige. Jean de Flon hade tillsammans med Maria de Besche tre barn; sonen Gilius Constant de Flon - född omkring 1605 - död 1669 Lotorp, Risinge fs. Östergötland, sonen Constans de Flon - född ? - död 1685 Norrköping - Gift med Helena Hungers, dottern Catharina de Flon - född ? - död 1666 - gift med Pierre Granatenfeldt Granatelfelt Alla har sedan påträffats i bl.a. mantalsuppgifterna i Norrköping.

Bakgrund

Jeans (sv. Johan) son Gilius Constant (Johansson) de Flon var gift med Anna Maria (Thierry?) död 1678 Stockholm. Gilius uppförde 1635 Lotorps stångjärnshammare i Finspång Östergötlands län. Gilius de Flon avlade 1637-02-18 formell borgared i Norrköping och var under följande år den största skattebetalaren med en årstribut av två skp järn. Deras barn; Johan Adlercrona de Flon - född 1633-09-15 Lotorp Risinge? - död 1687 Södermalm Stockholm - gift med Marie de Saincte Julien. Maria de Flon - född - 1636-02-10 Lotorp Risinge - död 1661-12-17 - gift med Jakob Kijl, Gilius de Flon - född 1637-12-20 Lotorp Risinge - död 1688-03-26 Lotorp Risinge - gift 1662-08-10 med Anna Frumerie, Vilhelm de Flon -född 1640-09-24 Lotorp Risinge - Död ?, Petter de Flon - född 1645-10-25 Lotorp Risinge - död 1695 Stockholm - gift med Magdalena Brulau. Gilius de Flons mor Maria de Besches dotter Magdeleine, som hon fick med bryggmästaren i Norrköping, Jan Moayel då hon gifte sig för andra gången. Denna halvsyster Magdeleine Moayel till Gilles de Flon (d.ä.) gifte sig med ännu en invandrad fransman Claude Rocquette, adlad Hägerstierna (nr. 652).

Johan de Flon Adlercrona

Johan de Flon Adlercrona var en betydande affärsman, långivare, samt hade av den Svenska kungen (Karl XI), till uppdrag att stärka och främja handelsförbindelserna mellan Frankrike och Sverige. När han ståendes med ena foten i Sverige och andra i Versailles, Frankrike sviktande han dock till Frankrikes fördel. J. de Flon var bland de som startade det kungliga tjärhovskompaniet i Stockholm och inbringade kronan (och sig själv) ansenliga summor pengar. Under 1670-talets mitt föll han dock i den Svenska Konungens onåd då han fann de Flon allt för influerad av frankrike och anklagade honom för att inte se till kronans bästa. Han blev därför hemkallad till Sverige. Kungens beslut torde ha varit högst influerat av De La Gardie, som inte såg med blida ögon på det faktum att Johan de Flon åtnjöt den franska kungens (Roi Soleil Ludvig XIV) gunst och att han genom honom fick ansenliga intäkter. de Flon väntade nästan tre år med sin hemkomst till Sverige, vi får anta att han visste vad som väntade. Under denna tid skickade han många brev till sina kontakter och vänner i Sverige. Väl tillbaka i Sverige dömde Karl XI att han skulle fråntagas sina gods och ekonomiska tillgångar i Sverige. Hans fru fick dock behålla en symbolisk summa pengar och juveler. Johan de Flon Adlercrona avled strax där efter, 1687 på Södermalm i Stockholm.

Jean Adlercrona de Flon testamenterade vid sin död släktnamnet Adlercrona och sina pengar till sina brorsöner i Storbritannien. Efter hans död flyttar hans fru till Dublin, Irland och gifter där om sig. Efter sig lämnar hon dock barn som titulerar sig "Adlercron" enligt osäkra källor, dessa är dock inte på något sätt släkt med släkten de Flon.

Efter Sverige

En känd medlem av de så kallade "Adlercron" som släkten kom att kallas på de engelska öarna är "John Adlercron" som var medlem av familjen Huguenot, vars medlemmar tagit skydd på Irland, i Dublin i slutet av 1600-talet. Denne John Adlercron var "Lieutenant-General" samt "Colonel" av det "39th Regiment of Foot". Han var dessutom "Commander-in-Chief" i Indien mellan 1756–1760. En titel som han övertog från Robert Clive.

Vad är klart är att Colonel Adlercron dog 1766. Hans fru, som också var i Hugeunot-släkten, var dotter till "Lieutenant-Colonel" John Arabin och överlevde honom tillsammans med hans två söner, som både följde i sin fars militära fotsteg, samt dotter som senare gifte sig med Sir Capel Molyneux.

Huruvida denna "John Adlercron" är den utflyttade brorsonen till Johan Adlercrona som åsyftats tidigare är oklart då han skulle varit sonen till en "Elizabeth Adlercron" men som i sin tur antas vara en fransk "Trapaud", men hur hon då skulle fått namnet är oklart, möjliga förklaringar är att namnet tagits efter Johan de Flons utflyttade fru eller att de skulle stamma från den tidigare nämnda brorsonen. Det senare kan dock inte historiskt beläggas då inga referenser till storbrittanien finns rörande några andra av hans efterlevande.

Släkten

Jean de Flon, levde på 1500-talet och var bördig från Bordeaux i Frankrike. Gift i Lüttich med Maria de Besche i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Jean Moijal), död 1646, dotter av Gillis de Besche och Helena de Besche.

Son:

  • Gillis de Flon, kom till Sverige. Uppbyggde 1635 Lotorps stångjärnshammare i Risinge socken, Östergötlands län och blev i Lotorps brukspatron. Gift 1631-07-13 med Anna Maria Ever.

Son:

  • Johan de Flon, adlad Adlercrona, född 1633-09-15 i Stockholm (S. Hedar, Enskilda arkiv under karol. enväldet, sid. 319, noten). Handlande i Stockholm och tillika brukspatron. Kommissaries titel 1674-12-12. Adlad 1674-12-16 (introducerad 1675 under nr 868 ). Död 1687 utan manliga avkomlingar och slöt själv sin ätt. Han gjorde Kungl Maj:t och kronan ansenliga försträckningar och blev därför adlad. Erhöll etter avslutandet av 1672 års franska förbund i uppdrag att handhava de franska subsidiernas uppbörd och utdelning, vilket uppdrag dock på grund av hans egenmäktighet fråntogs honom 1678. Gift med Marie de Saincte Jullien, levde 1696.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

  • Finspång mtl 1637-1669 Risinge fs
  • Norrköpings mtl
  • Louis De Geer, av Dahlgren E W
  • de Flon, Erland: Vallonen Jean Constant de Flons ättlingar, 2005. ISBN 91-631-7973-3
  • Stamtavla över ätten de Besche No 7634
  • S. Adelns Ättartavlor, Gustaf Elgenstierna
  • Släkt o hävd 1976 nr. 3 s 180-188
  • Boken Hugenotternas värld 2009, av Fredric Bedoire