:

Grönhjelm nr 1090

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grönhjelm nr 1090 †

Adlad 1686-10-26, introd. s. å. Utdöd före 1697.


TAB 1

Berend Grön, adlad Grönhjelm. Kom i tjänst som gemen och tjänade sig upp under krig i Tyskland och Danmark. Korpral vid Viborgs kavalleriregemente 1643. Kornett 1649. Fick 1652-06-23 Pärssiläbyi Mola socken under Norrköpings besluts villkor och därpå säterifrihet 1654-12-12. Löjtnant 1655. Ryttmästare 1656. Avsked för sjuklighet 1676-12-14. Erhöll 1683 frihet under sin livstid för Pärssilä säteri, som undergått reduktion. Adlad 1686-10-26 (introd. s. å. under nr 1090). Död 1695 [Rf].

Barn:

  • Berend, född 1617. Ryttmästare. Död 1694. Se Tab. 2
  • Otto Christoffer. Korpral vid Viborgs kavalleriregemente 1679. Kvartermästare därst. Död före 1697. Gift med Barbro Christina Hästesko, levde änka 1724, dotter av ryttmästaren Anders Hästesko af Målagård, och Ebba Wildeman.
  • Christina, levde änka 1689. Gift med. ryttmästaren Gustaf Larsson.

TAB 2

Berend (son av Berend Grön, adlad Grönhjelm, Tab. 1), född 1647-05-04. Sergeant vid von Burghausens dragonregemente 1668-02-27. Kvartermästare vid Viborgs kavalleriregemente 1670-06-12. Kornett därst. 1675-08-14. Konfirm.fullm. s. å. 8/9. Löjtnant 1676-12-24. Ryttmästare 1677-11-14. Död barnlös 1694-03-06 på sitt boställe Oravala i Mola socken. Gift 1:o före 1680 med N. N. Schulman, dotter av assessorn Otto Schulman och Barbara von Taube. Gift 2:o med Ursula Knorring i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren Lorens Löschern von Hertzfelt, i hans 1:a gifte, född 1661, död 1729), född 1655-04-29, begraven 1720-04-23 i Stockholm, dotter av majoren Casper Fredrik Knorring, en av stamfäderna för adl. ätten Knorring, och hans 2:a fru Catharina Lichton.

Barn:

  • 1. Anna Catharina, begraven 1690-02-02 i S:t Michel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: