:

Fägerstråle nr 1717

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Fägerstråle nr 1717 †

Adlad 1720-02-26, introd. s. å. Utdöd 1761-05-13.


1Lk. 2Sbn.

  • Anders Larsson. Rusthållare i Fägermo vid Mariestad.

Barn:

  • Anund Andersson Fägerman, född 1644. Gick 1665 till sjöss på kofferdifartyg. Bösseskyttare vid amiralitetet 1666. Tjänstg. 1667–1675 som hantlangare vid (sjö-)artilleriet och tillika eskvadronsskrivare. Konstapel 1676. Överlöjtnant vid amiralitetet 16791 extra ordinarie kapten därst.1 1700-05-02. Död s. å. 12/9, ihjälslagen av en mastkorg. Han bevistade sjökriget mot danskarna 1676–1679, var med i slagen mellan Ystad och Trälleborg samt under Öland 1676 och i Kjögebukt 1677. Gift med Brita Malmstedt, dotter av äldste kommendören vid amiralitetet Anders Jakobsson.

Barn:

  • Lars Fägerman, adlad Fägerstråle, till Hamra och Torslunda, båda i Fröslunda socken, Uppsala län. Född 1683 i Karlskrona. Extra ordinarie lärstyrman vid amiralitetet 1697. Ord. lärstyrman därst. 1699. Medelstyrman 1703-08-01. Överstyrman 1705-12-18. Extra löjtnant1 1709-09-13. Extra ordinarie överlöjtnant1 1710-04-15. Överlöjtnant 1711-02-16. Konfirm.fullm. 1712-12-22. Extra ordinarie skeppskapten1 s. å. 30/8. Skeppskapten 1717-07-03. Adlad 1720-02-26 jämte brodern Hans (introd. s. å. under nr 1717). Schoutbynachts avsked 1737-09-12. RSO 1748-11-07. Död barnlös 1761-05-13 i Västerås och slöt ätten. Hans lik fördes från Västerås och nedsattes s. å. 19/5 i Hamragraven i Biskopskulla kyrka, Uppsala län. Gift 1712-04-01 i Stockholm med Elsa Catharina Sylvius, född 1688-05-20 Kullinge, död 1769-01-14 på Vi gård i Övergrans socken, Uppsala län och begraven i Övergrans kyrka, men sedan förd till Biskopskulla kyrka och nedsatt i familjegraven därst. s. å. 27/1, dotter av bankokommissarien Aron Sylvius, och Elsa Törnhjelm, nr 852.
  • Hans Fägerman, adlad Fägerstråle, född 1688 i Karlskrona. Konstapelmat vid amiralitetet. Konstapel därst. 1710-12-22. Överlöjtnant 1711-02-16. Konfirm.fullm. 1712-10-22. Skeppskapten 1717-07-03. Placerad på sluproddarregementet s. å. 5/10. Adlad 1720-02-26 jämte brodern Lars (introd. s. å. under nr 1717). Död barnlös 1728-05-17 i Karlskrona, elva dagar efter sitt bröllop. Gift 1728-05-06 med Anna Maria Neüman i hennes 2:a gifte [gift 1:o med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet, Christoffer Westin, död 1727-04-00 i en strid med en algierisk sjörövarfregatt. Gift 3:o 1739 med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Jakob Psilander (broder till Nils Psilander, adlad och friherre Psilanderskjöld), född 1700-02-18 i Karlskrona, död 1742-08-04 på örlogsflottan. Gift 4:o 1768-10-23 med amiralitetssuperintendenten, teol. doktorn Lorentz Murbeck i hans 2:a gifte, född 1700-08-31 i Karlskrona2, död 1769-04-11 i Karlskrona2], född 1706, död änka, dotter av direktören vid Jäders kronobruk Jakob Neüman (broder till Mårten Neüman, adlad Mannercrona, och fader till Johan Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle) och Anna Maria Schaeij.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: