Lundeblad nr 1665

Från Adelsvapen-Wiki

1665.jpg


Adliga ätten Lundeblad nr 1665 †

Adlad 1719-10-10, introducerad 1720. Utdöd 1736-05-08.

En släkt, von Lundblatt, som för samma vapen, lever i Preussen.


  • Sven Andersson. Gårdsfogde vid Frugården i Näs socken Skaraborgs län. Gift med Margareta N. N [At (Sch.).].

Barn:

  • Carl Svensson Lundeblad, född i Lunden, varav namnet antogs (At (Sch.).). Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1660-05-07. Reformerad 1660 . Reformerad löjtnant 1675 . Tjänstgöring löjtnant 1676 . Ryttmästare 1678 . Avsked 1679-09-20 efter 40 års krigstjänst. Erhöll pension (At (Sch.).) 1682-07-11. Död Före 1691. Gift med Margareta Fägersköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1671 med kaptenlöjtnanten Johan Dahlberg, död 1677-04-03. Gift 3:o 1691 i Synnerby socken, Skaraborgs län med kvartermästaren vid livgardet Jonas Ruuth), död 1694-02-17 på Lo våsa i Synnerby socken, dotter av ryttmästaren Lars Fegier, adlad Fegiersköld (sedermera Fägersköld), nr 340, och Margareta Rutensköld.

Barn:

  • Lorentz Lundeblad, adlad Lundeblad, till Maglö i Mellby socken Kristianstads län. Född 1677(?) i Västergötland. Sattes att lära skriva i Örebro, men rymde därifrån till Tyskland och blev jaktpage i Holstein. Underofficer vid A. L. Lewenhaupts svenska regemente i Brabant. Kadett i sachsisk tjänst 1697 och i kejserlig 1698. Löjtnant vid Neuburgska kyrassiärregementet Brabant. Volontär vid svenska armén, som stod i Litauen 1701. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1702. Kornett vid Taubes dragonregemente 1703-12-12. Konfirmationsfullmakt 1704-05-28. Löjtnant vid Taubes dragonregemente 1705-04-02. Konfirmationsfullmakt 1705-05-13. Kapten 1709. Major vid Upplands femmänningsregemente till häst 1710-02-23. Konfirmationsfullmakt 1710-09-26. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningsregemente till häst 1710-09-26. Konfirmationsfullmakt 1715-03-25. Adlad 1719-10-10 (introducerad 1720 under nr 1665). Överstes avsked 1721-11-04. Överjägmästare i Skåne och Halland 1721-11-21 och över endast Halland 1723-06-26. Död barnlös 1736-06-08 på Maglö och slöt således själv sin ätt. Han testamenterade Maglö och Näsbyholm i Fryele socken, Jönköpings län till sin frus frände, kammarherren Jöns Ehrenborg. 'Var en hurtig och tapper krigare, och bevistade, förutom många andra drabbningar, slaget vid Klissov, belägringen av Thörn och slaget vid Poltava, blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och skulle föras till Smolensk men rymde på vägen dit 1709-11-11 från staden Cziarnikov samt hemkom och bevistade slaget vid Hälsingborg den 1710-02-28 med så ogemen tapperhet, att han 1710 befordrades till överstelöjtnant.' Gift 1711-06-07 på Maglö med Anna Sofia von Bartholin av dansk adel, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovjunkaren Göran Walkendorff, född 1657, död 1709), född 1663, död 1740 och begraven 1740-04-29 i Mellby socken, dotter av Casper von Bartholin och Anna Catharina von Müller.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.