Wagner nr 764

Från Adelsvapen-Wiki

0764.jpg


Adliga ätten Wagner nr 764 †

Adlad 1664-09-03, introd. 1668. Utdöd 1677.

Den adlade Hans Wagner torde med all säkerhet icke, såsom på riddarhusgenealogien förmodas, hava tillhört den livländska ätten (von) Wagner, av vilken flera medlemmar stått i svensk krigstjänst. Ryttmästaren Christian Wagner, som 1590 av konung Sigismund konfirmerades i besittningen av godset Sarvensee i Laudons socken i Livland, stupade sålunda 1605 i slaget vid Kirkholm, och Lorentz Wagner var först ryttmästare, sedan överstelöjtnant vid Smålands ryttare under kriget med Polen 1621–1629. Släktgodset Sarvapsee förpantades av Christian Wagners sonhustru, ryttmästaren Daniel Wagners änka Hedvig Drolshagen i hennes sons, ryttmästaren Lorentz Wagners namn 1636 till kaptenen, sedermera översten Abraham Larsson Hirsch, adlad Cronhjort, nr 322, men återlöstes av Christian Wagners dotter Catharina Wagner, gift med Sten Påvelsson, som delvis på grund av svärfaderns förtjänster adlades Rutensköld, och efter vars död 1650 godset försåldes.1


1von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1836). 2 Rf.

  • Hans Wagner, adlad Wagner, född i Tyskland. Var »ett armt och uselt barn», då han under trettioåriga kriget upptogs från gatan av översten Bernhard von Gertten och fördes till Finland. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1647. Kapten därst. 1656-01-00. Slottsmajor i Reval 1659. Major vid Viborgs dragonregemente s. å. 14/8. Konfirm.fullm. 1663-07-31. Adlad 1664-09-03 (introd. 1668 under nr 739, vilket sedan ändrats till 764). Överstelöjtnant 1668-07-20. Död barnlös 1677. [2] Gift 1654 med Elisabet Leslie i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Lars Andersson, adlad Stålklinga, död 1650).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.