:

Bohm från Kalmar

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Axel Persson (Bohm?), ryttare och fogde i Västra härad. Bosatt på Trästad, Blackstads sn. Han är själv inte belagd med namnet Bohm, men åtminstone fyra av hans fem kända barn bar namnet; † 1646. Gift med Malin Claesdotter, som levde änka på Trästad ännu 1662. Ägde Näringe, Odensvi sn. Möjligen dotter till Claes i Locknevi sn, nämnd år 1614.

Barn: (ordningsföljden osäker)

  • Brita Axelsdotter Bohm.
  • Johan Axelsson Bohm, född omkr 1631; ryttmästare; † 1677. se Tab 2.
  • Ingeborg Axelsdotter Bohm. Gift 1664 med kyrkoherden i Åtvid, Laurentius Hircinius, i hans 2:a gifte.
  • Catharina Axelsdotter Bohm, född omkr 1647 (åu), † 1731-03-02 i Hägerstads sn (välborna fru Catharina von Weinberg, 84 år, källa: Gen ID: 309.18.35400). Gift med stadsmajoren i Stockholm Truls von Weinberg, † 1708. Paret fick flera barn.

TAB 2

Johan Axelsson Bohm, född omkr 1631; ryttare vid Smålands kav-reg 1646; korpral 1656; kornett 1659; löjtnant 1674; ryttmästare 1677 i juni. Avsked samma år med löfte om adelskap, men bevistade på kung Karl XI:s befallning slaget vid Landskrona där han blev dödad den 14/7. Hans begravningsvapen (med samma sköldemärke som det varmed sönerna adlades (Ehrenmarck), förvaras på Historiska muséet i Lund. Gift 1653 med Helena Philipsdotter Bononia, född omkr 1630 på Stegeborgs slott, Skällviks sn. † omkr 1671 på Trästad, Blackstad sn, dotter av kyrkoherden i Furingstads sn Philippus Bononius och Margareta Evertsdotter.

Barn:

(Se adliga ätten Ehrenmarck)

  • Maria Johansdotter Bohm, född omkr 1654 på Trästad, Blackstad sn, † 1739-12-15 på Ytterbo, Locknevi sn. "Kornettska" på Stenserum, Hallingeberg sn. Gift med kornetten Didrik Uddesson Grijs, född 1643?, † 1690.
  • Filip Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, född 1656 på Trästad; överstelöjtnant. Adlad 1693 25/3, introducerad samma år; släkten utdöd 1807 3/10. Deltog i slagen vid Landskrona, Klissow, Punitz och Poltava. Blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk i Sibirien, återkom efter fredsslutet. Hade krigsskador i huvudet, 2 skador i bröstet och 2 skador i armarna. † 1735-01-03 på Trästad. Gift med Katarina Feltreuter, döpt 1664-05-05 i Romfortuna sn, † 1745-03-25 på Trästad, dotter av ryttmästaren Anders Nilsson Feltreuter och Agneta Gyllenpistol.
  • Edvard Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, född 1659 på Trästad, † i slaget vid Klissow 1702-07-09. Mönsterskrivare vid Kalmar regemente 1679; korpral vid södra Skånska kavalleriregementet 1684; adlad jämte äldre brodern Filip 1693 25/3 (med honom introd. s.å. under nr 1261); kvartersmästare vid sistn. reg. 1695 8/2; kornett därst. 1700 30/5; löjtnant 1702 10/1; regementsskrivare s.å. 10/6; stupade s.å. i slaget vid Klissov. Gift 1697-04-21 med Elisabet Tornerefelt, † 1701, dotter av ryttmästaren Anders Tornerefelt och Ingeborg Sabelsköld.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman

: