:

Biskop Bång, släkt från Hälsingland

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Ericus Erici Bång född ca 1590, † ca 1650. Komminister år 1620 i Norrbo, Hälsingland/X. Gift med Katarina Nilsdotter.

Barn:

 • Petrus Erici Bång född 1633-09-18, † 1696-06-25 i Viborg/SF. Se Tab. 2.
 • Nils Eriksson Bång. Se Tab. 3.
 • Olof Bång. Konrektor i Uppsala. Se Tab. 4.
 • Erik Eriksson Bång född ca 1610. Bosatt i Stöde, Medelpad/Y. Se Tab. 5.

TAB 2

Petrus Erici Bång född 1633-09-18 i Norrbo/X, † 1696-06-25 i Viborg/SF. Biskop i Viborg 1681-03-08 fram till sin död. Gift 1:o 1668-09-03 med Katarina Jakobsdotter Leyel född 1651, † 1675-04-28. Dotter till handelsmannen och brukspatronen i Stockholm Jakob Patriksson Leyel och hans 1:a hustru Margareta Claesdotter Eden. Gift 2:o 1681-10-02 med Magdalena Eriksdotter Hansson i hennes 1:a gifte, † 1705-05-02. Hennes 2:a gifte 1698-11-27 med direktören i kammarkollegiet Peter Olofsson Snack.

Barn i gifte 1:o:

 • Catharina Bång född 1670-09-30 i Åbo, † 1719-09-27 i Stockholm. Gift 1688-08-21 med assessorn vid kommerskollegium Carl Banck adlad Adlerstedt.

TAB 3

Nils Eriksson Bång född 1628, † 1676. Kyrkoherde år 1671 i Forsa/X. Gift med Catharina Salthenia. Varit gift 3 gånger.

TAB 4

Olof Bång. Konrektor i Uppsala.


TAB 5

Erik Eriksson Bång född ca 1610. Bosatt i Stöde, Medelpad/Y

Barn:

TAB 6

Erik Eriksson Bång född ca 1630. Från Stöde, Medelpad. Länsman i Alsen/Z och bodde i Kjösta. Han omnämns som den förste svenske länsmannen i tingslaget efter 1645. Gift med Sigrid Persdotter född ca 1630 i Sundsvall, † 1714-07-28. Dotter till Nils Olosson Maijman och Brita Olsdotter.

Barn:

 • Erik Eriksson Bång född ca 1654 i Sundsvall, † 1730-01-01 som husman i Kogsta. Bonde i Kogsta,Alsen. Gift med Brita Larsdotter.
 • Brita Ersdotter född ca 1664, † 1754-10-27 i Berge, Alsen. Gift med Per Carlsson född ca 1655, † 1726-02-27 i Berge. Bonde i Berge, Alsen.
 • Lars Ersson Bång född ca 1664 i Kogsta, † 1731-02-07 i Kogsta.
 • Anders Ersson Bång. Se Tab. 8.
 • Karin Ersdotter Bång född 1669-02-13, † 1760-04-01. Gift ca 1686 med Nils Andersson Kjöstadius född ca 1661, † 1735-11-30. Bonde i Kjösta, länsman i Alsen, kavallerirusthållare och även riksdagsman.

TAB 7

Olof Eriksson Bång. Hejdridare i Jämtland och omnämnd 1675-1676.

Barn:

TAB 8

Anders Ersson Bång. Länsman i Alsen. Gift 1697-01-25 med Brita Mosesdotter Lund, dotter till en länsman i Offerdal.

Barn:

TAB 9

Erik Olofsson Bång. Hejderidare över kronoskyttarna i Medelpad, bonde i Ånge, Borgsjö och riksdagsman. Gift med Magdalena Persdotter Lind.

Barn:

 • Olof Eriksson Bång född ca 1690, † 1751-03-03. Se Tab. 10.
 • Abraham Bång född ca 1693 i Borgsjö, Ånge. Kyrkoherde i Torp, Medelpad.

TAB 10

Olof Eriksson Bång född ca 1690, † 1751-03-03 i Stockholm. Grosshandlare och borgare i Stockholm. Gift med Beata Trundman född 1682-11-02, † 1735-06-07 i Stockholm.

Barn:

 • Jonas Bång.
 • Erik Bång.
 • Magdalena Bång.
 • Greta Bång född 1715-06-17 i Stockholm, † 1782-01-01. Gift 1734-01-17 med regementskrivaren Johan Sundell född 1711-11-10-11 på Andersön, Sunna sn, † ca 1755.
 • Martha Bång.

TAB 11

Av okänd härledning

 • Kaptenen vid Uppsala infanteriregemente Johan Bångh född ca 1685, † 1765-05-24 på Finstad, Vänge/C. Gift 2:o med Christina Spole född 1696 i Uppsala, † 1761-04-18 av slag 65 år gammal på Finstad, Vänge/C. Vänge dödbok C:3 1761: Dog utav slag, begravd den 5 maj och fördes dagen därpå till Uppsala för att "ther hvila uti sina fäders graf uti domkyrkan".
 • Petrus Bång död före 1625 troligen i Åbo eller Finland. Lämnade efter sig en änka utan känt namn, vilken gifte om sig år 1628 med predikanten vid Hans Bagges kompani, Henric Mathiae Bock af Bukkila † före 1655. Med honom hade änkan ett barn som begrovs 1626-01-03 i Åbo/FI. Änkan omgift före 1655 med Henrik Andersson i Tammisto.
 • Björn Bengtsson Bång. Tygmästare i Narva åtminstone 1618-1623 enl. Ingermanlands första svenska jordebok. Hans dotter Anna var gift 1:o med Olof Klasson Esping, gift 2:o med kapten Anders Skalm, † 1660-03-13. Anna levde som änka år 1692 i Jääski sn, Ingermanland.

Källor och litteratur

 • GFs släktarkiv
 • Herdaminne för Ingermanland s166-168.
 • Svenskt ättartal.

: