:

Assarsson

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten kallas växelvis för Assarsson och Assersson.

TAB 1

Lorentz Assarsson, hauptman. Gift 1:o med Maria Johansdotter, dotter av skeppslöjtnanten Johan Eriksson och Kristin Strusshielm. Gift 2:o med Anna Olofsdotter.

Barn i gifte 1:o med Maria Johansdotter:

 • Lorentz Assarsson, född 1659 (åu), begravd 1726-01-22. Se Tab 2.
 • Assar Assarsson, född 1667 (åu), begravd 1751-04-01. Se Tab 3.
 • Nils Assarsson Lagerstolpe, begravd 1750-03-15. Se Tab 4.
 • Axel Assarsson, begravd 1729-11-04. Se Tab 5.

Barn i gifte 2:o med Anna Olofsdotter:

 • Sara Assarsson, död 1746-03-25 i Kalmar sfs. Gift med komministern och kyrkoherden Daniel Bechstadius.


TAB 2

Lorentz Assarsson (son till Lorentz Assarsson, Tab 1), född 1659 (åu); häradsskrivare 1695; kommisarie 1706-1712; död i Tveta, Torslunda sn (H); begravd 1726-01-22. Gift 1:o med Maria Silfverlåås, begravd 1706-04-15 i Räpplinge (H), dotter av borgmästaren i Kalmar Hans Silfverlåås och Helena Nilsdotter. Gift 2:o 1707-02-12 i Köpings sn (H) med Lisken Wallina, dotter av prosten, kyrkoherden och riksdagsmannen Olaus Nicolai Wallinus och Elisabet Rodde.

Barn i gifte 1:o med Maria Silfverlåås:

 • Assar Assarsson, döpt 1695-06-29, död 1749-05-14.
 • Helena Assarsson, döpt 1706-04-11.

Barn i gifte 2:o med Lisken Wallina:

 • Stina Assarsson, döpt 1709-11-28.
 • Olaus Assarsson, född 1712-06-18.


TAB 3

Assar Assarsson (son till Lorentz Assarsson, Tab 1), född 1667 (åu); befallningsman 1719; död i Kastlösa by, Kastlösa sn (H); begravd 1741-04-01. Gift med N. N.

Barn:

 • Maria Assarsson, född 1700 (åu), död 1778-12-16. Gift I:o 1719-06-25 i Vickleby [C:1 s 472] med länsmannen Johan Petersson (1685-1738); II:o 1741-03-04 i Kastlösa [C:3 s 274 nr 2] med länsmannen Johan Frodin, f 1714.
 • Stina Assarsson, född 1713 (åu), död 1762-06-30.
 • Lars Assarsson, häradsskrivare.

TAB 4

Nils Assarsson Lagerstolpe (son till Lorentz Assarsson, Tab 1), begravd 1750-03-15. Gift 1719 med Maria Katarina von Witten, dotter av biskopen Herman Witte och Katarina Margareta Wittmach.


TAB 5

Axel Assarsson (son till Lorentz Assarsson, Tab 1), befallningsman 1696; begravd 1729-11-04 "inwid altaret" i Fröjels kyrka, Fröjels sn (I). Gift 1696-10-29 i Räpplinge sn (H) med Klara Kristina Repplera, dotter av komministern, kyrkoherden och riksdagsmannen Daniel Danielis Repplerus och Kristina Dorotea von Campenhausen.

Barn:

 • Maria Assarsson, född 1697, död 1698.
 • Daniel Assarsson, född 1699, död 1712.
 • Lars Assarsson, född 1700, död 1712.
 • Karl Assarsson, född 1702, död 1712.
 • Kristina Assarsson, född 1704-10-07, död 1776.
 • Assar Assarsson, född 1710, död 1712.
 • Maria Assarsson, född 1715-02-14, död 1784-01-08.
 • Helena Assarsson, född 1719-10-14, död 1742-10-24.


Källor

 • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Del 4, Öland. AB Dillbergska Bokhandeln/Kalmar, 1951. Sid 134, 175, 395.
Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: