:

Strusshielm nr 400

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Strusshielm nr 400 †

Adlad 1647-05-27, introd. 1649. Utdöd 1653-10-02.

Den adlade Lars Mattsson Strusshielm är utan tvivel identisk med den skeppskapten Lars Mattsson, vars barn föddes 1618 och 1620 i Nikolai församling i Stockholm, där hans (icke namngivna) hustru även stod fadder ett par gånger i aug. 1620.1 Någon annan skeppskapten med detta namn synes icke hava funnits vid denna tid. Visserligen fanns under förra hälften av 1600-talet en annan Lars Mattsson vid flottan, men denne blev löjtnant först 1632 och kapten 1633.2 Amiralen Strusshielm kallas i kämnärsrättens i Stockholm protokoll 1669 för morfader till den bekante skalden Lasse Johansson (Lucidor). Det har antagits3, att skaldens moder endast varit styvdotter till amiralen och dotter till dennes andra hustru Barbara Jönsdotter i hennes första gifte, i vilket hon hade fyra döttrar och en son, men intet hindrar, att hon varit dotter till amiralen i dennes ovan omtalade första gifte. Postmästaren i Stettin Jöns Olsson, som å samtliga arvingars vägnar undertecknade notifikationen om amiralens död, kallar honom sin svärfader.4


Lars Mattsson, till Lämshaga i Värmdö sn adlad Strusshielm, född 1574-08-00 i Norrköping3. Var först båtsman. Kapten vid flottan 1613. Major 1633. Befälhavare över Skeppsgården i Elbing 1635. Hemförde trupper från Pillau med tre skepp 1636. Låg utanför Rostock med sex à åtta skepp 1638. Förestod Stettins varv 1639–1642 och Kaseburgs varv i Pommern 1643–1653. Förde befälet över struss- och lodjeflottan i Stralsund 1644. Amirallöjtnant 1646-12-02. Adlad 1647-05-27 (introd. 1649 under nr 400). Död 1653-10-02 i Kaseburg och begraven 1654-01-19 därst.4. Gift 1:o med Märit N.N, död 163(4). Gift 2:o 1636-07-03 i Stockholm med Barbara Jönsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1622 i Umeå med bokhållaren i stora licentkammaren i Stockholm Anders Nilsson, död 1632)3, född 1602, död 1648-12-21 i Kaseburg5, dotter av lantfogden i Norrland Jöns Jönsson och Margareta Danielsdotter Svinhufvud.

Barn:

  • Ett barn, döpt 1618-07-19 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen i Stockholm.
  • Ett barn, döpt 1620-06-11 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen.
  • Kirstin Larsdotter Strusshielm, gift 1633-06-12 med skeppslöjtnanten Johan Eriksson (se Lasse Lucidor).
  • Elisabet Larsdotter Strusshielm, döpt 1624-08-09 i Storkyrkoförsamlingen.
  • NN En dotter gift med postmästaren i Stettin Jöns Olsson, som å samtliga arvingars vägnar undertecknade notifikationen om amiralens död, kallar honom sin svärfader.

Källor

1de Brun, S:t Nikolai kyrka s dopbok 1611–1622. 2Zf. 3Samlaren XIX, sid. 44–46. 4At (L). 5At (So).

Kyrkoarkiv, Storkyrkoförsamlingen, Dopbok, 1623-1639.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: