:

Adlerbeth nr 1732

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlerbeth nr 1732 †

Adlad 1720-03-21, introducerad 1720. Ättens siste manlige medlem upphöjd i friherrlig värdighet 1808-09-12.


TAB 1

Per Beth, bondson från hemmanet Beet i Bottnaryds socken Jönköpings län, varav namnet antogs. Levde på 1600-talet och var länsman i Småland.

Barn:

 • Tore Beth, råd- och handelsman i Jönköping. Död 1703. Gift med Märta Mikaelsdotter Gottske, född 1620, död 1705.(At (Sch).)

Barn:

 • Petrus Teodori Beth, född 1647-07-09 i Jönköping. Student i Uppsala (Lsn) 16?8-01-29. Magister i Wittenberg 1673-10-14. Prästvigd 1673-12-21 och 1673-12-21 konrektor vid Jönköpings skola samt slottspredikant. Kyrkoherde i Barnarps pastorat av Växjö stift 1681. Kyrkoherde i Villstads pastorat Växjö stift 1694 i okt.. Död 1719-09-14 och begraven i Villstads kyrka, där hans epitalium uppsattes. Gift 1677-05-27 med Helena Lindelia, född 1652-05-15, död 1718-01-19, dotter av prosten och kyrkoherden i Långaryds pastorat av Växjö stift mag. Ambern Lindelius.

Barn:

 • Samuel Beth, adlad Adlerbeth, född 1685. Se Tab. 2
 • Gudmund Beth, adlad Adlerbeth, född. 1687. Se Tab. 3

TAB 2

Samuel Beth, adlad Adlerbeth (son av Petrus Teodori Beth, Tab. 1), döpt 1685-11-15 i Jönköping (Jönköpings stads kyrkoarkiv). Volontär vid Jönköpings regemente 1704-05-00. Korpral vid Jönköpings regemente 1705-12-20. Förare 1706-10-13. Fältväbel 1709-06-27. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna men rymde ur fångenskapen och återkom till Preussen 1711, där han blev fältväbel vid general Crispins trupper. Kom till Sverige i 1712-10-00. Kaptenlöjtnant vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1713-08-06. Konfirmationsfullmakt 1716-12-14. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1717-10-25. Avsked 1719-07-00. Adlad, jämte yngre brodern Gudmund, 1720-03-21 (introducerad 1720 under nr 1732, men i ordningen efter honom). Död 1734-05-28 på Kävset i Villstads socken Jönköpings län och begraven 1734-06-05 [Lk], Gift 1719 med Dorotea N. N., som var ifrån Kurland, och levde ännu 1738. (At (L.))

Barn:

 • Samuel, född 1720. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Kvartermästare. Död ogift 1744-03-15 i Jönköping, och slöt således denna ättegren.
 • Helena, född 1723. Död 1752-12-03, i Jönköpings slottsförsamling. Gift 1749-08-30 Ramsjöholm med kyrkoherden i Barnarps pastorat av Växjö stift mag. Isak Svanstedt, född 1710, död 1765-05-07.

TAB 3

Gudmund Beth, adlad Adlerbeth (son av Petrus Teodori Beth, Tab. 1), till Ramsjöholm i Svarttorps socken Jönköpings län, som han 1748 fick av en sin äldre broder, majoren Ambjörn Beth, till fideikommiss för sig och sina manliga avkomlingar. Född. 1687-05-24 i Jönköping. Student i Uppsala (Um.) 1705-09-02. Auskultant i Svea hovrätt 1709. Notarie vid livgardet 1710-06-20. Auditör vid livgardet och justitiarie vid amiralitetsrätten i Stockholm 1711-09-14. Konfirmationfullmakt. (KrAB.) 1716-01-03. Assessor i Åbo hovrätt 1718-09-06. Adlad, jämte sin äldre broder Samuel, 1720-03-21 (introducerad 1720 under nr 1732, men i ordningen före honom). Assessor i Göta hovrätt 1725-05-14. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1733-05-05. RNO 1751-12-04. Vice president 1752-05-07. Död 1753-05-30 i Jönköping. Gift 1718 med Hedvig Margareta Below, född 1697, död 1764-07-16 Ekhov, dotter av fältmedikus, professorn Jakob Fredrik Below och Brita Hult.

Barn:

 • Vibecka Charlotta, född 1722-09-22. Död 1804-12-14 på Ekhov. Gift på Ekhov 1750-06-14 med majoren vid Södermanlands regemente Henrik Johan von Fuhrman, född 1721-12-10 Björkeby, död 1783-05-09 på sin egendom Horn i Enhörna socken i Södermanlands län.
 • Brita Helena, född 1724-02-01, död 1787-12-15 Jakobsberg Gift 1762-04-15 på Ekhov med hovstallmästaren Jakob Wattrang, född 1720, död 1788.
 • Hedvig Margareta, född 1725, död 1737-02-12 på Ekhov.
 • Peter Ambjörn, född 1726-01-16, död 1726-04-24.
 • Gudmund, född 1731-01-30 på Ekhov, död 1731.
 • Carl Ulrik, född 1737-02-18, död 1738-09-07 på Ekhov.

TAB 4

Jakob Fredrik (son av Gudmund Beth, adlad Adlerbeth, Tab. 3), till Ramsjöholm. Född 1719-05-17 i Stockholm. Student i Uppsala (Um) 1734-03-02. Auskultant i Göta hovrätt 1740. Kanslist i Göta hovrätt 1742. Hovjunkare 1746. Notarie 1747-02-17. Assessors avsked 1754-05-03. Död 1778-07-01 på Ramsjöholm. Gift 1750-08-23 i Norrköping med Anna Maria Spalding född 1714 i 1714-02-00., död 1802-12-06, dotter av brukspatronen Georg Spalding på Gusum och Sofia Christoffersson (vars brorsbarn adlades Adlersparre) samt syster till lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz.

Barn:

 • Gudmund Göran, friherre Adlerbeth, född 1751. Död 1818 Se adliga och friherrlig ätterna Adlerbeth nr 329.
 • Sofia Margareta, född 1752-12-17, död ogift 1831-04-07 i Jönköping.
 • Hedvig Maria, född 1754-12-17, död ogift 1830-03-06 i Jönköping.
 • Adolf Fredrik, född 1756-02-01 på Ramsjöholm. Kom i tjänst 1770-09-14. Underofficer 1772-05-17. Sekundadjutant vid konungens eget värvade regemente 1772-09-25. Stabsfänrik vid konungens eget värvade regemente 1773-02-15. Löjtnant 1776-10-08. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1780-06-07. Stabskapten vid Jönköpings regemente 1781-12-05. Major i armén 1786-12-14. RSO 1797-11-01. Avsked 1801-06-16. Död ogift 1808-09-12 i Stockholm och utgick med honom adliga ätten Adlerbeth, B.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: