Von Lang nr 1832

Från Adelsvapen-Wiki

1832.jpg


Adliga ätten VON LANG, nr 1832, utdöd.

Adlad 1727-08-04, introd. s. å. Utdöd 1747-05-28.


1A. Noreen, Släkten Noreen. 2Um.

  • Nils Bengtsson Lang. Löjtnant. Bodde Björserud, vilket sedan blev överstelöjtnants boställe vid Västgötadals regemente

Barn:

  • Jakobus Nikolai Lang, född på Björserud. Student i Uppsala 1663. Skolpräst i Karlstad 1671. Magister i Uppsala 1672-12-12. Kyrkoherde i Gillberga pastorat av Karlstads stift 1676. Preses på prästmötet i Karlstad 1685. Prost över Nordmarks kontrakt 1688. Död 1691. Gift 1678 med Sara Nordberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1693-07-06 i Gillberga socken med mannens efterträdare, prosten och kyrkoherden i Gillberga Haqvinus Anundi Carlmark, född 1663, död 1723-09-15, i Gillberga prästgård)1, född 1647 i Gillberga prästgård1, död1 1725-05-06, dotter av mannens företrädare i ämbetet, prosten Gudmundus Erlandi Norenius (fader till hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm) och Elisabet Flygge.

Barn:

  • Johan Lang, adlad von Lang, född 1679 i Gillberga prästgård. Student i Uppsala2 1695-09-26. Auskultant i Svea hovrätt samt v. d underrätterna i Stockholm 1705. Hovrättsadvokat 1708. Krigsfiskal vid skånska fältstaten 1710-02-01. Krigsfiskal vid armén i Roslagen 1714-08-23. Konfirm. fullm. 1716-01-17. Krigsfiskal i krigskollegium 1722-04-26. Adlad jämte sin broder Nils 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 1832). Krigskommissarie i nämnda kollegium 1738-02-14. Död ogift 1743-03-01 hastigt av slag i sitt kontor i krigskollegium och slöt själv sin ättegren.
  • Nils Lang, adlad von Lang, född 1681-09-01 i Gillberga prästgård. Student i Uppsala1 1700-09-12. Presidentssekreterare i krigskollegium 1714. Sekreterare därst. 1719-06-02. Adlad jämte brodern Johan 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 1832). Amiralitetskammarråd i Karlskrona 1728-05-16. Död 1747-05-28 i nämnda stad barnlös och slöt således själv sin ättegren, liksom hela ätten. 'Han var en stark anhängare av den pietistiska sekten och gjorde sig känd genom några skarpa och bitande anonyma skrifter, med vilka han vid 1720 års riksdag anfäktade prästerskapet, såsom 1:o Kort Extrakt af samtliga Höglofl. Ständernas urgamla Evangeliska Privilegier af den dyra Gudsmannen Luther författade. Gift 2:o Är det Christeligt och med vår Evangeliska lära enligt, att Högvörd. Presterskapet söker rum och säte på verldsliga Ståndets Rangordning, vilka båda skrifter blevo förbjudna. Gift 3:o En rättskaffens Biskops svar till sin Son, som begärde, det hans fader ville förskaffa honom och hans syskon Adeligt Stånd och Sköldebref. Och 4:o Oförgripligt Betänkande angående ett Öfver-Consistorii inrättande i Sverige.' Gift 1724-02-14 med Brita Christina Forssenwald, adlad Adelcrantz, född 1699-08-28, död 1784-03-12 på Trångsund i Brännkyrka socken, Stockholms län, dotter av kommissarien Arvid Forssenwald och hans 2:a hustru Anna Maria Köhnman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.