Wisocki-Hochmuth nr 829

Från Adelsvapen-Wiki

0829.jpg


Adliga ätten Wisocki-Hochmuth nr 829 †

Natural. 1675-07-27, introd. s. å. Utdöd i Sverige.


1At (L).

TAB 1

Johan Wisocki, genannt Hochmuth. 'Härstammade av en urgammal och förnäm litauisk adlig ätt Wisocki, vilket namn på slavonska språket betyder högmod. Gick i svensk tjänst och blev löjtnant vid Jakob De la Gardies livfana. Stupade vid Ekhof.'

Barn:

  • Johan Wisocki-Hochmuth, natural. Wisocki-Hochmuth. Ryttmästare. Se Tab. 2.
  • Ludvig Wisocki-Hochmuth, natural. Wisocki-Hochmuth. Löjtnant vid Julius de la Chapelles eskvadron av skånska adelns infanteri 1666-10-11. Natural. svensk adelsman 1675-07-27 jämte sin broder Johan (introd. s. å. under nr 829). Död före hustrun. Gift med Augusta Segefart, född omkr. 1637, död 1690-02-05 i Malmö och begraven på S:t Petri kyrkogård.

TAB 2

Johan Wisocki-Hochmuth, natural. Wisocki-Hochmuth (son av Johan Wisocki, genannt Hochmuth, Tab. 1). Var 1653 löjtnant och 1666 ryttmästare. Natural. svensk adelsman 1675-07-27 jämte sin broder Ludvig (introd. s. å. under nr 829). Är möjligen identisk med den major Hochmuth, som var i greve O. W. Königsmarcks svit 1678.1 Han blev 1657-12-20 av ryssarna bortförd i fångenskap från Ingermanland, men återkom 1659-03-20. Gift 1651 med Proskovia Aminoff, dotter av kornetten Mikael Aminoff, och Preskovia Rosladin.

Barn:

  • Ludvig, född i Stockholm. Lärde fortifikation under generalkvartermästarelöjtnanten Gerhard von Buhrman. Var först i holländsk tjänst. Återkom med holländska flottan 1700 och användes vid fortifikationsarbetena på Seland. Löjtnant vid fortifikationen s. å. 8/9. Bevistade övergången av Düna 1701. Utmärkte sig vid broslagningen över Weichseln vid Warschau i maj 1702. Tjänstgjorde hös konungen personligen i slaget vid Klissov s. å. Major vid fortifikationen 1703-02-22. Stupade 1709-05-13 i approcherna vid Poltava. Hans lönefordran utkvitterades av brorsonen Johan Ludvig.

TAB 3

Casimir Ertman (?son av Johan Wisocki-Hochmuth, natural. Wisocki-Hochmuth, Tab. 2). Sergeant vid Viborgs läns infanteriregemente. Fänrik därst. 1700-04-09. Löjtnant vid Vellingks dragonregemente s. å. 24/9. Kapten därst. 1701-04-27. Konfirm.fullm. 1702-01-11. Stupade 1704 vid Narva.

  • ? Barn:
  • Johan Ludvig. Kapten. Utkvitterade farbrodern Ludvigs lönefordran. Var död 1735.
  • Utan känt samband.
  • 1) Barbara Wisocki-Hochmuth. Gift med löjtnanten Christoffer Otto Armfelt (nr 458).
  • 2) Margareta Hedvig Wisocki-Hochmuth. Gift 1713-10-27 i Tobolsk med kaptenen Carl Gudmund von Gröninger, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1769.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.