:

Von der Lieth nr 1914

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von der Lieth nr 1914 †

Natural. 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1772-08-30.

Denna ätt tillhör de äldsta riddarätterna i hertigdömet Bremen, varest den redan år 1180 var i flor, och bör ej sammanblandas med adl. ätten von der Lieth, vilken förde ett helt annat vapen.


 • Didrik. Arvherre till Alfstede. Han blev stamfader för herrarna von der Lieth till Elmlohe, Fickemühlen, Alfstede, Ritterhude och Heilsborne. Gift med Margareta Bicker.

Barn:

 • Johan. Arvherre till Elmlohe och Alfstede m. m. Levde 1534.

Barn:

 • Barthold. Arvherre till Elmlohe m. m. Levde 1555. Gift med Mette Marschalck.

Barn:

 • Didrik. Arvherre till Elmlohe och Fickemühlen. Gift med Adelheid von Brobergen, dotter av Herman Johansson von Brobergen och Dorotea Johansdotter von Schönebeck samt av samma släkt som adl. ätten von Brobergen, nr 833.

Barn:

 • Johan, född 1584. Domdekanus i Verden 1614. Död 1619. Gift 1610 med Dorotea von Landsbergen, dotter av Christoph Didriksson von Landsbergen och Adelheid Johansdotter Klencke.

Barn:

 • Gert. Arvherre till Elmlohe, Fickemühlen, Ritterhude och Heilsborne. Bremiska ridderskapets president. Gift 1:o med Anna Agnes von Neuhoff, dotter av översten Volmar Gertsson von Neuhoff, till Pungels, och Anna Vilhelmsdotter von Neuhoff von der Leijhe. Gift 2:o med Hedvig Sofia von der Hude, med vilken han fick godsen Ritterhude och Heilsborne, dotter av Detlef Warnersson von der Hude och Anna von der Hude. Gift 3:o med sin fränka Elisabet von der Lieth, dotter av lantrådet Christoph von der Lieth och Anna Lüdertsdotter Marschalck.

Barn:

 • 2. Detlef. Arvherre till Elmlohe och Fickemühlen. Lantråd och president i Bremen. Gift med Magdalena von Hackeborn i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Anton Didron), dotter av Christoffer Ottosson von Hackeborn, till Ballje, och Ilse Clausdotter von dem Brock.

Barn:

 • Christoffer. Arvherre till Elmlohe. Född 1678-01-19 i Bremen. Volontär vid Rotermunds dragonregemente 1692. Kornett vid bremiska kavalleriregementet 1695-02-26. Löjtnant därst. 1702-02-18. Kaptenlöjtnant 1703-11-06. Kapten vid Albedyhls dragonregemente 1706-12-23. Konfirm.fullm. 1708-03-09. Majors avsked 1722-06-05. Död 1741-08-13 på Elmlohe, där han bosatte sig vid avskedstagandet. Han blev fången vid Poltava och förd till Galitj, varest han måste kvarstanna till fredsslutet. Gift 1698-12-11 på Elmlohe med Catharina Elisabet Marschalck, född 1680-06-11, död 1706-11-15.

Barn:

 • Niklas, natural. von der Lieth, född 1699-11-09 på fädernegodset Elmlohe. Page hos hertig Carl Fredrik av Holstein 1708. Kom 1710 från Bremen till Sverige. K. page 1711. Friryttare vid livskvadronen 1716. Kvartermästare 1719. Kornetts avsked 1721-12-22. Livdrabant 1722-01-00. Vice korpral vid livdrabantkåren 1734-12-28. Korpral (major) därst. 1743-02-11. RSO 1748-11-07. Adjutant (överstelöjtnant) vid samma kår 1749-02-22. Natural. svensk adelsman 1751-11-21 (introd. 1752-04-29 under nr 1914). 2. Löjtnant (överste) vid bemälda kår 1752-12-22. Avsked 1760-11-11. Död 1772-08-30 i Uppsala och slöt själv den svenska adl. ättegrenen. Han gjorde 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1:o 1727-07-05 med Anna Magdalena Touscher, född 1703-08-07 i Medelpad, död 1742-04-14, dotter av prosten i Sköns pastorat av Härnösands stift Daniel Touscher och Barbara Drake, som var syster till presidenten Anders Drake, adlad von Drake. Gift 2:o 1760-03-30 i Östra Ryds socken, Stockholms län med Catharina Lovisa Jansson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1781-11-25 i Stockholm med krigskassören [kamreraren] Paul Vilhelmsson Wallin, född 1724, död 1794-04-16 Norrkulla Gift 3:o 1798-03-30 i Östra Ryds socken med häradshövdingen Erik Gustaf Laurin i hans 2:a gifte, född 1735-10-24 i Småland, död 1800-01-02 på Norrkulla), född 1738-05-30, död 1809-03-11 på Norrkulla, dotter av kofferdikaptenen Cornelius Janssen.

Barn:

 • 1. Barbro, född 1728-06-05, död s. å. 5/8.
 • 1. Lovisa, född 1729-08-29, död s. å. 13/10.
 • 1. Christoffer, född 1730-09-30, död s. å. 4/10.
 • 1. Daniel, född 1731-10-20 död s. å. 5/12
 • 1. Carl, född 1732-11-09, död 1733-02-12.
 • 1. Nils, född 1741-10-17 i Stockholm. Studerade vid universitetet i Göttingen. Död före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: