Von der Lieth nr 1070

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von der Lieth nr 1070

Adliga ätten von der Lieth nr 1070 †

Adlad 1685-10-13. Utdöd i Sverige.

Daniel von der Lieth, från Hollingstedt i Slesvig, av en holsteinsk adlig ätt. Död 1651-08-31 i Stockholm. Gift med Catharina N.N.

Son:

Jurgen von der Lieth, adlad von der Lieth, född 1637-09-13 i Hollingstedt. Gick 1658 i svensk tjänst. Zahlmeister vid tyska riksarmén 1661. Krigskommissarie vid svenska armén i Bremen 1666. Lanträntmästare i Bremen och Verden 1672. Tillika kommissarie vid civil- och militärstaterna därst. 1675. Krigskommissarie 1678 vid svenska armén, som gick till Preussen under fältmarskalken Henrik Horn. Adlad 1685-10-13. Levde 1691, då han kallas svensk statskommissarie i Stade.

Var gift, men med vilken är ej känt.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.