Von Zansen nr 2091

Från Adelsvapen-Wiki

2091.jpg


Adliga ätten von Zansen nr 2091

Adlad 1772-09-13, introd. 1776.

Ätten, som aldrig varit bosatt i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland under nr 155 bland adelsmän. En gren av ätten, bosatt i Pommern, erhöll 1882-11-29 preussisk namnförbättring med namnet von Zansen, gen. von der Osten.

Litteratur: Geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser. Briefadel 1928.


Zansen%20A209100.jpg

TAB 1

Mårten Joakim Zansen, född 1700. Grosshandlare i Stralsund. Död 1750. Gift 1728 med Engel Feddericken, född 1710, död 1779.

Barn:

 • Christian Gottlieb Zansen, adlad von Zansen, född 1732-06-23 i Stralsund. Student i Greifswald. Volontär vid Spens'ska regementet 1758-03-28. Sergeant därst. s. å. 1/4. Kornett vid jägarkåren till häst s. å. 25/4. Löjtnant därst. s. å. 3/11 och vid Nylands dragonregemente 1763. Stabskapten därst. 1764-12-07. RSO 1772-09-12. Adlad s. å. 13/9 (introd. 1776 under nr 2091). Major vid sistnämnda regemente 1777-04-23. Överstelöjtnants avsked 1780-06-07. Död 1804-10-16 i byn Klitsendorff i Pommern. 'Han bevistade pommerska kriget från 1758 och begagnades därunder synnerligast till rekognosceringar, furageringar och patrulltjänst. Utdrev ur Zedenick med tjugu jägare och tjugu husarer nittio preussare samt tog sju av dem tillfånga. Gjorde under regementsförändringen 1772 tjänst i Helsingfors, dit han efter order framryckte med sitt kompani.’ Gift 1769-11-16 i Stockholm med Anna Tugendreich von Schlagenteuffel, född 1742-12-24, död 1817-05-14 Alberga

Barn:

 • Fredrik August, född 1770. Major. Död 1829. Se Tab. 2

TAB 2

Fredrik August (son av Christian Gottlieb Zansen, adlad von Zansen, Tab. 1), född 1770-10-11 i Helsinge socken, Finland. Skeppsgosse 1775-08-17. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1776-04-12. Furir därst. 1777-08-19. Fänrik 1780-06-07. Löjtnant 1787-05-30. Kapten 1790-10-20. Majors avsked 1795-08-23. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 155 bland adelsmän. Död 1829-09-27 Alberga Gift 1803-06-00 med Vilhelmina Teodora Maria von Harder, född 1786-04-23 i Rambins socken, Rügen, död 1852-06-22 i Helsingfors, dotter av kyrkoherden i Rambin på Rügen Carl Fredrik von Harder, till Casselfitz, och Celestina Ulrika Sibylla Schmiterlöw.

Barn:

 • Fredrik Ernst Gottlieb, född 1804. Kassör, död 1879. Se Tab. 3.
 • Vilhelmina Anna Christiana Fredrika Carolina, född 1806-01-09 på Alberga, död 1888-12-20 i Helsingfors. Gift 1835-10-13 på Alberga med överstelöjtnanten Robert Vilhelm von Kræmer, född 1800, död 1850.
 • Carl Ludvig, född 1807. Löjtnant. Död 1874. Se Tab. 10
 • Vilhelmina Henrietta Adolfina Gustava Fredrika, född 1810-06-10 på Alberga, död 1882-12-13 i Borgå. Gift 1835-01-06 på Alberga med löjtnanten vid Petrovska infanteriregementet Anton Georg Hultman, född 1803-01-28 i Ekenäs, död 1878-04-04 i Borgå.
 • Vilhelmina Charlotta Emilia Augusta Fredrika, född 1813-10-18 på Alberga, död ogift 1880-02-28 Svidja

TAB 3

Fredrik Ernst Gottlieb (son av Fredrik August, Tab. 2), född 1804-09-04 i Rubkow, Pommern. Student i Åbo 1822-06-06. Auskultant i Åbo hovrätt 1825-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland militieexpedition 1826-07-04. Extra ordinarie kammarskrivare därst. 1828-06-04. Kopist i allmänna revisionsrätten 1830-10-01. Kanslist därst. 1833-07-05. Avsked 1846-06-19. Därefter lantbrukare på sin egendom Alberga i Esbo socken, som han försålde 1853. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens finansexpedition 1853-06-28. Kassör vid charta sigillatakontoret därst. 1856-12-23. RRS:tStO3kl 1865-04-16. Avsked 1868-02-18. Död 1879-12-25 i Borgå. Gift 1:o 1836-01-31 i Hauho kyrka med sin svågers kusin Amanda Lovisa Amalia von Kræmer, född 1808-06-22 (29/7), död 1862-01-21 i Helsingfors, dotter av majoren Nils Adolf von Kræmer, nr 1957, och Gustava Ingman. Gift 2:o 1879-09-26, i Kymmene socken med Celina Sofia Krogerus, född 1830-05-14 i Nurmes socken, död 1884-01-03 i Lovisa, dotter av landsfiskalen Bernt Christian Krogerus och Henrika Sofia Heintzius.

Barn:

 • 1. Amanda Vilhelmina Gustava Adelaide Fredrika, född 1837-07-17 på Alberga, liksom syskonen, död 1839-08-17.
 • 1. Fredrik Carl Axel Georg, född 1839-10-16. Extra ritare hos överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1859-10-02. Avsked 1863-01-24. Extra ordinarie kammarskrivare vid generaltulldirektionen i Finland s. å. Bestridde kammarskrivaretjänst därst. 1866–1869 och var 1870 biträde vid tullkammaren i Helsingfors. Förordnades 1870-10-15 att organisera en provisionell tullexpedition i Tavastehus och 1871-04-25 att såsom t. f. expeditör förestå densamma. Förordnades 1876-06-10 att organisera en liknande expedition i Tammerfors. Expeditör därst. 1877. Tullförvaltare i Tammerfors 1888-08-10. Död där barnlös 1889-01-14. Gift 1876-09-10 i Tavastehus med Natalia Elisabet (Thali) Brofeldt, född 1845-09-10 i Nurmes socken, död 1930-08-26 i Helsingfors, dotter av vice pastorn i Nurmis Per Fredrik Brofeldt och Margareta Charlotta Mechelin.
 • 1. Fredrik Vilhelm Gustaf Mortimer, född 1842. Forstmästare. Död 1909. Se Tab. 4.
 • 1. Amanda Adelaide Vilhelmina Axelina Robertina, född tvilling 1842-03-14. Lärarinna vid privat lyceum i Helsingfors. Död där 1877-07-20. Gift 1875-03-27 i nämnda stad med protokollssekreteraren i senaten för Finland, vice häradshövdingen, jur. utr. kandidat
 • Gustaf Emil Uhlenius i hans 1:a gifte, född 1837-06-26 i Helsingfors, död där 1892-10-12.
 • 1. Fredrik Fritiof Maximilian Gottlieb (Max), född 1844. Äldre kommissionslantmätare. Död 1907. Se Tab. 5.
 • 1. Hulda Olga Augusta Lovisa Tugendreich, född 1846-11-12, död 1854-11-12 i Helsingfors.
 • 1. Fredrik Nikolai Onni Teodor, född 1851. Trafikinspektör. Död 1906. Se Tab. 9.

TAB 4

Fredrik Vilhelm Gustaf Mortimer (son av Fredrik Ernst Gottlieb, Tab. 3), född tvilling 1842-03-14 på Alberga. Elev vid Evois forstinstitut. Forstkonduktör 1864-06-15. Extra ordinarie forstuppsyningsman vid Hovinsaari kronopark i Kymmene socken 1868-09-09. Forstuppsyningsman därst. 1875-03-19. Forstmästare i Palajärvi revir av Kuopio läns inspektionsdistrikt 1885-10-29. RRS:tStO3kl 1901-04-14. Avsked 1903-07-15. Död 1909-04-06 i Tammerfors. Gift 1879-12-09 i Kymmene socken med Emilia Eleonora Cremer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1872-04-25 i Pyttis' prästgård med sin styvmors broder, t. f. kyrkoherden i Pyttis Carl Clayhills, född 1804-12-08 på Kymmene gård, död där 1878-06-22), född 1839-10-08 i Pyttis' prästgård, död 1922-02-05 i Kuopio, dotter av kontraktsprosten Adolf Fredrik Cremer, och hans 1:a fru Henriette Naht.

Barn:

 • Amanda Emilia Henrietta (Mandi), född 1881-01-13 i Kymmene. Student i Helsingfors 1900-06-20. Gift 1901-08-30 i Kuopio med med. licentiat Carl Gustaf Jäderholm, från vilken hon 1915-08-20 blev skild, född 1872-01-21 i Rautalampi socken.
 • Olga Gerda, född 1882-09-09 på Svartbäck i Pyttis' socken. Student i Helsingfors 1902-06-05.

TAB 5

Fredrik Fritiof Maximilian Gottlieb (Max) (son av Fredrik Ernst Gottlieb, Tab. 3), född 1844-07-22 på Alberga. Elev vid lantmäteriet i Finland 1863-09-26. Lantmäteriauskultant 1866-07-20. Vice lantmätare 1869-04-08. Yngre kommissionslantmätare i Åbo och Björneborgs län 1884-09-09. Äldre kommissionslantmätare i Tavastehus län s. å. 9/12. RRS:tStO3kl 1899-05-30. Avsked 1905. Död 1907-09-24 på Väinölä villa i Hattula socken. Gift 1869-11-13 i Hattula socken med Erika Gustava (Wada) Lindeqvist, född 1848-06-21 i Hattula, dotter av kyrkoherden i Hattula, fält- och kontraktsprosten Gustaf Adolf Lindeqvist och Erika Christina, född Lindeqvist. Hon äg. Huvila och Väinölä villa i Hattula socken.

Barn:

 • Siivo Fredrik (Fritz), född 1870. Telegraftjänsteman. Se Tab. 6.
 • Onni Fredrik, född 1872 7/, i Kuhmois' socken, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1891-05 25. Utexaminerad från fackskolan för arkitektur vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1895-05-31. Privatarkitekt i Raumo. Stadsjusterare därst. 1917. Politierådman därst. 1925. Gift 1915-07-04 i Borgå med Elsa Maria Sanmark, född 1877-03-21 i Impilaks socken. Elev vid Ekenäs seminarium 1896–1900. Lärarinna vid högre svensk folkskola i Helsingfors 1909-10-27–1915, dotter av vice häradshövdingen Johan Fredrik Sanmark och Linda Maria Bergström.
 • Amanda Alfhild Natalia, född 1874-03-13.
 • Sigrid Edit, född 1875-06-02, död 1881-05-13 i Tavastehus.
 • Väinö Fredrik, född 1877. Sjukgymnast. Se Tab. 8.
 • Signe Adele, född 1880-06-11, död s. d.
 • Sigrid Elna, född 1881-08-15, död 1884-04-28 i Tavastehus.

TAB 6

Siivo Fredrik (Fritz) (son av Fredrik Fritiof Maximilian Gottlieb, Tab. 5), född 1870-08-21 i Kuhmois' socken. Elev vid stats järnvägarna i Finland. Telegrafist vid Loimijoki järnvägsstation 1895. Avsked. Inträdde i tjänst vid telegrafverket i Ryssland. Post- och telegraftjänsteman av 4. klass vid telegrafkontoret i Rostov. Post- och telegraftjänsteman av 5. klass vid centraltelegrafkontoret i Helsingfors 1905-08-24. Transp. till telegrafkontoret i Viborg s. å. Post- och telegraftjänsteman av 4. klass därst. Telegraftjänsteman av 1. klass vid telegrafkontoret i Viborg. Gift 1902-03-16 i Rostov med Charlotta Carolina (Lina) Feldstein, född 1875-05-21 i Libau, dotter av bokhandlaren Carl Feldstein och Catharina August.

Barn:

 • Maria, född 1903-06-14 i Rostov. Sjuksköterska vid Mjölbollstads sanatorium.
 • Torsten Fredrik, född 1906. Kontorist. Se Tab. 7
 • Fredrik Vilhelm Runar, född 1909-06-03 i Viborg.
 • Viktoria Louise Ingeborg, född 1912-07-29. Student.

TAB 7

Torsten Fredrik (son av Siivo Fredrik, Tab. 6), född 1906-12-12 i Viborg. Student vid svenska lyceet i Viborg 1924-05-31. Kontorist först vid Oulu Wood O. Y. i Kajana, sedan vid Kaksoissaari slip och mekaniska verkstad. Gift 1932-08-21 med Anna-Liisa Kuhalainen, född 1912-12-09 i Krolle, Ingermanland.

Barn:

 • Ilse Anita, född 1933-04-02.

TAB 8

Väinö Fredrik (son av Fredrik Fritiof Maximilian Gottlieb, Tab. 5), född 1877-12-24 i Kuhmois' socken. Blind. Arbetsledare vid föreningens De blindas vänner arbetsanstalt för blinda män i Helsingfors. Etter utbildning massör och sjukgymnast i Åbo. Gift 1911-12-10 i Åbo med Alexandra Vilhelmina Thurén, född 1880-04-27 i S:t Marie socken, dotter till Adam Thurén och Sofia N. N.

Barn:

 • Kerttu Edit, född 1912-10-03. Student 1932-05-31.
 • Toini Margareta, född 1913-11-21. Utexaminerad från lägre folkskoleseminariet i Tavastehus 1933-06-10. Småskollärarinna i Kastula i Tavastkyrö socken s. å.
 • Saga Adèle, född 1915-09-08.
 • Eva Ilmi Inkeri, född 1922-10-13.

TAB 9

Fredrik Nikolai Onni Teodor (son av Fredrik Ernst Gottlieb, Tab. 3), född 1851-04-26 Alberga Student i Helsingfors 1869-05-18. Elev vid Polytekniska skolan i Helsingfors. Utexaminerad som civilingenjör 1873-06-14. Anställd vid järnvägsbyggnader i Finland. T. f. stationsinspektor vid Toijala järnvägsstation 1876-01-13. Stationsinspektor vid Forssa, sedan benämnd Matku, station s. å. 17/8. Guvernementssekreterares titel 1895-04-14. Bitr. trafikdirektörsassistent, tillika stationsinspektor, vid Turenki station 1899-06-03. Transp. till Vesijärvi station s. å. 21/12 och till Tavastehus järnvägsstation 1900-11-01. T. f. trafikinspektör å bandelen Valkeasaari–Kouvola 1903. Trafikinspektör i statsjärnvägarnas 4:e trafikdistrikt 1906-02-15. RRS:tStO3kl s. å. 15/4 men död dessförinnan s. å. 7/3 i Helsingfors. Gift 1:o 1874-12-14 i Tavastehus med Hanna Gustava Bergström, född 1849-08-14 i Borgå, död 1888-03-21 i Helsingfors, dotter av kyrkoherden i Impilaks, prosten Carl Henrik Bergström och hans 1:a fru Fredrika Gustava Rosvall. Gift 2:o 1889-04-09 i Kronobergs socken med Inez Adelaide Johanna Genetz, född 1853-08-20 i Mohla socken, död 1923-02-25 i Helsingfors, dotter av kronolänsmannen i Kronoberg Lars Oskar Otto Genetz och Flora Ferrin.

Barn:

 • 2. Axel Fredrik Johannes, född 1890-04-24 vid Forssa järnvägsstation i Urdiala socken, död 1905-07-03.
 • 2. Ethel Flora, född 1896-07-13 vid Forssa station, död där s. å. 28/7.

TAB 10

Carl Ludvig (son av Fredrik August, Tab. 2), född 1807-09-01 Alberga Student i Åbo 1824-12-22. Volontär vid villmanstrandska infanteriregementet. Porte-épéefänrik därst. Fänrik 1833-07-16. Transp. till 12. finska linjebataljonen 1835-10-28. Underlöjtnant därst. 1836-09-02. Löjtnants avsked 1838-02-10. Död 1874-01-16 på sin egendom Svidja i Sjundeå socken. Gift 1837-08-17 i Vasa med Catharina Sofia Snellman, född 1820-11-25, död 1842-04-28 i barnsäng på Svidja, dotter av kyrkoherden i Vasa och Mustasaari, professorn, teol. doktorn Henrik Snellman och Anna Catharina Gottschick.

Barn:

 • Carl Fredrik Emil, född 1839-05-17, död 1842-03-12.
 • Henrietta Vilhelmina Catharina, född 1840-06-19 på Svidja, död 1913-11-16 i Helsingfors. Gift 1865-06-12 i nämnda stad med sin kusin, guvernören och generalmajoren Vilhelm Teodor von Kræmer, född 1836, död 1926.
 • Catharina Sofia, född 1842-04-27 på Svidja, död där s. å. 15/8.

TAB 11

Carl Ludvig (son av Christian Gottlieb Zansen, adlad von Zansen, Tab. 1), född 1771-11-18 i Helsinge socken. Skeppsgosse vid arméns flotta 1778. Furir vid Nylands dragonregemente 1779-09-14. Fänrik vid arméns flotta 1780-06-07. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1787-10-09. Kapten därst. 1791-04-24. Majors avsked 1798-03-29. RVO 1815-05-31. Ägde Niepers i Pommern, dit han överflyttade. Gift 1803 med sin broders svägerska Sofia Louise von Harder, född 1784, död 1874-11-28 i Oranienburg, dotter av kyrkoherden i Rambin på Rügen Carl Fredrik von Harder och Celestin Ulrika Sibylla Schmiterlöw.

Barn:

 • Carl Ludvig [von Zansen von der Osten], född 1817. Ryttmästare. Se Tab. 12.

TAB 12

Carl Ludvig [von Zansen von der Osten] (son av Carl Ludvig, Tab. 11), till Zansebuhr i Pommern. Född 1817-01-24. Ryttmästare i preussisk tjänst. Erhöll 1852-11-29 preussisk namnförbättring (von Zansen gen. von der Osten). Död på 1870-talet i Blasewitz vid Dresden. Gift 1839-11-15 i Stralsund med Charlotta Ernestina Vilhelmina Antonie von der Osten, född 1821, dotter av Ernst Joakim Leopold von der Osten och Vilhelmina Sofia Christina Schlüter.

Barn:

 • Anna, född 1840-08-16 i Oldendorf, död 1904-09-20 i Stralsund. Gift med Henrik Bartels, död 1897-05-02 i Stralsund.
 • Max Carl Ludvig Vilhelm Bernhard, född 1841. Major. Död 1900. Se Tab. 13.

TAB 13

Max Carl Ludvig Vilhelm Bernhard (son av Carl Ludvig, Tab. 12), född 1841-06-20 på Niepers. Major i preussisk tjänst. Död 1900-07-04 i Berlin. Gift 1863-09-25 på Schwichtenberg med Therese Alwine Matilda Rewoldt, född 1841-06-06 på Nisdorf i kr. Franzburg, Pommern. Hon inneh. det Rewoldt-Nisdorf-Schwichtenbergska fideikommisset i Pommern.

Barn:

 • Antoine, född 1864-11-05 i Demmin. Gift 1885-09-30 i Berlin med oldenburgske kammarherren och generalintendenten, preussiske majoren, RJohO, Leon von Radetzky-Mikulicz.
 • Carl, född 1866. Före detta överstelöjtnant. Se Tab. 14
 • Marie Louise Carolina Henriette, född 1867-02-05 i Hannover. Gift 1:o 1888-05-30 i Berlin med preussiske majoren greve Felix Ulrik Degen Kurt von Behr, från vilken hon s. å. blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1901-05-15 i Mitau med baronessan Irma Marie Jenny von Behr, från vilken han 1909 blev skild, född 1874-12-10 på Behrs-Würzau i Kurland. Gift 3:o 1913-07-16 i Berlin med Helena Louise Hilda von Podewils i hennes 2:a gifte, född 1873-11-19 i Metz), född 1861-10-21 på Bandelin i kr. Greifswald. Gift 2:o 1893-06-27 i Charlottenburg med preussiske generallöjtnanten, RRJoh O, m m, friherre Reinhard Ferdinand Herman von Wechmar, född 1856-01-13 i Glogau, död 1923-06-05 i Wiesbaden.
 • Clara Maria Johanna Fredrika, född 1870-02-24 i Hannover. Gift 1890-12-19 i Berlin med preussiske majoren Carl von Behr, från vilken hon 1893 blev skild.
 • Elisabet Augusta Julie Ernestine, född 1874-03-14 på Gleiwitz. Gift 1904-08-24 på Nisdorf med kaptenen vid preussiska lantvärnet, RJohO, Henrik von Hagemeister.

TAB 14

Carl (son av Max Carl Ludvig Vilhelm Bernhard, Tab. 13), född 1866-02-02 i Demmin. Före detta överstelöjtnant i preussisk tjänst. Gift med Irene Plank von Plankburg.

Barn:

 • Ingeborg, född 1896-04-29. Doktor. Gift 1922-12-29 på Nisdorf med majoren Bruno Evert.
 • Wolfgang, född tvilling 1898-08-01.
 • Gabriella, född tvilling 1898-08-01.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.