:

Von Roepsdorff nr 1498

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von ROEPSDORFF nr 1498 †

Adlad 1716-01-08, introd. 1719. Utdöd i Sverige. Huruvida något samband finnes mellan denna släkt och den danska adelsätten de Roepstorff, är ej känt.


1Bricka, Dansk biografisk lexikon.

  • Detlov Roepsdorph. Gottorpsk hovmusiker. Gift med Catharine Cordessen. [1]

Barn:

  • Johan Adolf Roepsdorph, adlad von Roepsdorff, till Lemkullen i Danmark. Döpt 1674-07-29 i Slesvig1. Bevistade först åtskilliga kampanjer i Italien under prins Eugen. Kammartjänare hos hertig Carl Fredrik av Holstein 1707–17101. Bemälde hertigs hovintendent. Adlad 1716-01-08 (introd. 1719 under nr 1498). Holsteinsk överkammarherre och konferensråd 17191. Amtman i Trittau och Reinbek. RRS:tAlexNewO. Domprost i Hamburg. Död 1735-03-19 i Kiel1 och begraven i Riddarholmskyrkan i Stockholm i en där år 1719 för 300 daler kopparmynt inköpt grav. Gift med friherrinnan Fredrika Amalia Pincier i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713 med sin kusin, geheimerådet och överhovmästaren Gottfrid von Wedderkop, från vilken hon blev skild, född 1690, död 1741), född 1693, begraven 1757-01-20 i Stockholm, dotter av geheimerådet Johan Ludvig Pincier, friherre Pincier, och Anna Catharina Bartels.

Barn:

  • Adolf. Kanonikus i Hamburg. Död ogift.
  • Carl. Garde du corps hos konung Stanislaus av Polen, död ogift i duell.
  • Gustaviana.
  • Mattias Christoffer. Ryskt etatsråd och resident i Lübeck.
  • Ursula. Gift med danska geheimelegationsrådet, friherre von Meurer.
  • Adolf. Överstelöjtnant i dansk tjänst.
  • Augusta. Gift med en herr von Schindel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: