:

Af Dittmer nr 2062

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Dittmer nr 2062 †

Adlad 1769-07-20, diplom 1773-02-02, introd. 1776. Utdöd 1860-06-03.

Ätten är av samma ursprung som adliga ätten von Dittmer.

1Öä. 2KrAB. 3Srr. 4At (P).

TAB 1

Henrik Herman Dittmer, adlad af Dittmer (son av Herman Dittmer, se adliga ätten von Dittmer, Tab. 2), född 1731-05-11. Assistent i Ostindiska kompaniets tjänst. Superkargör därst. 1758–1781. Lanthushållare på sin tillhandlade egendom Rännum i Tunhems socken Älvsborgs län. Adlad 1769-07-20 jämte brodern, men skaldebrevet utfärdades ej förrän 1773-02-02 (introd. 1776 under nr 2062). Död 1811-07-06 på Rånnum. Han gjorde flera resor till Kina. Gift 1759-09-19 i Göteborg med Maria Liedgren, född 1734-06-11, död 1811-05-04 på Rånnum, dotter av handelsmannen i Göteborg Hans Liedgren och Brita Maja Camitz.

Barn:

 • Anna Brita, född 1761-10-12, död 1838-11-30 Lovene. Gift 1779-07-14 på Rånnum med k. sekreteraren Anders Forssenius, född 1748, död 1801-02-00 Skofteby
 • Herman Edvard, född 1762. Superkargör. Död 1842. Se Tab. 2.
 • Martina Ulrika, född 1764-06-09, död 1831-06-10 i Vassända prästgård i Skara stift. Gift 1791-11-01 med kyrkoherden i Vänersborg, kontraktsprosten, extra ordinarie hovpredikanten Johan Halén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1785 med Charlotta Korseman, dotter av krigskommissarien Johan Korseman och Catharina Charlotta Dahlfelt), född 1750-12-15 i Njurunda socken (Västernorrland), död 1834-12-18 i Vassunda prästgård [Hm].
 • Henrika Maria, född 1765-06-23 på Rånnum, död ogift 1787-02-25 på Lundsbergs bruk i Lungsunds än Värmlands län.
 • Carolina Lucretia, född 1767-05-18 på Rånnum, död 1836-01-06. Gift 1:o 1798-11-09 med kyrkoherden i Grevbäcks pastorat av Skara stift Anders Wettergren, född 1753-02-15 Enebacken s socken Skaraborgs län, död 1804-05-25 i Grevbäcks prästgård. Gift 2:o 1807-03-06 i Grevbäcks kyrka med komministern i Daretorps församl. av Skara stift Carl Persson Lundblad, född 1762-02-24 i Hjälstads socken Skaraborgs län, död 1828.
 • Vilhelmina, född 1769-03-09, död 1846-02-12 i Vänersborg. Gift 1:o 1791-11-04 i Västra Tunhems socken Skaraborgs län med landskamreraren i Älvsborgs län, assessorn Daniel Vilhelm Wikström. Gift 2:o 1812-12-24 i Vänersborg med kaptenen vid Västgötadals regemente, majoren, RSO Jonas Adrian Tollstedt, född 1762-10-22, död 1835-02-09 på Nygård.
 • Lovisa Charlotta, född 1770-04-11 i Göteborg, död 1852-05-19. Gift 1812-07-17 på Rånnum med prosten och kyrkoherden i Skinnskattebergs pastorat av Västerås stift Gustaf Adolf Taijarden i hans 3:e gifte (gift 1:o 1787-07-20 med Catharina Margareta Christophersson, född 1768 i Göteborg, död 1795-09-09, gift 2:o 1797-06-22 med Anna Catharina Bergman i hennes 2:a gifte, född 1765, död 1810-08-21), född 1755-01-25 i Fellingsbro socken Örebro län, död 1821-07-03 i Skinnskattebergs prästgård Västmanlands län [Hm].
 • Gustava Sofia, född 1772-09-29 på Rånnum, död ogift 1815-06-06.
 • Henrik Isak, född 1774-04-18 på Rånnum. Sergeant vid Stedingkska regementet 1782-01-05. Kornett vid adelsfanan 1785-05-02. Fänrik vid Västgötadals regemente 1795-02-12. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1798-10-04. Löjtnant därst. 1803-03-09. Kapten i armén 1809-06-29. Stabskapten 1811-06-04. Avsked 1812-07-14. Död ogift 1853-03-23 i Kristinehamn.
 • Hanna Laurentia, född 1776-03-17. Gift 1:o 1814-10-27 på Rånnum med löjtnanten Anders Gustaf Bäärnhielm, i hans 2:a gifte, född 1765, död 1818. Gift 2:o 1820-02-04 i Värnhems socken Skaraborgs län med drängen Johan Olin.
 • Vilhelm Niklas, född 1779-06-24. Assistent vid Ostindiska kompaniet. Död ogift 1831-04-25 på Marieström.

TAB 2

Herman Edvard (son av Henrik Herman Dittmer, adlad af Dittmer, Tab. 1), född 1762-08-16. Superkargör. Död 1842-04-24 i Kristinehamn. Gift 1797-08-04 med Johanna Nikolina Hjorth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1784 med handlanden i Kristinehamn Johan Niklas Widmark, född 1759, död 1796), född 1764-06-14, död 1829-08-10 i Nyköping, dotter av kamreraren Niklas Hjorth och hans 1:a hustru Catharina Margareta Engberg.

Barn:

 • Herman Henrik, född 1798-07-03 i Kristinehamn. Sergeant vid Närkes regemente 1815-03-18. Var vid bouppt. efter modern 1829-09-08 sergeant vid Västmanlands regemente. Transp. till Närkes regemente. Avsked 1833-03-10. Bokhållare. Död 1837-11-05 i Västerås.
 • Carl Vilhelm. Levde 1829-09-08 och var då kassör.

TAB 3

Joakim Ulrik Dittmer, adlad af Dittmer (son av Herman Dittmer, se adliga ätten von Dittmer, Tab. 2), född 1734-07-30. Antagen till extra ordinarie tjänsteman vid tullverket 1758. Inspektor vid nederlagstullen i Göteborg. Packhusinspektor därst. Adlad 1769-07-20 jämte brodern men sköldebrevet blev ej utfärdat förrän 1773-02-02 (introd. 1776 under nr 2062). Assessors titel 1778-07-29. Postinspektor i Göteborg 1796. 6/7. Död där 1800-05-02. Gift 1:o 1764-07-01 med Maria Lucretia Burtz, född 1741, död 1780-08-24 i Göteborg, dotter av bankokommissarien Nils Burtz och Anna Charlotta Östman. Gift 2:o 1786-03-09 i Linköping med Anna Catharina Wahlberg, född1 där 1761-02-10, död 1834-02-08, dotter av överjägmästaren Nils Wahlberg och Ingrid Eleonora Wendel.

Barn:

 • 1. Anna Charlotta, född 1765-03-27. Gift 1784 med prosten och kyrkoherden i Morups pastorat av Göteborgs stift Nils Hamnerin, född 1751 i Millesviks socken Värmlands län, död 1806 i Morups prästgård [Hm].
 • 1. Herman Ulrik, född 1766. Kapten. Död 1809. Se Tab. 4
 • 2. Nils Henrik, född 1787-02-12. Student i Lund 18004. 'Reste utrikes och skall 1816 blivit avlivad i Amerika'.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1787-12-19, död 1789-01-03.
 • 2. Maria Sofia, född 1789-01-13. Gift 1809-10-29 med hovrättsrådet i Åbo hovrätt August Krook, född 1774-08-29 i Åbo, död 1827-04-29 i Björneborg.
 • 2. Louisa Ulrika, född 1789-12-17, död ogift 1856-02-17 i Linköping.
 • 2. Anna Sofia, född 1791-03-04, död 1859-06-09 i Åbo. Gift 1830-12-09 i Stockholm med registratorn i rikets ständers bank Abraham Henrik Wrangl, född 1772-09-24 i Kristianstad, död 1858-04-29 i Stockholm.
 • 2. Charlotta Beata, född 1792-04-21, död ogift 1813-03-02 i Åbo.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1793-08-23 i Göteborg. Anställd i riksbanken. Dömd till förlust av ära och adelskap på grund av förfalskning 1816-06-11.
 • 2. Hedvig Fredrika, född 1794-11-08 i Göteborg, död ogift 1847-12-06 i Stockholm.
 • 2. Carl Ulrik, född 1796-09-14 Göteborg, död s. å. 23/9.
 • 2. Brita Gustava, född 1797-10-03, död 1798-11-11.

TAB 4

Herman Ulrik (son av Joakim Ulrik Dittmer, adlad af Dittmer, Tab. 3), född 1766-04-17. Antagen i krigstjänst 1781. Fänrik vid Saltzas regemente i Göteborg2 1780-02-13. Fänrik vid Stedingkska regementet 1781-05-30. Löjtnant därst. 1790-03-25. Stabskapten 1794-04-18. Avsked 1795-07-22. Återinträdda i tjänst som kapten i armén 1808-04-29. Drunknade 1809-07-07 vid Alingsås. Han bevistade Svensksundsbataljen och erhöll då medalj. Gift 179(5)1 med sin styvmoders syster Beata Louisa Wahlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1786-01-22 med vice häradshövdingen Elof Wetterman i hans 2:a gifte, död 1792)1 född 1765-07-22 i Rystads socken Östergötlands län, död 1821-02-14 i Göteborg, dotter av överjägmästaren Nils Wahlberg och Ingrid Eleonora Wendel.

Barn:

 • Anna Maria, född 1796-07-15 i Göteborg, död 1871-11-20 i Nyköping och begraven s. å. 26/11.
 • Nils Ulrik, född 1797-07-13. Segelmakaregesäll 1830. Segelsömmare vid flottans station i Stockholm. Död där barnlös 1860-06-03 och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1845-09-20 i Stockholm med Christina Bovin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sjötullsvaktmästaren David Vilhelm Steiner, född 1795, död 1841-06-04 i Stockholm)3, född 1806, död 1862-12-18.
 • Herman Fredrik, född 1804, svagsint, död 1822-01-09.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: