:

Von Sneidern

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig ätt från Böhmen, som ursprungligen hette von Schneidau och kom till Sverige år 1718 med fyra bröder. Sköld: Kluven, i dexter(?) fält en vakande trana, sinister(?) fält delat, i övre delen en stjärna, i nedre två liggande kanoner. Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm hållande ett svärd mellan fyra fänikor.

TAB 1

Hans Georg von Schneidau, kapten. Gift med Anna Sophia Scheffel.

Son:

  • Friedrich von Sneidern, född 1692; ryttmästare; † 1745. se Tab 2.
  • Paul von Sneidern, född 1698; kapten; † 1722. se Tab .
  • Christer Anton von Sneidern, född 1700; kapten; † 1760. se Tab .

TAB 2

Friedrich von Sneidern, (son till Hans Georg von Sneidern, Tab 1), född 1692-09-02 i Wismar; musketerare vid Guvernörsreg:tet i Wismar 1705-05-01; korpral vid Pommerska infanterireg:tet 1707-05-03; förare s å; sergeant 1710-11-13; fältväbel 1712-02-23; fänrik 1713-09-17; konfirm 1715-01-28; sekundlöjtnant 1715-12-21; i dans fångenskap s å 23/12 vid Stralsund; hemkom i mars 1716 och placerades vid Östgöta kavallerireg:te s å 11/12; kaptenlöjtnant 1719-09-07; avsked s å; expectant; på nytt i tjänst vid reg:tet med kornetts indelning 1722-11-28; löjtnants indelning 1740-02-18; kaptenlöjtnants indelning 1742-05-29; ryttmästares karaktär s å 19/8; deltog i slaget vid Fraustadt 1706, försvaret av Stettin 1712 och 1713, försvaret av Stralsund 1715 samt krigen i Norge 1718 och Finland 1741-1742; skjuten genom högra armen och stungen genom högra låret med en kosackpik; † 1745-05-14 på Kolstad, Risinge sn, begr 21/5 (56 år gammal, källa: Genline ID 238.31.45800). Gift 1725-05-27 på Kolstad, Risinge sn (källa: Genline ID 238.31.31000) med välborna jungfrun Brita Catharina Lillienstrahl, född 1696, † 1759-03-?? på Kolstad, Risinge sn (källa: Genline ID 238.31.48100), dotter till borgmästaren i Örebro, hovrättsassessorn Nils Hult, adlad Lillienstrahl och Anna Maria Rockes.

Barn:

  • Johan Fredrik von Sneidern, född 1726 (källa: Genline ID 238.28.47400); major; R S O; † 1783 i Stockholm. Gift 1763-04-12 i Karlskrona Amiralitetsfs (källa: Genline ID 1760.62.97100) med jungfrun Maria Magdalena Stålhandske, född 1744 i Karlskrona Amiralitetsfs, † 1802 i Stockholm dotter till kaptenslöjtnanten Henrik Johan Stålhandske och Sofia Ulrika Canterhielm.
  • Maria Catharina von Sneidern, född 1727-10-06 på Kolsta, Risinge sn (källa: Genline ID 238.28.47800), † 1781-07-12 (källa: Genline ID 238.28.47800).
  • Emerentia Gustafviana von Sneidern, född 1732-01-24 på Kolsta, Risinge sn (källa: Genline ID 238.28.49000).
  • Nils Wilhelm von Sneidern, född 1733; stabsryttmästare; † 1798. se Tab 3.

TAB 3

Nils Wilhelm von Sneidern, (son till Friedrich von Sneidern, Tab 2), född 1733-08-20 på Kolstad, Risinge sn (källa: Genline ID 238.28.49400); volontär vid Östgöta infanterireg:te 1749-05 och vid Östgöta kavallerireg:te 1750; korpral 1752-10-02; sekundkornett 1758-07-03; stabskornett 1759-05-04; kornetts indelning 1760-01-31; stabslöjtnant 1764-12-07; stabsryttmästare 1773-05-10; avsked 1779-10-19; tillsyningsman över arméns sjukhus i Stockholm under kriget 1788-1790; deltog i Pommerska kriget; † 1798-01-20 på Trosby, Tjällmo sn (förkylning, 65 år gammal, källa: Genline ID 243.24.88500). Gift 1764-09-16 i Risinge sn med jungfrun Hedvig Ulrika Fabricia, † 1807-01-29 i Vadstena.

Barn:

  • Fredrik Georg Wilhelm von Sneidern, född 1765;
  • Ulrik Johan Teodor von Sneidern, född 1781; major; † 1859. se Tab .

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: