:

Von Lindecreutz nr 2263

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Lindecreutz nr 2263 †

Adlad 1818-05-11, enligt 37 § R.F., introducerad 1819. Utdöd 1881-09-20.

Jöns Linds fader var handlande i Göteborg och förde samma vapen som adliga ätten Lind af Hageby.


  • Jöns Lind. Arklimästare. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1713-08-23. Löjtnant vid amiralitetet 1717-07-03. Avsked 1720-02-17. Återinträdde i tjänst och blev varvskapten 1741-05-11. Död 1741 ombord på skeppet Skåne och begraven vid Hangö i Finland.[Lk] Gift med Christina Kahse, död 1765 i Karlskrona. (Sbn.)

Barn:

  • Jöns Lind, född 1723-12-16 i Karlskrona. Student i Lund 1740 (Sbn.). Disputant 1747-12-12. Prästvigd (Sbn.) 1751-10-13. Pastorsadjunkt i Klara församling i Stockholm 1755. Kyrkoherde i Lovö pastorat av Uppsala ärkestift 1756-07-30. Kontraktsprost 1762 (Hm.). Prost och kyrkoherde i Osby och Loshults församlingars pastorat av Lunds stift 1763-06-27. Död 1785-09-03 Gift 1:o 1756 med Hedvig Elisabet Groth, död 1759. Gift 2:o 1760-01-15 med Eva Henrietta Osterman, född 1729 , död 1792, dotter av överinspektören vid packhuset i Karlskrona Christoffer Didrik Österman och Sofia Lovisa Hauswolff, som var syster till herrarna Hauswolff, adlade von Hauswolff.

Barn:

  • 2. Justus Christoffer Lind, adlad von Lindecreutz, född 1768-08-06 i Osby prästgård, Kristianstads län. Student i Lund 1780. Jur. examen 1783-12-12. Auskultant i Göta hovrätt 1784-01-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1785-12-00. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1786. Vice notarie krigskollegium 1787. Kopist krigskollegium 1787-09-00. Notarie 1788-05-00. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1790-03-10. Konstituerad fältsekreterare 1791-05-01. Tillika auditör vid livgardet 1791-08-27. Justitiaries n. h. o. v. 1791-09-27. Avsked från nämnda kopistbeställning 1791 och från auditörsbefattningen 1795-09-30. Civilledamot (justitiarie) i krigshovrätten 1797-11-24. Lagmans fullmakt 1799-06-03. LKrVA 1806-12-15. Underståthållare i Stockholm 1811-03-05. HLKrVA 1811-05-11. RNO 1814-12-16. Adlad 1818-05-11 enligt 37 § R.F. (introducerad 1819-04-17 under nr 2263). Justitieråd 1830-05-21. KNO 1834-01-28. RCXIII:sO 1835-01-28. Avsked från justitierådsämbetet 1840-02-06. Död 1859-06-02 i Stockholm. Han var ledamot i en mängd kommittéer samt av flera sällskap och samfund. Förvaltade åtskilliga gånger överståthållarämbetet. Gift 1799-04-11 med Maria Nilsson, född 1780-05-30, död 1839-07-08 i Stockholm, dotter av bergsmannen och brukspatronen Nils Nilsson på Grythyttehed och hans 3:e hustru Christina Petersdotter Schwartz.

Barn:

  • Justus Christoffer, adelsman vid faderns död 1859. Född 1802-08-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1818-09-28. Teol. examen i Upsala 1818-11-21. Kanslist utan lön i överståthållarämbetets kansli 1818-12-08. Kameralexamen 1821-06-12. Jur. examen 1822-06-07. Auskultant i Svea hovrätt 1822-06-14. Extra ordinarie kanslist i kunglig Maj:ts kansli 1822-07-06. Auskultant i krigshovrätten 1822-08-14. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1824-08-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1825-04-12. Kanslist i krigshovrätten 1827-09-26. Kammarjunkare 1829-01-26. Tillförordnad aktuarie 1838–1840. På indragningsstat 1876. Död ogift 1880-12-31 i Stockholm.
  • Maria Emilia, född 1803-09-19 i Stockholm, död i Stockholm ogift 1886-11-22.
  • Carl Gustaf Reinhold, adelsman vid äldre broderns död 1880. Född 1808-08-04 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Utexaminerad (Hc.) 1825-09-12. Fänrik vid 2. livgardet 1825-11-13. Löjtnant vid 2. livgardet 1830-04-29. 1. Adjutant 1835-12-19. Ordonnansofficer hos konungen 1836-10-28. Kapten 1841-12-22. RSO 1849-11-26. 2. Major 1851-11-25. Överstelöjtnant och 1. major 1854-04-04. Överste i armén 1858-12-01. Överste och sekundchef för nämnda livgarde 1861-04-30. KSO 1864-01-23. Generalmajor i armén och generalbefälhavare i 5. militärdistriktet 1866-09-25. KNS.tOO 1873-07-21, KmstkSO 1874-05-08. Avsked från generalbefälet 1874-05-15. Död barnlös 1881-09-26 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1871-08-08 i Stockholm med Virginia Charlotta Elisabet Eleonora von Schulzenheim, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1840-07-13 i Stockholm med kabinettskammarherren Carl Ture af Wirsén, född 1815, död 1869), född 1819-10-29 i Stockholm, död i Stockholm 1885-02-15, dotter av presidenten David von Schulzenheim, friherre von Schulzenheim, och hans 1:a fru Virginia Charlotta von Schulzenheim.
  • En son och en dotter, döda späda.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: