:

Von Lillienthal nr 757

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten LILLIENTHAL nr 757 †

Adlad 1654-03-30, introducerad 1668. Utdöd i Sverige 1674.

Enligt Kneschke, Neues allgemeines deutsches Adelslexicon skall ätten ännu fortleva i Tyskland. Den ditkom med Johan August Julius von Lilienthal, född 1787-06-24, vilken i sin ungdom levde i Stockholm, men sedan överflyttade till Köpenhamn och därifrån 1803 till Preussen, deltog i 1813–1815 års fälttåg och blev svårt sårad. Död 1849-04-19 såsom tjänsteman vid överlanträtten i Arnsberg. Hans son Ludvig Teodor Baldvin von Lilienthal i Elberfeld, född 1828, hade tvenne söner, Carl, född 1853 och Walther, född 1856. Måhända hörde till ätten även Gustaf von Lilienthal, vilken arrenderade Gross Damitz i Pommern, gift med Vilhelmina von Tigerström, dotter av Moritz von Tigerström, adliga ätten nr 1567, och Charlotta von Balthasar. De hade barnen Vilhelm, Gustaf, Vilhelmina, Alvina, Fransiska och Leontina (Gesterding, Geschichte Stralsunds).


  • Johan Maijer, adlad von Lillienthal, född i Tyskland av adlig släkt. Sekreterare på svenska ambassaden 1648 till Polen (vid Johan Casimirs val till polska kronan). Notarius publicus i Riga 1649-10-28. Sekreterare vid beskickningen till krimska khanen 1651. Tysk sekreterare i generalkommerskollegium 1653-10-27. Avsked 1654. Adlad 1654-03-30 (introducerad 1668 under nr 757). Sekreterare vid preussiska staten 1656-10-04. Assessor i appelationsöverrätten i Marienburg 1658. Appellationsråd 1661. Svensk resident i Moskva 1664-12-22. Burggreve i Narva 1667-04-29. Död 1674. [Ak.]. Gift med Elisabet Svart i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1674-12-04 med lagmannen Johan Sylvius, adlad Sylvius, i hans 2:a gifte, född 1620, död 1690), död 1685-02-26, dotter av häradshövdingen Sven Svensson Svart, och Christina Bure.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: