:

Sperreuter nr 1307

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sperreuter nr 1307 †

Adlad 1694-01-06, introd. 1697. Utdöd i Sverige.

Ätten härstammade sannolikt från Tyskland och fortlever möjligen i Ryssland. Klaus Dietrichs-Sperreuter, en av de mest typiska äventyrsriddarna under trettioåriga kriget, trädde 1623 i svenskt tjänst, var överste för Östgöta kavalleriregemente 1630–1632 och blev svensk generalmajor 1634, men övergick 1636 i kejserlig tjänst, blev tysk friherre (förde i vapnet tre avbrutna lansspetsar) och sist kejserlig generalguvernör i Elsass omkr. 1651 [NF].


1At (Sch). 2Ha.

TAB 1

Olof Sperreuter, adlad Sperreuter, född i Stockholm (?). Kom i tjänst hos amiral Blume i Stralsund 1640. Bösseskytt vid sjöstaten 1643-05-10. Konstapel vid artilleriet vid H. Wrangels armé i Holstein 1644-11-16 och vid Wittenbergs armé 1646. Tången av de kejserliga, men rymde och kom 1650 till Narva. Konstapel vid artilleriet därst. s. å. Sergeant därst. Korpral vid Gustaf Horns livkompani 1656-03-01. Arklimästare på Koporie fästning 1657-07-07. Styckjunkare därst. 1658-05-31. Fänrik vid artilleriet i Stockholm s. å. 5/12. Avsked 1661-02-00. Åter antagen i tjänst s. å. 1/6 med styckjunkares lön. Löjtnant vid garnisonen i Marienburgs slott i Livland s. å. Löjtnant vid artilleriet i Riga 1665-10-03 och i Pernau 1669. Återtransp. till artilleriet i Riga 1672. Kapten därst. 1674-11-19. Var kapten vid stadsartilleriet i Reval 1680. Major därst. 1681. Major vid fältartilleriet i sistnämnda stad 1688-05-19. Adlad 1694-01-06 (introd. 1697 under nr 1307). Död före 1700. Gift 1:o med N. N. Schwartz. Gift 2:o 1680-09-14 i Reval med Anna Elisabet Hartman, född 1658-11-26 i nämnda stad, död där 1688-07-14 i barnsäng, dotter av lant- och krigskommissarien Engel Hartman och hans 3:e hustru Gertrud Schrove samt syster till överinspektören Engel Hartman, adlad von Ehrenthal.

Barn:

  • 1. Ulrik, född 1664. Tjänade i holländsk och engelsk tjänst. Var konstapel vid artilleriet i Reval 1694. Gick i rysk tjänst 1696. Sist generallöjtnant vid ryska artilleriet 1736. RRS:tAlexNewO. Överkommendant å fästningen Asov s. å. Avsked 1739. Död barnlös 1750 och begraven s. å. 7/2 i Reval. Gift 1:o 1704 med N. N. von Maydel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren N. N. von Richter), död 1739 i S:t Petersburg och där begraven. Gift 2:o 1740 med Anna Margareta Zöge von Manteuffel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1732-03-25 med lantrådet greve Bengt Ludvig Stenbock, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1737). Född 1716-07-09, dotter av generalmajoren Gotthard Johan Zöge von Manteuffel och Margareta Elisabet von Güntersberch.
  • 1. Johan, född 1671. Major. Död 1738. Se Tab. 3.
  • 1. Fabian, född 1672 i Riga1. Konstapel vid artilleriet i Reval 16931. Styckjunkare därst. ännu 1699. Uppgives varit major i svensk tjänst (finnes ej hos Lk). Död ogift i Polen.
  • 2. Gertrud, född i Reval, död där 1710 i pesten. Gift med artillerimajoren Johan Leonard Kirstein, natural. Kirstein, i hans 2:a gifte, född 1645, död 1710.
  • 2. Anna Elisabet. Gift 1:o med Mauritz von Geldern. Gift 2:o 1711-03-22 i Reval med Jurgen Heintze.
  • 2. Ännu fem barn, döda unga.

TAB 2

Jakob (son av Olof Sperreuter, adlad Sperreuter, Tab. 1). Var 1690 och ännu 1692 underfyrverkare vid artilleriet i Riga. Sist överste i rysk tjänst. Död 1725. Gift med N. N. von Zöge.

Barn:

  • Valdemar Ulrik. Kapten vid ryska artilleriet i Riga 1745. Sist generalmajor därst. Död före 1777. Gift 1762-04-23 med Anna Margareta von Tiesenhausen, död 1777-02-15 i Kegels socken i Estland2, dotter av Fromhold von Tiesenhausen. Hade flera barn.

TAB 3

Johan (son av Olof Sperreuter, adlad Sperreuter, Tab. 1), född 1671 i Pernau. Underfyrverkare vid artilleriet i Riga 1689 och ännu 16931. Sedan major i rysk tjänst. Död 1738. Gift med 'en fransyska.'

Barn:

  • Gertrud.
  • Johan Ulrik. Major vid ryska artilleriet i Kiev 1745. Gift och hade barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: